Kontakty

Pověřený obecní úřad s rozšířenou působností

Městský úřad Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka č.o. 29
571 01 Moravská Třebová

webové stránky – http://www.moravskatrebova.cz
datová schránka – fqtb4bs
podatelna úřadu – posta@mtrebova.cz
telefon – 461 353 111 (OIC – recepce)
fax – 461 353 074 (budova ul. Olomoucká)

Vyhledávání v seznamu
Název odboru:
JménoFunkceKontaktE-mail

Vedení města

JUDr. Miloš IzákStarosta+420 461 353 132
+420 602 171 460
starosta@mtrebova.cz
Ing. Pavel BrettschneiderMístostarosta+420 461 353 125
+420 731 603 987
pbrettschneider@mtrebova.cz
Ing. Václav MačátMístostarosta+420 461 361 111
+420 603 847 561
vmacat@mtrebova.cz
Ing. Stanislav ZemánekTajemník+420 461 353 127
+420 603 282 871
szemanek@mtrebova.cz
Mgr. Dagmar ZouharováTisková mluvčí města+420 461 353 055
+420 734 636 770
dzouharova@mtrebova.cz

Odbor kancelář starosty a tajemníka

JUDr. Jana ZemánkováVedoucí odboru, zastupování města, odborné konzultace, vymáhání pohledávek+420 461 353 036
+420 604 207 809
jzemankova@mtrebova.cz
Mgr. Bedřich KodymPřestupky, stížnosti, jiné delikty+420 461 353 118bkodym@mtrebova.cz
Dagmar NavrátilováPřestupky, stížnosti, jiné delikty+420 461 353 134dnavratilova@mtrebova.cz
Bc. Helena BrziakováPersonální agenda+420 461 353 027hbrziakova@mtrebova.cz
Bc. Pavlína Horáčková, DiS.Sekretariát starosty, propagace města, zahraniční styky+420 461 353 120phorackova@mtrebova.cz
Bc. Petra JiroušováSekretariát starosty, propagace města, zahraniční styky+420 461 353 160pjirousova@mtrebova.cz
Ing. Marek NěmecZástupce vedoucí odboru, vedoucí oddělení informačních technologií+420 461 353 141
+420 603 192 396
mnemec@mtrebova.cz
Bc. Radim Šmehlík, DiS.Správa informačního systému+420 461 353 161
+420 737 213 476
rsmehlik@mtrebova.cz
Karel GregorKrizové řízení+420 461 353 191kgregor@mtrebova.cz

Odbor Obecní živnostenský úřad

Bc. Ivana Neubauerová, DiS.Vedoucí odboru, úsek registrace+420 461 353 102
+420 737 273 693
ineubauerova@mtrebova.cz
Irena JankůÚsek registrace+420 461 353 133ijanku@mtrebova.cz
Tomáš KolouchZástupce vedoucí odboru, úsek kontroly a metodiky+420 461 353 147
+420 605 216 620
tkolouch@mtrebova.cz

Odbor dopravy

Ing. Petr VáclavíkVedoucí odboru dopravy, zkušební komisař, taxislužba, měření emisí+420 461 353 080
+420 737 213 477
pvaclavik@mtrebova.cz
Milan KotoulekZkušební komisař+420 461 353 084mkotoulek@mtrebova.cz
Ilona KužílkováRegistr řidičů+420 461 353 081ikuzilkova@mtrebova.cz
Ivona BělehrádkováRegistr řidičů – bodové hodnocení+420 461 353 083ibelehradkova@mtrebova.cz
Martin Červinka, DiS.Technik registru vozidel+420 461 353 085mcervinka@mtrebova.cz
Růžena UhrovičováRegistr vozidel+420 461 353 082ruhrovicova@mtrebova.cz
Ing. Libor KocumZástupce vedoucího odboru, silniční hospodářství+420 461 353 087lkocum@mtrebova.cz
Mgr. Hana PrušákováPřestupkové řízení+420 461 353 088hprusakova@mtrebova.cz
Hana Sedláková, DiS.Přestupkové řízení+420 461 353 086hsedlakova@mtrebova.cz

