Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Rákosníčkovo hřiště
Jan Kalina  |  3.2.2016 18:34:47
Dobrý den,
mohu se Vás zeptat zda by bylo možné vyhlásit městským rozhlasem, aby lidé hlasovali pro rákosníčkovo hřiště? Myslím, že v Moravské Třebové takové hřiště chybý.

Děkuji Kalina
Odpověděl: Bc. Nikola Jakoubková | 4.2.2016 8:31:30
Dobrý den,
po dohodě s panem starostou bude Vaší žádosti vyhověno a informace o možnosti hlasování bude vyhlášena rozhlasem.
Děkuji za podnět a přeji hezký zbytek dne.

S pozdravem Bc. Nikola Jakoubková, odbor kancelář starosty a tajemníka
Péče o dítě
Hlavová  |  3.2.2016 11:00:56
Dobrý den mohla bych poprosit poslat kontakt nebo kde se na úřadě obrádit po narození dítěte o výhradní péče matky a přiznání alimentů ze strany otce?Děkuji
Odpověděl: Bc. Nikola Jakoubková | 3.2.2016 12:51:37
Dobrý den,
o svěření nezletilého dítěte do péče jednoho z rodičů a určení výživného rozhoduje na návrh jednoho z rodičů okresní soud příslušný podle trvalého bydliště dítěte. Pro bližší informace se můžete obrátit na pracovníky OSVZ-OSPOD, budova MěÚ na ulici Olomoucká ,kancelář č. 117, tel. č. 461353058.
S pozdravem Mgr. Irena Škadrová, vedoucí OSVZ
Ročenka města
Aleš Ondrůšek  |  29.1.2016 23:30:23
Mohlo by Město jako službu všem občanům opět začít vydávat ročenku s aktuálními informacemi a kontakty o institucích a zařízeních ve městě? Poslední vyšla v roce 2013, slouží nám dodnes, ale mnohé se již změnilo.
Odpověděl: Bc. Nikola Jakoubková | 2.2.2016 14:03:22
Dobrý den,
inforočenku, kterou zmiňujete, nevydávalo město Moravská Třebová, ale firma CHAS-MT. Dle dostupných informací, pro tento rok vydání inforočenky bohužel neplánují. Město o poskytování této služby v blízké době zatím neuvažuje.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem Bc. Nikola Jakoubková, odbor kancelář starosty a tajemníka.
vánoční stromeček
Hrbatová  |  30.1.2016 15:20:03
Zdravím tech. služby ale hodně nás nemile překvapil vánoční stromeček na náměstí nebyl upraven ozdoby chudé má smysl tam takový stromeček dávat? Dokonce byl přestěhován betlém který byl vždy na náměstí nebot tam přijde spousta lidí než k muzeum Spousta věcí se vám povedla ale tohle hruza ne! Věřím že vše napravíte letos věřím vám.Mohu se zeptat jak vám se stromeček líbil? návštěvníci našeho města se nestačili divit.Zdravím přeji hezké dny6
Odpověděl: Bc. Nikola Jakoubková | 2.2.2016 12:02:24
Dobrý den,
na výše uvedené otázky bylo již odpovězeno v obdobných dotazech, které uvádím níže.
S pozdravem Bc. Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.

z 13.1.2016
Děkujeme za připomínky k vánoční výzdobě v uplynulém období. Ta uvedená v dotazu i ty méně formální, ústní, jsou podnětem pro přípravu výzdoby města v roce 2016. Betlém dříve umístěný na našem náměstí se líbil dětem, ale jeho „umělecká úroveň“ byla dlouhodobě terčem kritiky. Proto jsme ho v závěru loňského roku nenašli v centru města na historickém náměstí, ale v nedalekém parku u muzea. Věřím, že i tam děti potěšil – zejména při akcích organizovaných v muzeu, které k vánočním svátkům v Moravské Třebové patří.
JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka

a z 25.1.2016
Dobrý den, děkuji za dotaz.
Letošní stromek byl tvarově velmi atypický. jeho spodní větve byly nezvykle dlouhé. Na poslední řadu větví se ozdoby nedávají z důvodu vandalismu a následná vrstva větví zasahovala do cca 1/3 výšky stromu a to byla také hranice ozdob. Víme,že to nebylo ideální, ale poučili jsme se a na příští rok připravíme mobilní oplocení, které umožní ozdobení i nižších pater.
Děkujeme za pochopení.
S pozdravem Bc. Gabriela Horčíková- jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.
Moravskotřebovský zpravodaj, pochybení
Marie Blažková  |  27.1.2016 0:10:48
Dobrý den,
Již několikrát se bohužel stalo, že příspěvek na kulturní akci konanou v kulturním domě Boršov (koncert, ples, …), byl řádně zaslán paní Zouharové k otištění do Moravskotřebovského zpravodaje, avšak k jeho otištění nedošlo. Vážíme si omluvy paní Zouharové, nicméně tato omluva nám bohužel nepokryje ztracený zisk, vloženou energii, atd.
Prosíme tímto, aby se zvýšila předtisková kontrola Moravskotřebovského zpravodaje a zamezilo se tak dalším případným chybám.
Děkujeme za pochopení. Budeme se těšit na další spolupráci.
Za samosprávní komisi Boršov
MgA. Marie Blažková
Odpověděl: Bc. Nikola Jakoubková | 28.1.2016 14:27:14
Dobrý den,

Vaši připomínku beru na vědomí s tím, že v redakční radě MTZ ji projednáme.
Doporučuji, abyste vždy v kopii dali mně na vědomí, že požadujete něco
zveřejnit. Tím se bude minimalizovat nějaké budoucí pochybení.
Není obvyklé, že se stane nějaké nedopatření či opomenutí, stát se to jistě
nemělo.
Věřím, že se to již nebude opakovat.

