Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Podomní prodej
Ivana Starostková  |  16.6.2017 16:30:03
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jestli je v Moravské Třebové zakázán podomní prodej, nebo jestli mají "šmejdi" stále zelenou a i nadále mohou beztrestně obtěžovat a okrádat seniory. Na stránkách www.asociace-sos.cz jsem naše město nenašla.
Děkuji za odpověď.
Starostková
Dobrý den,
v Moravské Třebové je tržním řádem zakázán podomní prodej již od 01.06.2014.

S pozdravem
Bc. Ivana Neubauerová, DiS., Obecní živnostenský úřad Moravská Třebová
Služby lidem
všímavý občan  |  8.6.2017 16:17:30
Prosím nešlo by nějak upravit stromy před jídelnou Hedvy ? Větve jsou tak nízko , že i malé dítě musí ohnout hlavu natož dospělý člověk. Děkuji.
Odpověděl: Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. | 15.6.2017 8:41:41
Dobrý den, děkujeme za podnět. Dne 13.06. byl proveden prořez. Přeji pěkný den.
Ulice Jevíčská
Josef Janeček  |  8.6.2017 9:49:59
Dobrý den,
na ulici Jevíčské je a bude asi velký provoz, který souvisí s rostoucím rozvojem a dopravou ve městě. Ale skoro nikdo nedodržuje rychlost, jak do města, tak směrem ven z města a tím je způsobena nadměrná prašnost a hluk, je to tu jako na dálnici pod okny rodiných domů.
Dotaz - bude při této příležitosti realizováno umístění radarů rychlostních kamer nebo jiná kontrolní zařízení?
Je v plánu omezit vjezd nákladních vozidel na ulici Jevíčskou? Několikrát denně zde projíždějí nákladní vozy, které jedou do nebo ven z města - to považuji za zbytečné, když je možnost jízdy po okruhu. Samozřejmě s povolením vjezdu vozidel do areálu Technikých služeb.

Děkuji za odpověď
Silnice III. třídy v ulici Jevíčské, od ulice Dvorní až po Rozstání, je se zákazem vjezdu nákladních automobilů s hmotností na 3,5 tuny, mimo dopravní obsluhy, (zákaz je ještě vyznačen duplicitně u ulice Pod Hamry), projíždějící nákladní automobily s vyšší hmotností tedy porušují pravidla provozu. Před dvěma roky jsme posunuli dopravní značky vyznačující obec a konec obce až za garáže při výjezdu z Moravské Třebové na Hamperk tak, aby příjezd-výjezd z města byl pomalejší. Vše je o dodržování pravidel silničního provozu. Městská policie bude provádět zvýšený dohled na provoz vozidel v této ulici. O umístění ukazatelů rychlosti v současné době neuvažujeme.