Odbor finanční

Ing. Mgr. Dana BuriánkováVedoucí odboru, rozpočet města, veřejné sbírky+420 461 353 124
+420 603 293 557
dburiankova@mtrebova.cz
Miroslava DvořákováZástupce vedoucí odboru, účetnictví+420 461 353 153mdvorakova@mtrebova.cz
Helena HermanováMzdová účetní+420 461 353 113hhermanova@mtrebova.cz
Alena KrönerováFakturace a úhrady, příjmová pokladna+420 461 353 123akronerova@mtrebova.cz
Ivana MüllerováEvidence majetku města a jeho inventarizace, agenda Fondu rozvoje bydlení+420 461 353 148imullerova@mtrebova.cz
Jana BaboučkováÚčetnictví+420 461 353 146jbabouckova@mtrebova.cz
Jitka VozničkováPohledávky města, univerzita třetího věku+420 461 353 154jvoznickova@mtrebova.cz
Bc. Ivana KelčováSamospráva a státní správa v oblasti školství, dotace z rozpočtu města (grantový program), žádosti o stipendia, kroniky města+420 461 353 162ikelcova@mtrebova.cz

Odbor majetku města a komunálního hospodářství

Bc. Viera Mazalová, DiS.Vedoucí odboru+420 461 353 115
+420 603 173 631
vmazalova@mtrebova.cz
Jana FabianováZástupce vedoucí odboru, prodej a evidence nemovitostí+420 461 353 130jfabianova@mtrebova.cz
Hana MatyášováPoplatky za komunální odpad, místní poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze psů, poplatky za VHP, vymáhání pohledávek+420 461 353 138hmatyasova@mtrebova.cz
Dagmar PliskováPoplatky za komunální odpad, místní poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze psů, poplatky za VHP, vymáhání pohledávek+420 461 353 145dpliskova@mtrebova.cz
Andrea Drozdová ŠramováNájem bytů a související činnost, nájem nebytových prostor+420 461 353 142adrozdova@mtrebova.cz
Ing. Eva MusilováNájem pozemků, užívání místních komunikací (překopy, zábory, uzavírky)+420 461 353 131emusilova@mtrebova.cz

Odbor rozvoje města

Ing. Miroslav NetolickýVedoucí odboru, koordinátor svazku obcí Region MTJ, manažer prům. zóny,realizace Strategický plán rozvoje města, řízení strategických projektů, zahraniční vztahy+420 461 353 143
+420 604 207 810
mnetolicky@mtrebova.cz
Ludmila LiškováKoordinátorka projektu Zdravé město a místní Agendy 21, realizace investičních akcí, opravy školských zařízení+420 461 353 105lliskova@mtrebova.cz
Karel MusilZástupce vedoucího odboru, příprava žádostí o dotaci, realizace investičních akcí města+420 461 353 103kmusil@mtrebova.cz
Eva ŠtěpařováPříprava žádostí o dotaci, realizace investičních akcí města, regenerace městské památkové rezervace, péče o památky+420 461 353 104esteparova@mtrebova.cz
Andrea Neuerová, DiS.Příprava podkladů pro realizaci investic, agenda jednání s Pozemkovým fondem ve věci územního rozvoje, spisová služba+420 461 353 106aneuerova@mtrebova.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Mgr. Irena ŠkadrováVedoucí odboru+420 461 353 050
+420 604 207 808
iskadrova@mtrebova.cz
Bc. Lenka SedlákováZástupce vedoucí odboru, sociální služby a pomoc+420 461 353 051
+420 731 635 570
lsedlakova@mtrebova.cz
Bc. Lucie Jakubková, DiS.Sociálně právní ochrana+420 461 353 057
+420 731 699 098
ljakubkova@mtrebova.cz
Bc. Danuše KarpíškováSociálně právní ochrana+420 461 353 058
+420 739 485 032
dkarpiskova@mtrebova.cz
Mgr. Magda MacháčkováSociálně právní ochrana+420 461 353 059
+420 605 193 087
mmachackova@mtrebova.cz
Mgr. Zdeněk NavrátilSociálně právní ochrana+420 461 353 060
+420 731 669 923
znavratil@mtrebova.cz
Bc. Barbora ŽilkováSociálně právní ochrana+420 461 353 054
+420 731 042 421
bzilkova@mtrebova.cz
Klára Horáčková, DiS.Sociální služby a pomoc+420 461 353 053
+420 732 584 896
khorackova@mtrebova.cz
Bc. Milena PáleníkováSociální služby a pomoc+420 461 353 052
+420 731 694 015
mpalenikova@mtrebova.cz
Bc. Hana NavrátilováKoordinátorka prevence kriminality+420 461 353 055
+420 731 131 261
hnavratilova@mtrebova.cz

