Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Pila
9.5.2016 14:59:02
Dobrý den.Opakovaně se ptám,co bude s areálem byvalé pili v sušicich a s bývalou Hedvou u vlakového nádraží.Je to tam neupravené a myslím,že pro turisty atd,co sem přijedou vlakem není zrovna příjemny pohled při vstupu do našeho města.Děkuji.
Dobrý den,
areál bývalé pily má nového majitele, který má v úmyslu tento brownfield s pomocí dotace zrevitalizovat. Předpokládá se zde umístění drobných služeb a obchodu. Pokud uspěje, s realizací se počítá v roce 2017.
S pozdravem

Ing. Miroslav Netolický, vedoucí odboru rozvoje města
ostranění plevele
občan  |  14.7.2016 12:06:17
Dobrý den,
červenec měsíc, kdy začíná turistická sezóna, autobusové nádraží, kudy projíždí dálkové autobusy a turisté je zarostlé.
Rovněž tak chodník před IN-LINE stezkou a kolem bývalého KRASU je rovněž obrostlý plevelem, turisté přijíždějí na parkoviště pod zámek atd.
Je to škoda, máme jinak pěkné město.
Dobrý den,
autobusové nádraží je ve vlastnictví právnické osoby s nímž máme smlouvu o údržbě. Jednotlivý počet zásahů (ať již to jsou seče, strojní čištění, či zametání) je však striktně limitován. V tuto chvíli by tento úklid byl proveden nad rámec smluvních vztahů. Čekáme na případné doobjednání služeb.

Chodník na ulici Gorazdově je opravdu velmi zarostlý, ale je nyní aktuálně na řadě. V tomto týdnu se dočišťovalo náměstí a okolí, probíhal postřik herbicidy. Gorazdova ulice byla v plánu dnes, ale bohužel začalo pršet. Snad zítra (bude-li počasí) budou práce zahájeny.
Děkuji za pochopení.

S pozdravem
Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.
KONTAJNERY
Lubomír  |  8.7.2016 15:26:15
Dobrý den chci se zeptat proč byli odstraněny kontejnery na odpad na parkovišti na ulici Gorazdova. Dekuji za odpověd.
Dobrý den. Asi před 2 lety byl na parkoviště pod zámkem instalován veřejný kontejner na komunální odpad. Důvodem byla trvalá "neseparace" odpadů v sousedních speciálních kontejnerech. Lokalita je hojně navštěvována turisty a zdálo se nám, že odpadkové koše neuspokojí potřebu. Cílem bylo zajištění uložiště komunálního odpadu a docílení čistoty v sousedních kontejnerech na papír a plast. Chvíli se zdálo, že to funguje. Poslední dobou se však, a možná ani ne občané, ale kolemjedoucí naučili na sběrné místo ukládat odpady z domácností a podnikání. Obzvlášť po víkendu byl opakovaně kontejner doslova "zaskládán" domovním odpadem. Jistě mi dáte za pravdu, že to není v této centrální části města žádoucí. Bylo tedy přikročeno k odstranění kontejneru. Každý občan i podnikající osoba jsou povinni zajistit si likvidaci odpadu v rámci systému obce.
Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Bc. Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.
Dotaz
1.7.2016 9:12:35
Dobry den.Jak mam prosim postupovat v pripade ze vidim u nas u bytovek vyhazovat jiného spoluobčana odpadky do kontejneru který mu nepatri?Vcera jsem byl svědkem toho ze pani nesla do nasho spolecneho kontejneru dva pytle odpadku a vim,ze je s vedlejšího rodinného domku.Kde ma vlastní popelnici a není to poprvé co tak lide hazi odpad.Prosim o radu jestli mohu poridit fotodokumentaci?
Vašemu roztrpčení rozumím – popisované jednání lze právem považovat za nevychovanost a tu je těžké zcela vymýtit. Prvním krokem by měla být domluva – tedy komunikace s paní z vedlejšího domu. Pokud to nepomůže, osvědčilo se vhodné zabezpečení sběrových nádob. K druhé části dotazu: obecně platí, že na veřejném prostranství lze fotografovat. Problematika vytváření a dalšího použití fotodokumentace přesahuje rámec této rubriky.
S pozdravem
JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka
Renesanční perla a přechod u ZŠ
Jitka Snášelová  |  1.7.2016 19:57:16
Dobrý den, mám dotazy dva.
První se týká již řešené otázky zámku jako renesanční perly, na kterou odpovídal Mgr. Jordán. Situaci vysvětlil srozumitelně v historickém kontextu, já bych se však ráda zeptala na ten jazykový. Co vedlo autory billboardu na plotě u ZŠ Křižovatka, aby napsali doslova toto: Renesanční perla České Republiky. I dítě školou povinné ví, že republika se píše s malým písmenem. Nebylo by vhodné tento billboard zcela sejmout (předpokládám, že výroba gramaticky správného by stála nemalé peníze), ať nemáme u turistů z ostudy kabát?

