Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
nastavení bezpečnostního zrcadla
Vlasta  |  14.9.2018 9:34:56
Dobrý den,
bezpečnostní zrcadlo umístěné u bývalé polikliniky je nastavené tak, že
při výjezdu doleva z ulice Tovární u stánku s občerstvením není včas vidět auto přijíždějící zprava. Musím vjet až do silnice a ohrozím provoz zleva.
Tím vlastně bezpečnostní zrcadlo, které tam je oprávněně, neplní svůj účel.

Prosím o prověření.
Děkuji.
Dobrý den,
dopravní zrcadlo na ulici Svitavské bylo instalováno především z důvodu bezpečnějšího výhledu při výjezdu z ulice Tovární. Zřejmě došlo ke změně v uložení zrcadla, bezodkladně bude poloha zrcadla opravena a dojde k úpravě zeleně, která omezuje rozhledové poměry.

S pozdravem Ing. Petr Václavík, odbor dopravy, Městský úřad Moravská Třebová
Předprodej vstupenek
Stanislava Sojková ml.  |  12.9.2018 9:40:45
Dobrý den,
neuvažuje město o elektronizaci prodeje vstupenek na kulturní akce (alespoň části hlediště)? V současnosti jsou na stránkách KSMT uváděna pouze kina, proč zde nejsou i další akce?
Děkuji za odpověď.
Odpověděl: PaedDr. Hana Horská, ředitelka Kulturních služeb města Moravská Třebová | 12.9.2018 12:27:17
Dobrý den,
webové stránky Kulturních služeb města jsou v současné době v rekonstrukci, určitě s tím počítáme.
Děkuji za Váš zájem.
PaedDr. Hana Horská, ředitelka Kulturních služeb města Moravská Třebová
Potvrzeni otcovství
Věroslav Sedlák  |  11.9.2018 10:30:00
Zaměstnavatel po mě požaduje potvrzení o otcovství z duvodu danění mého příjmu.Mohu toto potvrzení u vás získat a co k tomu potřebuji?Děkuji!
Dobrý den, potvrzení o otcovství matrika žádné nevystavuje. To, že jste otcem dítěte, dokazuje rodný list dítěte, kde jste zapsán jako otec. Pokud rodný list dítěte nevlastníte, máte na jeho vydání jako otec právní nárok. Po vyplnění žádosti, prokázání totožnosti a úhradě správního poplatku za vystavení druhopisu 100 Kč, vám bude vystaven na matrice, kde se dítě narodilo.
Ivana Radimecká, odbor vnitřních věcí
Fit stezka na Křižáku
Martin Hečko  |  10.9.2018 12:51:39
Dobrý den, prvně bych Vám rád jako městu poděkoval za zbudování fit stezky na Křižáku, kde je možno cvičit. Chodím tam dost pravidelně a je to úžasné osvěžení v přírodě. Chtěl bych se zeptat, zda-li byste zvážili nějakou menší údržbu hrazd na stanoviští A2 https://fit.moravskatrebova.cz/images/stanoviste/A2_01.jpg , kde u jak menší tak větší hrazdy chybí ze strany už vždy jeden šroub a zbývající šrouby už jsou dosti volné (je to přirozený důsledek každodenního používání mnoha lidmi po tři léta). Nerad bych, aby někdo (nebo já) přišel někdy k úrazu kvůli povolení hrazd, nebo aby se tímto jednou nářadí nějak zdevastovalo, protože by se něco zanedbalo. To by byla jistě věčná škoda!

Dále jsem se chtěl zeptat, zda-li někdy v budoucnu by město vybudovalo třeba právě ty přítahové hrazdy i na druhém konci města a to na sídlišti Západní (nemám teď na mysli jen ulici Západní, ale celé panelové sídliště). Je tu hodně mládeže a často jen posedávají na lavičkách (třeba něco popíjí nebo kouří) a toto by zajisté byla skvělá motivace se nějak fyzicky realizovat, pokud zrovna nepůjdeme na druhou stranu města na Křižák. V jedné části sídliště u zahrádkářské kolonie u Udánského kopce již takové hrazdy jsou, ale jsou velmi nízké určené malým dětem - to zajisté ani mládeži ani dospělým už nevystačí.

