Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Osvětlení přechodu pro chodce
Jarmila Navrátilová  |  14.3.2016 21:41:05
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda by bylo možné vybudovat osvětlení na přechodu pro chodce na ulici Svitavské pod starou benzinkou. Ulice je od Penny marketu poměrně tmavá a chodci jsou kolikrát vidět až na poslední chvíli, zvlášť teď, kdy má benzinka nový poutač s cenami benzínu, jehož světlo velice nepříjemně bije do očí. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
svítivost veřejného osvětlení na ulici Svitavská je velmi omezeno hustým porostem áleje. Již je zpracován koncept na úpravu (montáž zdvojených výložníků), bohužel tato úprava se pro letošní rok nevešla do rozpočtu. Navrhneme provedení úpravy v roce 2017, a to i s plánem pořízení přechodového svítidla v požadovaném místě.

Za správce VO, Bc. Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r,o,
Vlajka pro Tibet
Josef  |  15.3.2016 10:01:57
Zajímalo by mě, proč nebyla 10. března vyvěšena na radnici Tibetská vlajka?
Rada města projednala na své schůzi 25.01.2016 žádost spolku Lungta o připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2016 a požadované vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové neschválila.

S pozdravem
Ing. Stanislav Zemánek
tajemník městského úřadu
Krytý bazén
David  |  17.2.2016 18:49:16
Dobrý den. Zajímalo by mě, zda se uvažuje o vybudování krytého bazénu. Spoléhat na příznivé léto aby byl využít aquapark se mi zdá nelogické. Krytý bazén se dá využívat za každého ročního období a počasí. Dekuji za odpověď
Rozhodnutí o případné výstavbě krytého bazénu je v kompetenci zastupitelstva města, v letošním roce není realizace této stavby plánována.Výhody krytého bazénu jsou nesporné, negativem jsou enormní provozní náklady v řádech milionů Kč.


S pozdravem
Ing. Miroslav Netolický
vedoucí odboru Rozvoje města Moravská Třebová
Firmy ve městě
Jahoda Rudolf  |  9.3.2016 19:59:15
Na portálu města jem nenašel odkaz na firmy které jsou ve městě.
Dobrý den,
vzhledem k neaktuálnosti údajů ve složkách Firmy ve městě a Řemeslníci byly obě složky skryty a probíhá jejich aktualizace.

Ing. Stanislav Zemánek
tajemník městského úřadu
Anketa- 10 problémů Města Moravská Třebová
7.3.2016 12:54:00
Dobrý den, ve zpravodaji máte uvedeno, že je možné hlasovat přes internet. Můžete mi říct, kde tento formulář najdu? Děkuji
Dobrý den,
ve zpravodaji je uveden odkaz pro hlasování přes internet pro Anketu - 10 problémů Města Moravská Třebová -

http://www.moravskatrebova.cz/cs/mesto/ostatni/10-problemu-mesta-moravska-trebova-2016.html


S pozdravem
Ludmila Lišková
Koordinátorka Projektu Zdravé město a MA 21
100.narozeniny
Eva  |  29.2.2016 15:59:17
Dobrý den, ráda bych se zeptala, proč nebyl v MTZ uveřejněn alespoň malý příspěvek s infem o prosincovém jubileu - 100.narozenin pí Jiříčkové z Boršova. Město si od rodiny pro uveřejnění vyžádalo i fotografie z oslavy, poblahopřát přišel i p.starosta M.Izák osobně a myslím, že takováto jubilea se neslaví každý den a lidé v tomto věku si jakoukoliv podporu - byť i jen morální - plně zaslouží.
Bylo přislíbeno uveřejnění v únorovém MTZ a ani v březnovém čísle nic nevyšlo. Ve vší slušnosti a úctě - vím, že je věc redakční rady, jaké příspěvky budou součástí MTZ, ale přidat malou fotku s jednou krátkou větou, určitě nezabere tolik místa. Hlavně je toto vše taky ukázka, jak moc si město váží svých občanů a tím i odraz jeho morálního kreditu.
Dobrý den,
samozřejmě si našich občanů města vážíme. Máte pravdu, že sté narozeniny se neslaví každý den. Bohužel článek nebyl nedopatřením vložen. Osobně se postarám o nápravu. Fotografie paní Jiříčkové s článkem bude uveřejněna v dubnovém čísle zpravodaje.

S pozdravem
starosta Města Moravská Třebová
Miloš Izák
Rychlostní komunikace Nádražní
Milan  |  20.2.2016 18:46:59
Dobrý den , chtěl jsem se zeptat , kdy se konečně začne řešit rychlost na ulici Nádražní . Není totiž problém , aby zde vozidla na rovince jela i 100 km/h !!!!! Je zde bytovka s 16 rodinami , lidé kteří chodí do práce a tuto trasu také využívají lidé jdoucí od vlaku směrem do Udánek . Město je prošpikováno retardéry , dokonce i na zahrádky je jeden , tady však to nikoho asi nepálí . Bude zde tedy retardér nebo chodník až po nějakém smrťáku ? Sporadické kontroly MP očividně nezabírají . Díky za odpověď Milan E.
Odpověděl: Bc. Nikola Jakoubková | 25.2.2016 14:31:27
Dobrý den,
problém s nedodržováním rychlosti po ulici Nádražní (i v ostatních ulicích města) nás pálí. V současnosti město posuzuje možnosti zřízení chodníku přes Udánky do Sušic, hledáme řešení, jak neukázněné řidiče zpomalit, městská policie provádí častější dohled a měření rychlosti v tomto úseku.