S pozdravem Ing. Petr Václavík, odbor dopravy, Městský úřad Moravská Třebová
Komunální odpad
František Bušina  |  8.6.2017 10:14:44
Dobrý den. Třídíme automaticky odpad do popelnice, bio odpad do kontejneru, stejně
jako plasty,sklo a papír.
Máme proto jako dvě osoby 3/4 popelnice jednou za měsíc. Někde vidím každých
14 dnů popelnice i tři. Dříve se to značilo a bylo to dle vyprodukovaného odpadu.
Jak je to zohledněno nyní ?
Odpověděl: Bc. Viera Mazalová, DiS. | 9.6.2017 10:37:51
Dobrý den,
ano to je přesně to co potřebujeme. Vznik co nejmenšího množství směsného komunálního odpadu končícího na skládce. A to také sledujeme pomocí načítání kodů na popelnici a přiřazování množství odpadu v popelnici, které provádí při načtení popeláři. Ti se podívají do popelnice při svozu a načtou zda je naplněna do poloviny, nebo plná, nebo přeplněná. A menší množství směsného komunálního odpadu a nižší četnost vývozu popelnice příspívá k získání EKO bodů dle směrnice. Nestačí totiž pouze hodně vytříděného papíru a plastů, ale také je potřeba snížit množství směsného komunálního odpadu. Takže děláte to dobře, děkuji.
S pozdravem
Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství
Záměry města
Alena Jirovcová  |  29.5.2017 7:43:26
Dobrý den, zajímá mne jaké jsou záměry města s parcelou č. 2936/5. Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Ing. Miroslav Netolický | 7.6.2017 13:25:17
Dobrý den,
pozemek p.č. 2936/5 je dle územního plánu města určen k výstavbě objektů pro bydlení. Na město se obrátili dva developeři s návrhy zástavby zmíněné plochy. Jejich návrhy byly ale městem zamítnuty, v nejbližší době zde tudíž žádná výstavba neproběhne. Radnice po dohodě s městským architektem plánuje, že nechá dle jím zpracovaného zadání vypracovat územní studii pro dané území. V rámci této studie bude řešena technická infrastruktura, dopravní uspořádání, koncepce zelených ploch i ideové řešení designu jednotlivých domů, a to ve variantách. Zcela jistě zde nevzniknou žádné ubytovny ani jiná výstavba nízké kvality. Naopak, cílem je pozvednout tuto lokalitu na vyšší úroveň kvalitní zástavbou, která bude respektovat okolí a reflektovat potřeby stávajících i budoucích obyvatel této čtvrti.
S pozdravem
Ing. Miroslav Netolický, vedoucí odboru rozvoje města
Retardér
Josef Novotný  |  31.5.2017 18:36:56
Dobrý den,chci se zeptat jak to bude z retardárem na ulici od nemocnice dolů u garáží ??? Byl tam sloupek,vydržel tam maximálně přes noc !!! Nyní se vyjíždí silnice do kraje ,kde je už pěkná díra... Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
technické služby u zpomalovacího prahu instalují směrové sloupky (červené), které budou zabraňovat objíždění.

S pozdravem
Ing. Petr Václavík, vedoucí odboru dopravy
Dětská hřiště pod okny
Zdenek Obšel  |  2.6.2017 22:47:51
Nešlo by něco udělat s dětskými hřišti pod okny na sídlišti Západní? Ve dne matky s dětmy, večer a v noci popíjející mládež. Je léto okno zavřít nemůžu.
Odpověděl: Ing. Stanislav Zemánek | 5.6.2017 13:41:14
Dobrý den,
hřiště pro děti na sídliště samozřejmě patřila, patří a budou patřit. Pokud nadmíru ruší v době nočního klidu mládež, je třeba volat městskou policii 461 312 436 nebo 604 611 973.

S pozdravem
Ing. Stanislav Zemánek
tajemník městského úřadu
Dotaz
Pavel Kopřiva  |  27.5.2017 13:31:35
Dobrý den,chtěl sem se zeptat kdy se začne se stavbou a upravou křižovatky na ulici u základní školy na Čs Armády a jak bude řešen provoz autobusových linek po dobu uzavírky křižovatky,
Odpověděl: Ing. Pavel Brettschneider | 5.6.2017 13:40:09
Dobrý den,
s úpravou křižovatky na ulici Lanškrounské by se mělo, dle sdělení Pardubického kraje začít na podzim v roce 2018. Termín začátku rekonstrukce není ještě pevně stanoven. Co se týká provozu autobusových linek, tak se zpracuje projekt objízdných tras, nejenom pro autobusy, ale také pro nákladní a osobní dopravu. Autobusová doprava bude zajištěna tak, aby všichni cestující nebyli omezeni touto rekonstrukcí.