Znova děkuji za onu fit stezku na Křižáku a předem i za Vaši odpověď,
Martin Hečko
Odpověděl: Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 11.9.2018 8:01:48
Dobrý den, vlastní kontrolní systém je rozdělen do 3 stupňů:

1. běžná vizuální kontrola 1x 14 dní - čistota kolem prvku, opotřebení,
poškození, pevnost
2. provozní kontrola 1 x čtvrtletně - kontrola funkce a stability zařízení
a jakéhokoliv opotřebení prvku
3. hlavní prohlídka 1 x ročně - kontrola základů, koroze, rozpad či změna
herního prvku, povětrnostní vlivy (prováděna odbornou osobou koncem května
2018)

Přestože tato hlavní roční prohlídka neodhalila žádných problémů, provedl jsem tedy kontrolu na místě samém se zátěžovým testem hrazd hmotností 100 a více kg s výsledkem, že nedošlo k žádnému pohybu či prohnutí cvičného prvku.
Na místě jsem také zfotodokumentoval stav šroubů na lavici a mohu konstatovat, že šrouby jsou v naprostém pořádku. Vlastní hrazdy jsou konstrukčně pevně zasazeny v kůlech, přesto ještě nechám
provést překontrolování a dotažení vrutů.
Josef Dvořák, technik Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.

K druhé části dotazu:
Sídliště by si jistě zasloužilo nějaké cvičební prvky, myslím však, nežli tato "přírodní " varianta, bylo by s ohledem na zástavbu lepší nějaké moderní workoutové hřiště. Bojím se však, že zrovna na sídlišti pro tyto prvky není moc prostoru. Daleko lepší by bylo využití např. Knížecí louky - navrhnu do rozpočtu města. Mohu vás však potěšit již nyní. I ve vaši blízkosti jsou 3 profi cvičící prvky a to na atletickém stadionu, navštivte nás. Přeji pěkný den.
Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.
Most Hrůzy
Růžena Keclíková  |  25.8.2018 17:10:23
Most Hrůzy po 4 letech
V době, kde jinde padají mosty, si určitě mnozí z nás kladou otázku, zda most, po kterém denně minimálně dvakrát přejdou či přejedou, je bezpečný. Zda i v tak malém městě jako je Moravská Třebová opravdu někdo kontroluje technický stav mostů, posuzuje vady na konstrukci, zkoumá opotřebovanost a zabývá se tím, jestli i tady nemůže dojít k poškození či pádu. Vždyť pouhým pohledem je tento most „ stařeček“ a právem je nazýván mostem Hrůzy. Denně slouží stovkám, možná tisícům vozidel, vydrží mnohatunové zatížení, ale řádné péče se mu již hodně dlouho nedostalo. Ano, je to most na ulici Olomoucké. Navazuji na článek v MT listech, (říjen 2014) kde starosta města na dotaz týkající se rekonstrukce mostu odpověděl: „ Silnice a kamenný most jsou majetkem Pardubického kraje, ale dřevěná lávka, která byla před desítkami let přidělána, patří městu. Město může v celé věci atakovat kraj kvůli opravě komunikace, což je nakonec již dost let v plánu – rekonstrukce se má provést včetně výměny sítí (kanalizace, vodovod, plyn). Budeme iniciovat výměnu sítí současně se stavbou komunikace, bohužel nelze předvídat termín, neboť vše záleží na Pardubickém kraji jako majiteli.“
V současné době je připraven projekt na rekonstrukci chodníků a vybudování cyklostezky na ulici Olomoucké. Bude i do této velmi očekávané stavby zahrnuta oprava mostu? Nezastaví se chodník i cyklostezka u tohoto historického díla???? Jak se ke svému majetku zachová jeho majitel? Jak se vyřeší spolupráce – lávka a komunikace???
Odpověděl: Ing. Pavel Brettschneider | 5.9.2018 13:26:16
Dobrý den,
název - Most Hrůzy - slyším poprvé. Je to tak, jak napsal pan starosta v roce 2014, že most je v majetku Pardubického kraje.
V letošním roce jsme dostali dotaci ze SFDI na revitalizaci ulice Olomoucká II. etapa. Součástí této revitalizace bude výměna vodovodního řadu a splaškové a dešťové kanalizace, což je nutnost tohoto projektu. Začátek II. etapy bude u mostu - odbočka na Linhartice a končit se bude opravdu před druhým mostem na ulici Olomoucké.
Každý most ať už je v majetku kohokoliv, musí mít statické prohlídky - revize, kvůli bezpečnosti. Tento most je dle vyjádření správce komunikací Pak ve stavu bezpečný. Máte ale pravdu, že tento most je už hodně starý a ví to také na Pak. Bohužel v letošním roce nejsou peníze v rozpočtu Pak na jeho obnovu, ale Pak přislíbil jeho opravu a celkovou opravu komunikace, než tuto komunikaci předá do vlastnictví města, v roce 2019.
V souvislosti s realizací rekonstrukce průtahu Moravskou Třebovou (ul. Lanškrounská) v příštích letech by měl tento most dostat nový kabát, protože ulice Olomoucká bude zřejmě objízdnou trasou při této rekonstrukci.

