Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Dotaz na podporu OSVČ a podnikatelů
Roman  |  30.3.2020 9:59:45
Pěkný den plánuje město na podporu podnikatelů a OSVČ,kteří mají teď zavřené provozovny z důvodu rozhodnutí vlády odpuštění nájmu či poplatku za užívání veřejných prostor(předzahrádky a jiné různé)???
Či připravujete jinou podporu?
Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Ing. Miloš Mička, Místostarosta | 31.3.2020 9:05:53
Dobrý den,
naše město určitě počítá s podporou podnikatelů či OSVČ, kteří jsou nájemci městských objektů. Formy podpory bude projednávat rada města na svém jednání dne 6.4.2020. Výstup bude poté zveřejněn na webových stránkách města.
S pozdravem
Ing. Miloš Mička, místostarosta města
Veřejné WC
J.S.  |  27.3.2020 19:28:42
Dobrý den,kde může občan města v těchto dnech navštívit veřejné WC? Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Vítězslav Škrabal - jednatel Technických služeb města Moravská Třebová, s.r.o | 31.3.2020 9:04:25
Dobrý den, veřejné WC je otevřeno na zámku dle provozního řádu od 07:00 hod-19:00 hod.
S pozdravem
Vítězslav Škrabal
Vyvážení kontejnerů na odpad ze zahrad - větve,listí,tráva
Eva Nováčková  |  30.3.2020 14:28:20
Dobrý den,
jak částo a s jakým harmonogramem budou vyváženy kontejnery rozmístěné po městě na odpad ze zahrad ? Vzhledem k tomu, že sběrný dvůr je uzavřen a lidé pracují na svých zahrádkách (to mohou, není zakázáno), odpad se hromadí, kontejnery jsou plné a je potřeba je vyvážet podle mne častěji. Informace z Technických služeb jsou 1x za týden, nejsou schopni upřesnit, který den. Kontejner u parku na ulici Palackého nebyl vyvezen alespoň 14 dní, takže informace neodpovídá.

Můžete, prosím, zajistit pravidelné vyvážení vzhledem k uzavření sběrného dvora ?

Děkuji
Eva Nováčková
Odpověděl: Vítězslav Škrabal - jednatel Technických služeb města Moravská Třebová, s.r.o | 31.3.2020 9:02:52
Dobrý den, kontejnery se vyváží každý týden včetně kontejneru na ulici Palackého. Svoz nemá přesný harmonogram, vyváží se dle vytíženosti, ve volnějších dnech. O častějším svozu se neuvažuje.
Hezký den, Vítězslav Škrabal
městský rozhlas
margaret Baručáková  |  24.3.2020 8:40:49
V našem bydlišti - Nové Sady 60 - 88 vůbec neslyšíme městský rozhlas. Je nám převážně 70 -80 roků a v této době bychom potřebovali vědět, co se ve městě děje, snad by to šlo nějak zařídit. děkujeme.
Dobrý den, pro kvalitní informace týkající se nouzového stavu využívejte prosím stránky města Moravská Třebová www.moravskatrebova.cz, kde najdete pravidelně aktualizovaný stav celkové situace.
S pozdravem
Pavlína Horáčková
Odběrová místa
Nikola  |  25.3.2020 19:30:38
Dobrý den ..kde je nejbližší odběrove misto na koronavirus? Udajne Pardubicky kraj nema žadne .....
Dobrý den den, nejbližší odběrové místo drive-in na koronavirus se nachází v Litomyšli na parkovišti u nemocnice.
S pozdravem
Pavlína Horáčková, odbor kancelář starosty a tajemníka.
Ambulance rehabilitačnía fyzikální medicíny
Mgr. Tomáš Kubín  |  25.3.2020 16:55:44
Dobrý den, po přečtení Moravskotřebovského zpravodaje jsem v seznamu ordinačních hodin odborných lékařů opakovaně nenašel kontakt na MUDr. Andreu Kubínovou, ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny. Na tuto skutečnost bylo již před rokem posláno upozornění.
Situace se nezměnila. Paní doktorka a její ordinace funguje v Moravské Třebové od roku 2008.
Adresa ambulance: Lanškrounská 213/30. Na této adrese má sídlo i ambulance fyzioterapie, Mgr. Tomáš Kubín. www.re-hop.cz
Obě ambulance jsou nestátní zdravotnické zařízení a byly zveřejnovány v Inforočence MT. Chtěl bych znát důvod jejich nezveřejnění ve zpravodaji.Mgr. Tomáš Kubín
Dobrý den, ordinační hodiny praktických lékařů a lékařů pro děti a dorost zpracovává do Moravskotřebovského zpravodaje zastupitelka města Mgr. Ivana Kantůrková (e-mail: i.kanturkova@seznam.cz). Zkuste jí prosím kontaktovat na uvedený e-mail a určitě se domluvíte, aby ordinaci paní doktorky Kubínové přidala do seznamu.
S pozdravem
Pavlína Horáčková, odbor kancelář starosty a tajemníka
Kontrola nošení rousek na veřejnosti
Jitka  |  23.3.2020 18:31:47
Dobrý den, dnes při věnceni psa v Udánkách jsem potkala hloucek asi 5 lidi, kteří neměli roušky a v klidu si vykládali jakoby nic. Kontroluji vůbec městští strážníci po městě nošení roušek? Děkuji
Odpověděl: Radovan Zobač | 24.3.2020 9:10:03
Dobrý den.