Druhý dotaz se týká přechodu pro chodce u ZŠ Křižovatka - obchodní centrum Kubík, neboť když chce jet např. žena s kočárkem (nedomýšlím pak raději ani vozíčkáře) tak, jak je chodec povinen, tedy po přechodu, na druhé straně přechod nenavazuje na snížení chodníku, takže musí zcela vybočit mimo přechod a složitě manévrovat mezi stojícími auty a nervózními řidiči, aby pohodlně najela na protilehlou sníženou stranu. Plánuje město nějak opravit tuto krkolomnost? Netrvám na hledisku logiky věci, ale alespoň kvůli bezpečnosti.
Dobrý den,
děkujeme Vám za upozornění. Billboard bude sundán a nahrazen novým.
S pozdravem
Bc. Pavlína Horáčková, referent pro propagaci města


Dobrý den,
jistě máte pravdu. Kdo zná dobře dopravní situaci v tomto místě, tak si vybaví, jakým dramatickým způsobem zde odbočují autobusy, nebo nákladní vozidla s vlekem. Prostor celé křižovatky je pro pohyb velkých vozidel naprosto hraniční a není výjimkou, že při odbočení vjedou na chodník. Zvýšení obrubníku (byť v místě přechodu) je alespoň pocitově bráněno řidiči, aby chodník přejel, tím vzniká alespoň minimální ochrana chodce. Nicméně úpravu snížení zkonzultuji s odborem dopravy.
S pozdravem
Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb města Moravská Třebová
Cesta
18.6.2016 20:04:36
Prosím o zodpovězení mého dotazu.
V současné době je soustavným vypouštěním vody nově postavené továrny na cestu, která vede k novému rybníku u Udánek je úplně znemožněn přístup pěším, je tímto zablokována oddechová trasa, létat vzduchem bohužel neumím, tak prosím o vysvětlení, jak se tento problém vyřeší.
Dobrý den,
z důvodu nedostatečné kapacity současného systému zasakování dešťové vody (dva zasakovací vrty a retenční nádrž) a s ohledem na rozšiřování výrobních ploch, firma ATEK s.r.o. realizuje v současnosti s probíhající novou výstavbou i rozšíření systému zadržování dešťových vod. (více vlastní vyjádření projektanta).

Neoprávněné vypouštění dešťové vody na cestu řešil vodoprávní úřad s firmou ATEK s. r. o. již v roce 2015 a začátkem roku 2016.
Firmě ATEK s.r.o. proto bylo povoleno vodoprávním úřadem do konce září 2016 vypouštět dešťové vody regulovaně do v místě vedené původní dešťové kanalizace, která je v majetku města, aby nedocházelo k zaplavování níže uvedené cesty a pozemku.

Bohužel, stavební firma, která zajišťuje novou výstavbu pro firmu ATEK s.r.o a měla zajistit regulované vypouštění dešťové vody ze stávající retenční nádrže do stávající dešťové kanalizace, tak neučinila.

Po dobu výstavby bude nadále pohyb dešťových vod v areálu ATEK s. r. o. sledován vodoprávním úřadem a aktuálně řešen, aby nadále nedocházelo k podobným situacím.


Vyjádření pana Pazderského, který v současné době zastupuje firmu ATEK s. r. o. ve věci staveb:
Rozšíření firmy ATEK s.r.o. - III. a IV. etapa je ve své stavební části již u konce a celý realizovaný projekt zahrnuje i podrobně zpracované nakládání s povrchovými vodami. Ve zpracovaném projektu firma počítá s výstavbou 2 nových retenčních nádrží na dešťovou vodu a nově navrženými povrchovými vsaky zadržující vodu na pozemku investora, dále výstavbou příležitostné vodoteče ze svých pozemků až do Udáneckého potoka. V místě křížení se stávající cestou je navržen propustek, kterým bude voda odváděna pod stávající cestou do Udáneckého potoka.

Vyjádření firmy ATEK s.r.o.
Lavičky před muzeem
??  |  22.6.2016 19:20:31
Dobrý den,
tenhle týden jsem byl už dvakrát svědkem opravdu zajímavých lidí na lavičkách před muzeem po 14h.Byli to evidentně sociální případy s vínem v pet lahvi a ne moc střízlívý..Na svitavském deníku se vychvalují "luční lázně"ale před nimi se alkoholici dohadují,kdo jaký si dá hlt..tak nevím jestli je tohle pro město prezentativní..Bude to líp hlíat městská policie,nebo státní?Mimochodem není městská policie především o tom že by měla chodit pěšky po městě a ne se jen projet okružní cestou po Třebové a pak zase zasednout za stoly??
Dobrý den,
strážníci městské policie rozhodně nesedí za stoly, ani pouze nekrouží vozem po městě, ale provádějí pěší kontroly po celém území města včetně kontrol parku u Muzea a to několikrát v dopoledních i odpoledních hodinách. Pokud strážníci přistihnou osoby, které se tímto způsobem chovají v rozporu se zákonem tak je postihují dle platných právních norem a zcela určitě jejich chování nepřehlížejí ani netolerují. Bohužel ani strážníci nemohou být na dvou místech zároveň a proto jakožto řádný občan byste měl chování takovýchto osob hlídce městské policie oznámit a to na tel. číslo 604 611 973 nebo zdarma z pevné linky (u parku je tel. automat) na linku 156.
S pozdravem
Radovan Zobač, velitel Městské policie Moravská Třebová
Zámek v Čechách
Karel Jasný  |  23.6.2016 20:31:27
Dobrý den,