Ing. Pavel Brettschneider
místostarosta města
Pomník obětem 1. sv. války
P. Kostelecká  |  31.8.2018 21:14:51
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, proč nejsou na novém památníku obětem 1. světové války uvedena jména padlých vojáků, jako to bylo na původním památníku? Jsem moc ráda, že byl "obnoven" a i jeho vzhled je pěkný, jen je beze jmen trochu nicneříkající.
Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Mgr. Robert Jordán, vedoucí městského muzea | 5.9.2018 13:22:59
Vážená paní,
ano, na původním pomníku byl skutečně seznam padlých. Ten se bohužel do dnešních dní nedochoval, neexistuje ani žádná natolik ostrá fotografie pomníku, aby se jména dala přečíst. Nemají ho ani v jiných muzeích či v příslušném archivu. Proto se hledalo jiné řešení pomníku, které pracovalo s jedinou jistou skutečností a to počtem padlých, tedy číslem 259. Nicméně můj kolega z muzea Tomáš Thun po mnohatýdenní mravenčí práci seznam z jiných zdrojů alespoň částečně zrekonstruoval. Podařilo se mu najít 108 jmen, která zcela určitě na pomníku uvedena byla a dále pak dalších 280 (některá se opakují, nejprve jako ranění, později jako zemřelí) jmen občanů z Moravské Třebové. Jak jsem řekl i ve svém projevu při slavnostním odhalení pomníku, tento seznam bude zveřejněn na webových stránkách našeho muzea a také v novém čísle Moravskotřebovských vlastivědných listů, které vyjde 28. října 2018.
Robert Jordán
vedoucí muzea
Podekovani.
Nada Kolinkova  |  29.8.2018 16:40:07
Dobry den,
chtela bych touto cestou verejne podekovat p.Horcikove - reditelce Technickych sluzeb v MT. Po mem jedinem telefonnim upozorneni, ze v nasi lokalite chybi kontejner na bioodpad, hned jednala a behem nekolika hodin byl kontejner na miste.
Musim rici, ze Technicke sluzby pod jejim vedeni pracuji velmi dobre, coz je videt temer po celem meste (udrzba mestske zelene, uprava ruznych zakouti a detskych hrist atd.).
Pani reditelko Horcikova, dekujeme Vam.
Nada Kolinkova.
Odpověděl: Bc. Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 30.8.2018 10:39:11
Vážená paní Kolínková, poděkování nepatří mě, ale celému týmu Technických služeb! Ráda předám! Děkujeme.
S pozdravem Bc. Gabriela Horčíková- Technické služby Moravská Třebová s.r.o.
uklid
M.Hrbatová  |  20.8.2018 15:22:46
Dobrý den obracím se na vás s prosbou o úklid ul. Olomoucka / chodniky/hlavně od města po pravé straně a taky bych se chtěla dotázat na uklid před domem č.p. 26 a poprosit o nátěr zábradlí /je rezavé/ přálabych si mít naši ulici pěknou snad nechci od měta tak moc . Děkuji předem p.Horčíkové z TS města vážím si,co vše již vykonali pro krásu našeho města. Díky zdravím přeji pěkné dny H
Odpověděl: Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 29.8.2018 16:56:40
Dobrý den, nátěr zábradlí jsme zařadili do plánu. Bude proveden ještě letos a úklid vylepšíme obratem. Děkuji za podněty. S pozdravem Gabriela Horčíková - jednatelka, Technické služby Moravská Třebová s.r.o.
MHD; dopravní terminál
Josef Valach ml.  |  18.8.2018 17:06:20
Dobrý den, mám několik dotazů k budoucí MHD a dopravnímu terminálu. 1. Jízdní řád MHD, konkrétně spoje č. 5 uvádí vazbu na vlak s odjezdem z MT na ČT v 7:29. Vlak odjíždějící ve zmíněnou dobu byl od červnové změny JŘ zrušen, bude tato skutečnost zohledněna? 2. Další otázka se týká stanovení konkrétních časových poloh jednotlivých spojů MHD. Na základě jakých požadavků byl sestaven JŘ? V jakých zastávkách a se kterými meziměstskými linkami budou pro cestující zajištěny přestupní vazby? 3. Z jakých důvodů jsou u 11 z 27 spojů MHD majících vazbu na/od vlak/u časovou návaznost v délce větší než 15 minut? Ptám se na to z důvodu, že ve většině takových případů je MHD pro “návoz“ k/od vlaku časově stejně náročná (někdy delší) než pěší docházka a v kombinaci s výší jízdného za MHD (10 Kč/dospělá osoba) lze jen těžko očekávat, že si občan zvolí časově stejně náročnou a k tomu zpoplatněnou možnost přepravy. 4. Jaké meziměstské linky budou zajíždět na dopravní terminál? 4. Kdy dojde ke stavebním úpravám nástupišť na vlakovém nádraží? Děkuji za konkrétní odpovědi.
Odpověděl: Ing. Miroslav Netolický | 27.8.2018 12:09:49
Dobrý den,