S pozdravem JUDr. Miloš Izák, starosta města
Mapa webu
Kobylka  |  23.1.2016 7:50:22
Pod pojmem mapa webu si představuji kompletní strukturu webu.
Například odvolávku "Úřední desku" na mapě webu nenajdu, pokud nevím kde je musím se způsobem pokus omyl k ní proklikat.
Seznamy obsahují chyby, například služebna plynáren je již několik let¨roků uzavřena.
Předpokládal jsem, že informace před spuštěním budou aktualizovány.
Odpověděl: Bc. Nikola Jakoubková | 26.1.2016 13:11:29
Dobrý den,
děkujeme za upozornění. V tuto chvíli se již mapa webu generuje v plném rozsahu.

Přeji hezký zbytek dne.

S pozdravem Bc. Nikola Jakoubková, odbor kancelář starosty a tajemníka
Venčící park, otravy psů
Karel Rozbořil  |  20.1.2016 22:36:19
Moje otázka, již jednou položená, se týká zřízení venčícího parku pro psy, který by byl oplocený a osvětlený, myslím, že částka vybraná za psy by mohla splnit alespoň z části její účel. Další věcí je jak přistoupí město k otráveným nástrahám na sídlišti, těch otrav už bylo několik, a tak by mě zajímalo jestli se danou věcí někdo zabývá, asi by chtělo v této věci vyvinout nějakou aktivitu, zmonitorovat místa, kde se daní pejskaři pohybovali a oznámit to např. veterinární inspekci apod. Byl bych skutečně rád, kdybyste i přes to, že opět nezveřejníte tento dotaz, začali jednat, určitě by se situace neměla podceňovat.
Odpověděl: Bc. Nikola Jakoubková | 25.1.2016 13:22:55
Dobrý den,
po projednání ve vedení města sděluji k vašemu dotazu:

1. Vedení města nemá v současné době záměr zřídit venčící park pro psy. Majitelům psů je v rámci celého města k dispozici celá řada ploch v extravilánu, na kterých mohou venčit svoje psy.
2. Informace o otrávených nástrahách je pro nás nová, a ani městská policie či Policie ČR tuto informaci nemají. Takže pokud tyto informace máte, sdělte je městské policii, která následně ve spolupráci s Policií ČR začne konat.

S pozdravem

Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu
Vánoční stromek na náměstí
Jitka Snášelová  |  24.1.2016 17:25:03
Dobrý den, proč byl stromek na náměstí ozdoben jen do svých horních 2/3 a ta spodní zůstala bez ozdob? Upozornili na to návštěvy, které k nám o svátcích jezdili a já nedokázala smysluplně odpovědět. Děkuji.
Odpověděl: Bc. Nikola Jakoubková | 25.1.2016 10:04:20
Dobrý den,
děkuji za dotaz. Letošní stromek byl tvarově velmi atypický. Jeho spodní větve byly nezvykle dlouhé. Na poslední řadu větví se ozdoby nedávají z důvodu vandalismu a následná vrstva větví zasahovala do cca 1/3 výšky stromu a to byla také hranice ozdob. Víme, že to nebylo ideální, ale poučili jsme se a na příští rok připravíme mobilní oplocení, které umožní ozdobení i nižších pater.
Děkujeme za pochopení.

S pozdravem Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.
prodejci na náměstí
anonym  |  14.1.2016 11:30:26
Dobrý den chtěla jsem se zeptat jak je to s prodejci kteří chodí po náměstí a přilehlých ulicích? Děkuji
Odpověděl: Bc. Nikola Jakoubková | 21.1.2016 8:34:41
Dobrý den,
tržní řád, tj. nařízení rady města č. 1/2014 v článku 4 odst (4) zakazuje pochůzkový prodej. Pochůzkovým prodejem je "nabídka, prodej zboží a poskytování služeb formou pochůzky, při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem na veřejně přístupných místech". Výjimku tvoří prodej předmětů pro účely veřejné sbírky, je-li příspěvek na veřejnou sbírku zahrnut v ceně předmětu.
Prodejci by tedy neměli ani v centru města nabízet své zboží. Někteří však tržní řád nerespektují. Řešením jednotlivých případů se pak zabývá městská policie, na kterou se může obrátit každý, kdo se s porušením nařízení setká.


S pozdravem JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka
Dopravní Terminál
Pavel Kopřiva  |  13.1.2016 23:45:17
Dobrý den chtěl sem se zeptat,jak jste daleko s přípravou dopravního terminálu v Moravské Třebové a taky co je natom pravdy že by se tam mělo přemístit autobusové nádraží v Moravské Třebové.
Odpověděl: Bc. Nikola Jakoubková | 21.1.2016 8:23:10
Dobrý den,
s přemístěním autobusového nádraží do této lokality se v projektu nepočítá. Aktuálně se nacházíme v přípravné fázi projektu, dokončuje se převod jednoho z dotčených pozemků z ČD na město. Město plánuje podat žádost o dotaci v rámci IROP (Integrovaný operační program) v prioritní oblasti 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, ve Specifickém cíli 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, kde je podporovaná aktivita Terminály. Výzva k podávání žádosti prozatím nebyla zveřejněna, dle plánu výzev řídícího orgánu by k jejímu vyhlášení mělo dojít v březnu 2016 s tím, že žádosti bude možně předkládat do září 2016.


S pozdravem Ing. Miroslav Netolický, vedoucí odboru rozvoje města
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 145 146 147 148 149 | další >