Odbor vnitřních věcí

Ing. Pavel ŠafaříkVedoucí odboru+420 461 353 121
+420 603 891 370
psafarik@mtrebova.cz
Lenka NavrátilováZástupce vedoucího odboru, vedoucí oddělení správního - evidence obyvatel, zrušení trvalého pobytu, výpis IS, volby+420 461 353 009lnavratilova@mtrebova.cz
Martina HorkáOddělení správní - podatelna, výprava, spisovna+420 461 353 008mhorka@mtrebova.cz
Martina ŘehůřkováOddělení správní - podatelna, výprava, spisovna+420 461 353 006mrehurkova@mtrebova.cz
Ivana RadimeckáOddělení správní - matriční úřad, obřady+420 461 353 135
+420 730 542 597
iradimecka@mtrebova.cz
Ivana VaňkátováOddělení správní - evidence obyvatel, úřední deska, ztráty a nálezy+420 461 353 003ivankatova@mtrebova.cz
Šárka PokornáVedoucí oddělení Občanské informační centrum - evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady, Czech POINT+420 461 353 007spokorna@mtrebova.cz
Věra AbrlováOddělení Občanské informační centrum, změna trvalého pobytu, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování podpisů a shody opisů, příjem poplatků, Czech POINT a další služby+420 461 353 010vabrlova@mtrebova.cz
Bc. Kamila BarvováOddělení Občanské informační centrum, změna trvalého pobytu, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování podpisů a shody opisů, příjem poplatků, Czech POINT a další služby+420 461 353 004kbarvova@mtrebova.cz
Jana DvořákováOddělení Občanské informační centrum, změna trvalého pobytu, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování podpisů a shody opisů, příjem poplatků, Czech POINT a další služby+420 461 353 005jdvorakova@mtrebova.cz
Kateřina ŠebelováOddělení Občanské informační centrum, změna trvalého pobytu, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování podpisů a shody opisů, příjem poplatků, Czech POINT a další služby+420 461 353 111ksebelova@mtrebova.cz
Hana ŠimkováOddělení Občanské informační centrum, změna trvalého pobytu, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování podpisů a shody opisů, příjem poplatků, Czech POINT a další služby+420 461 353 011hsimkova@mtrebova.cz
Zdeněk BártaTechnické zajištění a údržba budov, vozový park+420 461 353 151
+420 737 200 232
zbarta@mtrebova.cz
Hana MokrášováHospodářská správa, výdajová pokladna+420 461 353 122hmokrasova@mtrebova.cz

Odbor výstavby a územního plánování

Ing. Dušan SejbalVedoucí odboru, stavební řízení – obce+420 461 353 129
+420 737 272 502
dsejbal@mtrebova.cz
Jiří SovaZástupce vedoucího odboru, občané – město+420 461 353 128jsova@mtrebova.cz
Ing. Iveta MarkováPracoviště GIS+420 461 353 030imarkova@mtrebova.cz
Ing. Soňa ElfmarkováÚzemní plánování+420 461 353 029
+420 604 203 209
selfmarkova@mtrebova.cz
Ing. Lenka KouřilováPodnikatelé – město+420 461 353 028lkourilova@mtrebova.cz
Ing. Helena KocumováStavební řízení – obce+420 461 353 114
+420 603 550 508
hkocumova@mtrebova.cz
Bc. Blanka ŽouželkováStátní památková péče+420 461 353 020bzouzelkova@mtrebova.cz

Odbor životního prostředí

Ing. Pavel BáčaVedoucí odboru, ochrana ZPF+420 461 353 047
+420 737 273 694
pbaca@mtrebova.cz
Ing. Zdeněk PolákZástupce vedoucího odboru, vodní hospodářství+420 461 353 042
+420 603 769 083
zpolak@mtrebova.cz
Ing. Alena ŽvátorováOchrana přírody a krajiny, rybářství a rostlinolékařská péče, ochrana zvířat proti týrání+420 461 353 045azvatorova@mtrebova.cz
Ing. Jiří NechutaLesní hospodářství a myslivost+420 461 353 046jnechuta@mtrebova.cz
Bc. Veronika CápalováVodní hospodářství+420 461 353 043
+420 605 204 622
vcapalova@mtrebova.cz
Zdeňka MotlováOdpadové hospodářství, ochrana ovzduší+420 461 353 044zmotlova@mtrebova.cz
Barbora Dudíková, DiS.Referent odboru, administrativní vyřizování věcí případů ve správním řízení v rámci agend OŽP, ochrana zvířat proti týrání+420 461 353 041bdudikova@mtrebova.cz
16.12.2015 13:54:44 | přečteno 16655x | tana
 

Městský úřad Moravská Třebová
T. G. Masaryka 29
571 01 Moravská Třebová

tel.: 461 353 111
fax: 461 353 074

e-podatelna: posta@mtrebova.cz
datová schránka: fqtb4bs

Další kontakty

load