Oslavy 760 let

760 03

Březen 2017760 04

Duben 2017ČM

760 let města Moravská Třebová

Moravská Třebová slaví v roce 2017 výročí 760 let města. Toto sdělení by mohlo vést k jednoduché úvaze, že tedy město bylo založeno, zmíněno, či obdařeno nějakými právy poprvé roku 1257. Skutečnost je však poněkud složitější. O první známé datum z historie města se již dlouhá léta historikové přou. A to má jistý praktický důsledek. Výročí města by se pak slavilo pokaždé jindy. Což o to, oslav není nikdy dost, ale jistý řád bylo nutno do této záležitosti vnést. Proto se již desetiletí v Moravské Třebové drží oslavy v roce končícím na 7, byť je jejich původ poněkud kuriózní. V padesátých letech minulého století probíhala rozsáhlá a unikátní oprava historické budovy moravskotřebovské radnice. Tehdejší předseda Městského národního výboru požádal o peníze na opravu i předsedu československé vlády. Žádost zdůvodnil mimo jiné tím, že chtějí mít opravu hotovou do roku 1957, kdy se má slavit výročí města. A datum bylo na světě! Z dobových písemností je známo, že tehdejší vedení města připravovalo oslavy 700 let města několik let, nakonec bylo datum oslav stanoveno bez opory v historických dokladech, protože se prostě žádné nenašly.
Ač bez historické opory, se datum záhy se zaběhlo, vznikla tradice, navíc tento rok nekolidoval s žádnými oslavami v sousedních městech, a proto se tedy letos v Moravské Třebové slaví 760 let.

Mgr. Robert Jordán, vedoucí Městského muzea Moravská Třebová
selfie 2017


MT 760 1

MT 760 2

760 01

760 02

Navigace

Oslavy 760 let

 
 

Městský úřad Moravská Třebová
T. G. Masaryka 29
571 01 Moravská Třebová

tel.: 461 353 111
fax: 461 353 074

e-podatelna: posta@mtrebova.cz
datová schránka: fqtb4bs

Další kontakty

load