1.) Jízdní řád vznikal v předstihu a úpravy jsou ještě možné, ale z hlediska dodržení dalších vazeb, zejména povinné přestávky řidičů, neočekáváme v prvních 2 měsících provozu úpravy. Provoz MHD je brán jako pilotní, proto budeme brát v potaz připomínky občanů a od celostátní změny jízdních řádů je možná úprava.
2.) Jízdní řád byl sestaven na základě požadavku rady města, aby autobus navazoval na všechny spoje vlakové dopravy (vyjma prvních ranních a večerních spojů). Dále jízdní řád reflektoval ekonomiku provozu, tedy 1 minibus - 2 řidiči a jejich zákonem stanovené přestávky. 
3.) Pokud by byla časová návaznost u některých spojů menší, tak bohužel autobus nestihne provést požadovaný obrat a nebude vůbec vytvořena návaznost na jiný spoj. Tedy bylo by zapotřebí dalšího vozidla, čímž by se navýšily náklady, které hradí město. Další variantou je vést autobus ve zkrácené variantě trasy, ale tím pádem by byla vynechána oblast Na Písku.
Pokud bude pěší trasa pro konkrétní případ vhodnější, je jasné, že případný cestující zvolí tuto variantu. Nesmíme zapomínat na osoby s horší možností pohybu, kteří tuto možnost ocení.
4.) K terminálu budou zajíždět všechny linky, které dříve zastavovaly na Lanškrounské ulici U nádraží.
5.) Nástupiště na vlakovém nádraží jsou ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, radnice je s touto státní organizací domluvena na rekonstrukci nástupišť na bezbariérové.

Ing. Miroslav Netolický, vedoucí odboru rozvoje města
21.srpen 1968
zdena  |  22.8.2018 12:02:16
21.srpna 2018 celá česká republika zavzpomínala na 50.výročí od okupace zejména Ruskou armádou.Jen Moravská Třebová o ničem neví.Nikde žádné připomenutí zejména pro mladou generaci.V srpnovém Zpravodaji ani čárka.25.8.2018 se bude odhalovat pomník ke 100.výročí obětem války,to je chváli-hodné!Na úřadě jsem se ptala na pietní místo k roku 1968.Nevím jestli o tom roku něco vědí,bylo mi řečeno že takové místo není a na nějaký pomník nejsou peníze.O pomník nejde,stačí pamětní deska,třeba do Cihlářové ul.,kam by lidi ktří pamatují mohli zavzpomínat.Ale to zapomenutí na rok 1968 se některým politickým stranám asi hodí.Myslím že je to ostuda celé naší volbami zvolené radnice.Je mi z toho hodně smutno a ptám se,bude pietní místo?
Odpověděl: JUDr. Miloš Izák | 23.8.2018 13:37:01
Dobrý den,

město Moravská Třebová pojalo vzpomínku na 21. srpen 1968 jiným způsobem. Místo jednorázových informací a vzpomínek, kterých byla plná média, realizovalo prostřednictvím Kulturních služeb města od 13.05.2018 k srpnovým událostem roku 1968 ve veřejných prostorách budov radnice na nám. T. G. Masaryka a městského úřadu na ul. Olomoucké fotovýstavu. Ta názorně na konkrétních snímcích zachycuje invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 do Československa.
Na radnici jsou vystaveny fotografie Ladislava Bielika ze srpna 1968 v Bratislavě včetně těch nejslavnějších oceněných i mezinárodními cenami.
V budově na Olomoucké ulici jsou pak k vidění fotografie Bohumila Dobrovolského z téhož období z Prahy. Tamtéž může návštěvník vidět i fotografie, jak to v srpnu 1968 vypadalo v Moravské Třebové a Banské Štiavnici.
Zřízení pamětní desky není plánováno – za podnět děkujeme.

JUDr. Miloš Izák
starosta města
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 97 98 99 100 101 102 103 [...] 120 [...] 140 [...] 152 | další >