nemám ani tak dotaz, jako spíše připomínku k neznalosti či, vzhledem ke jménu města, ignoraci autora textů na webu města. Nechápu totiž, jak někdo může napsat, že zámek Moravská Třebová je jeden z nejvýznamnějších renesančních zámků v Čechách. Můžete toto na hlavní stránce opravit a dotyčného poučit? Děkuji.
Vážený pane,
děkujeme za Váš zájem o naše město. Měl jste zřejmě na mysli skutečnost, že Moravská Třebová ležela a leží na historickém území Moravy. To je nesporně pravda. Správní uspořádání státu se však mnohdy historickými poměry neřídí, Moravská Třebová se tak od roku 1960 stala součástí Východočeského kraje, od roku 2001 patří do Pardubického kraje. Řada lidí vnímá naše město v kontextu současném.
Nesporně je také pravdou skutečnost, což jistě uznáte, že historická hodnota moravskotřebovského zámku a renesančních památek ve městě přesahuje hranice regionu a má celorepublikový význam. Proto se na stránkách zámku Moravská Třebová mluví o renesanční perle České republiky a tento slogan je použit na webových stránkách města v zjednodušující podobě mající na zřeteli určité marketingové požadavky. Není toto nic, co by mělo znamenat popření historie města. Jedná se zde například o potřebu odlišit se od podobného sloganu užívaného jinou renesanční památkou na Moravě.
V době tvorby této stránky se taktéž ještě hojně nepoužíval výraz Česko, který by tam, pokud bychom ho samozřejmě akceptovali, byl v dané formulaci přesnější. Vidíte sám, že celá záležitost je poněkud složitější.
Ale tyto spory o formulaci nic nemění na faktu, na němž bychom se jistě shodli, že Moravská Třebová je krásné město a stojí za to je navštívit.
S pozdravem
Mgr. Robert Jordán, ředitel městského muzea
Dotaz
Weissar I.  |  21.6.2016 9:21:19
Dobrý den,
chtěl bych znát odpověď na otázku, jak mám jako občan postupovat v případě vyřízení záležitosti na příslušném úřadě - dopravní oddělení, když se na místo dostavím v úřední dny a již podruhé nebyl nikdo přítomen. Poprvé dopoledne a bylo mě paní z vedlejší kanceláře sděleno, že pán je na jízdách a na kanceláři rukou napsáno od 10 - 13 nepřítomen a podruhé včera po třetí hodině, kdy zástupce pan ing. Kocum je na jednání zastupitelstva. Již podruhé jsem dostal číslo na pana Kocuma, ale přece není účelem úředních hodin předem telefonicky zjišťovat zda je někdo přítomen nebo ne. A to obdržíte informaci zajděte si tam a tam se zeptejte a každý odpoví, za to já nemohu s tím nic nenadělám.
Nevím proč jsou tedy určeny úřední dny.
Děkuji za odpověď a případně v který úřední den se mohu dostavit na dopravní oddělení vyřídit záležitost kam mě směřovala městská policie, které jsem volal na začátku tohoto příběhu.
Dobrý den,
věřím, že popsaná situace je pro vás nepříjemná. Městský úřad Moravská Třebová a tedy i odbor dopravy má úřední den každý všední den. Některé činnosti v působnosti odboru dopravy vyžadují i výjezdy mimo kancelář, poté zajišťujeme zastupitelnost na pracovištích, a pokud ani toto není možné, předáme telefonické kontakty pro řešení požadavků a připomínek.
Proto jste obdržel kontakt na Ing. Kocuma, který by s vámi problém řešil bezodkladně, případně domluvil čas pro jednání.

S pozdravem Ing. Petr Václavík, odbor dopravy, Městský úřad Moravská Třebová
Občan
18.6.2016 10:33:55
Dobrý den,proč už se nepíše ve zpravodaji o zásazích městské policie?Děkuji
Dobrý den,
informace o činnosti městské policie byly přechodně přerušeny z důvodu změny osoby velitele městské policie. Rubrika městské policie bude od srpnového čísla zpravodaje obnovena.
S pozdravem
Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 149 150 151 152 153 154 155 [...] 158 | další >