S pozdravem Ing. Petr Václavík, odbor dopravy
přechody pro chodce
5.2.2016 9:38:39
Dobrý den,
plánuje město zřídit přechody pro chodce na křižovatkách J.K.Tyla a Svitavská (od prodejny PC k Muzeu), J.K.Tyla a Jirásková (zvláště na straně od MŠ), Lanškrounská a Nádražní (od žel. stanice).
Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Bc. Nikola Jakoubková | 25.2.2016 14:06:06
Dobrý den,
zřízení přechodu na křižovatce ulic Svitavské a J. K. Tyla v současnosti město neplánuje, řešení této křižovatky s přechodem podle současných norem by znamenalo rozsáhlé stavební úpravy včetně ochranných ostrůvků, které by podstatně omezovaly provoz. Zřízení a umístění přechodu na ulici J. K. Tyla u mateřské školky nyní posuzujeme ve spolupráci s Policií ČR. Přechod na ulici Lanškrounské u vlakového nádraží by měl být řešen při plánované rekonstrukci silnice II/368 v roce 2017 až 2018.

S pozdravem Ing. Petr Václavík, odbor dopravy
Veřejné osvětlení Boršov 112, Lípa v sousedství RD pana Marka v Boršově
Marie Blažková  |  22.2.2016 0:16:11
Dobrý den,
dnes jsem byla po příjezdu z dovolené oslovená dvěma občany Boršova o pomoc.
1. Pan Jan Maurer vlastní RD_Boršov 112, situovaný za kulturním domem, před jeho domem jsou u veřejné cesty dva sloupy s veřejným osvětlením. Toto osvětlení je bohužel dlouhodobě mimo provoz. Technické služby o tomto konkrétním případě vědí, avšak nemohou konat bez povolení ze strany vedení města. Prosím tímto město Moravská Třebová o nápravu_ opravu daného veřejného osvětlení nebo zakoupení a nainstalování nových světel. Tato část Boršova je u srázu do potoka a velice nebezpečná.
2. Naproti kulturního domu _ u boční cestičky na fotbalové hřiště_ stojí vzrostlá lípa, která svou výškou ohrožuje poblíž stojící dům pana Marka_bohužel neznám č. popisné, v případě zájmu však vyzjistím_. Pan Marek tímto prosí o prořez daného stromu a to o přibližně 15 m z výšky daného stromu, aby se minimalizovala možnost vyvrácení stromu na daný RD.

Děkuji za vyřízení a brzkou nápravu.
Prosím o informace k aktuálním řešení daných problémů.
MgA. Marie Blažková
samosprávní komise Boršov
Odpověděl: Bc. Nikola Jakoubková | 23.2.2016 12:30:55
Dobrý den,
nejprve k veřejnému osvětlení: pokud jsme celý popis dobře pochopila, jedná se o sloupy ve vlastnictví ČEZ na kterých jsou historicky torza svítidel, která již delší dobu nejsou v provozu. Důvodem je zejména to, že nenasvěcují veřejnou komunikaci, ale pouze travnatý pozemek v soukromém vlastnictví. Zde nevidíme důvod k obnově světelných bodů.
Ke stromům: popisovaný strom, který by mohl potenciálně ohrozit nemovitost se nachází v zaplocené části soukromého pozemku. Na základě místního šetření není patrné, že by strom byl v majetku města. Ostatní stromy v úvozu ( pozemek města) doznají v nejbližší době zdravotního prořezu a v závislosti na rozhodnutí odboru ŽP, i kácení. V každém případě děkujeme za podněty.

S pozdravem Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová
orientace na webu
Olšanová  |  19.2.2016 10:30:38
Dobrý den,
prošla jsem všechny odkazy oficiálních stránek města,dověděla jsem se vše pro obyčejného občana nepotřebné věci jako statistika odpadového hospodářství roku 2000-2004 a strategické plány radnice roku 2016-2020 ale na jaký účet a kolik mám letos za odpady zaplatit jsem nikde nenašla.Asi hledám špatně.Můžete mi,prosím poradit,kde tyto základní informace najdu?
Odpověděl: Bc. Nikola Jakoubková | 22.2.2016 16:31:05
Dobrý den,
děkujeme za Vaši připomínku a přiznáváme, že základní informace o poplatku za odpad na webu dosud chybí. Stále se totiž na nových stránkách pracuje a doposud nejsou všechny informace na stránky města vloženy.
Kolik se letos platí za odpad je uvedeno v obecně závazné vyhlášce č. 3/2015 o místním poplatku, kterou najdete v záložce Radnice - Vyhlášky a nařízení. Poplatek na rok 2016 je stanoven v částce 500 Kč na osobu. Lze jej uhradit na účet č. 19-1283386349/0800 nebo 19-1929591/0100 pod přiděleným variabilním symbolem. Stále můžete používat variabilní symbol přidělený v předešlých letech, nebo si můžete telefonicky (tel: 461 353 138) či emailem na adrese hmatyasova@mtrebova.cz požádat o přidělení nového.
V občanském informačním centru na Olomoucké ulici můžete poplatek kromě úhrady v hotovosti zaplatit i kartou.

S pozdravem
Hana Matyášová, odbor majetku města a komunálního hospodářství
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 143 144 145 146 147 148 | další >