Ing. Pavel Brettschneider
místostarosta města
Dotace Dešťovka
Jan Vykydal  |  29.5.2017 10:17:56
Dobrý den,
byl vypsán dotační program Dešťovka ve kterém je naše město zařazeno do kategorie území, kde je za určitých podmínek možné tento dotační titul čerpat viz. níže citace

V obcích (katastrálních územích) uvedených na tomto listu není potvrzena, ani vyloučena, možnost žádat o dotaci na systém pro využití srážkové vody pouze pro zálivku zahrady (aktivita 1.5.B.1). Při podání žádosti je nutné doložit dokumenty prokazující akutní nedostatek vody v obci (doklad o náhradním zásobováním vodou či vyhlášky omezující využití vody - blíže viz podmínky programu).
Jak je na tom v tomto ohledu naše město?

Děkuji za info
Odpověděl: Ing. Zdeněk Polák | 5.6.2017 12:30:37
Vážený pane Vykydale,

29. 5. 2017 v 10:00 byl příjem žádostí o dotaci Dešťovka zahájen, 30. 5. 2017 ve 13:45 byl příjem žádostí zastaven z důvodu vyčerpání všech alokovaných prostředků ve výši 100 milionů korun.
K Vašemu dotazu uvádíme, že možnost žádat o dotaci na systém pro využití srážkové vody pouze pro zálivku zahrady byla omezena pouze pro stávající rodinné a bytové domy v územích zasažených nedostatkem vody.
Území zasažená nedostatkem vody byla za tímto účelem definována jako území těch obcí, u kterých bylo od roku 2014 splněno alespoň jedno z kritérií:
- nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou;
- místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody minimálně ve dvou letech;
- místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.
V Moravské Třebové ani jedno z výše uvedených kritérií naplněno nebylo. Dotaci na systém pro využití srážkové vody pouze pro zálivku zahrady tak v Moravské Třebové nebylo možné využít.

S pozdravem

Ing. Polák Zdeněk, vodoprávní úřad
Nevinné dřeviny se setkaly s neuvěřitelnou lidskou ubohostí
Jan Vykydal  |  16.5.2017 13:54:02
Reaguji na článek na městských www " Nevinné dřeviny se setkaly s neuvěřitelnou lidskou ubohostí " - tato neblahá skutečnost jde v ruku v ruce s další trestnou činností některých našich spoluobčanů. Několik případů z doslechu i z ze zkušenosti vlastní znám a provádí je stejná skupina nepřizpůsobivců. Obtěžování menších dětí, jejich okrádání, vyhrožování násilím, ničení všeho možného je v našem městě zcela běžným jevem. Tato trestná činnost vrcholí různými případy přepadání a loupení v obchodech, distribucí drog, krádežemi a tak dále. Cyklostezka, náměstí, zámek, dětská hřiště, Křížový vrch - všude tady se tyto tlupy pohybují.
Prosím Městskou Policii, aby přestala se svojí trapnou činností při sběru pokut na náměstí a začněte se věnovat těmto problémům. Myslím, že řady MP byly rozšířeny a stojí město nemalé prostředky. Městská policie se doufám nemá převtělovat ve výběrčí parkovného, ale má i další kompetence. Proto konejte a provádějte zákonnou represi proti nim - PROSÍM.

Děkuji
Odpověděl: Radovan Zobač | 5.6.2017 10:28:15
Dobrý den,
městská policie řeší v rámci svých zákonných oprávnění všechna porušení zákonů této republiky a provádí pochůzkovou činnost ve všech lokalitách, kde je zvýšený nápad trestné činnosti.
Přepokládám, že když víte o trestné činnosti skupiny, dle Vašich slov „nepřizpůsobivců“, tak jakožto řádný občan jste podal oznámení na policii a také jste vše dosvědčil (což je mimo jiné vaše občanská povinnost). K Vašemu návrhu na to, jak by měla MP konat, uvedu pouze to, že by tento postup byl nejen protizákonný a též značně pokrytecký a nemorální.

S pozdravem Radovan Zobač - velitel MP Mor. Třebová
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 117 118 119 120 121 122 123 [...] 140 [...] 146 | další >