ANO, kontrola dodržování všech krizových nařízení Vlády ČR v současné době patří mezi hlavní priority městské policie. Městská policie i přes nízký personální stav, vzhledem k situaci, zavedla nepřetržitý provoz. Proto bych Vás i ostatní občany chtěl požádat, pokud porušování nařízení vlády uvidíte, neprodleně kontaktovali hlídku MP či PČR. Jde o zdraví nás všech.

S pozdravem Radovan Zobač - velitel MP Mor. Třebová
pokácené stromy - odprodej
Jitka  |  10.3.2020 14:17:04
Dobrý den,
viděla jsem, že v areálu bývalé dětské nemocnice se kácejí vzrostlé stromy. Chci se zeptat, zda si mohou občané pokácené dřevo odkoupit, pokud ano, na koho se máme obrátit?
Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
dřeviny v místě byly odkáceny v rámci projektu výstavby nové Nemocnice následné péče, tento projekt zaštiťuje Pardubický kraj, realizaci kácení má na starosti Správa a údržba silnic Pardubického kraje, cestmistrovství Moravská Třebová. Ve věci odprodeje dřeva z této akce se prosím obraťte na Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, cestmistrovství Moravská Třebová, případně na Pardubický kraj.
S pozdravem,

Bc. Miroslav Flášar
Krizový štáb + ochranné pomůcky
Kamila Smítalová  |  20.3.2020 11:16:56
Dobrý den, chtěla bych velice poděkovat paní ředitelce Charity v MT za inicializaci šití a distribuci roušek. Dále bych měla dotaz proč není aktivní krizový štáb města Moravská Třebová a následné jejich vyjádření k současné situaci. Na web.stránkách jsou pouze odkazy na Pardubický kraj a hejtmana. Proč zastupitelé Moravská Třebová jen vyčkávají na pokyny a případnou dodávku ochranných pomůcek od vlády ČR, to vyčkávají už od února. Proč to nefunguje, jako v ostatních městech, kdy město zajistí ochranné pomůcky (aspoň bavlněné) pro všechny občany a především pro ty, kteří jsou v prvním kontaktu s nemocným. Proč pro Nemocnici následné péče v MT šijí roušky ve Svitavách na jejich žádost, to svědčí o neschopnosti vedení MT? ZZS naštěstí dostala již od skvělých spoluobčanů ušité roušky. Poděkování patří i dobrovolníkům za zajištění nákupů pro seniory. Zjistí někdo tuto potřebu i u seniorů z přilehlých obcí? Děkuji
Odpověděl: Ing. Miloš Mička, Místostarosta | 23.3.2020 7:57:05
Vážená paní,
je velmi jednoduché svést v této krizové situaci všechno konkrétního viníka, z vašeho pohledu tedy na město. Všem občanům se snažíme poskytovat dostupné informace pro jejich orientaci v této nelehké době a to všemi dostupnými prostředky - webové stránky, sociální sítě, mobilní rozhlas nebo městský rozhlas.
Nicméně pro vaši informaci sděluji, že od okamžiku vyhlášení nouzového stavu úzce spolupracujeme s oblastní Charitou Moravská Třebová a to jak v otázce zajištění péče o naše seniory - pomoc s nákupy, tak i v otázce vybavení ochrannými rouškami a vaší kritice vůbec nerozumím.
Asi jste na webových stránkách přehlédla základní informaci určenou jak pro všechny dobrovolníky, kteří roušky šijí, tak i pro ty , kteří je potřebují.
https://www.moravskatrebova.cz/cs/aktuality/dostupnost-ochrannych-rousek.html
A plně s vámi souhlasím, že vše aktérům v oblasti dobrovolnictví patří velké poděkování.
Co se týká zjišťování potřeb seniorů z obcí našeho území, tak v tuto chvíli zajišťujeme systém distribuce ochranných pomůcek pouze pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb dle vládou přidělovaného množství. Zároveň ale shromažďujeme podklady z obcí pro jejich budoucí hromadnou distribuci.
Děkuji.

Miloš Mička
místostarosta města

Doplnila bych pana místostarostu ještě v otázce krizového štábu - dle pokynů kraje se prozatím pravidelně schází tzv. "bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností", která je v pohotovosti 24 hodin denně a bezodkladně projednává aktuální usnesení vlády i další opatření související s vyhlášeným nouzovým stavem.
Věřím, že se nám podařilo Vaše dotazy uspokojivě zodpovědět.
Mgr. Tereza Sísová
tajemnice MÚ
Poplatky za odpad
Eva k.  |  21.3.2020 16:01:08
Dobrý den.Ctěla bych se zeptat, zda platí termín zaplacení poplatků za odpad do 31,3,2020 ? Děkuji
Odpověděl: Ing. Miloš Mička, Místostarosta | 23.3.2020 7:56:23
Dobrý den,
termín zaplacení poplatků za odpad byl prodloužen do 30.6.2020.
S pozdravem
Miloš Mička, místostarosta města
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 57 58 59 60 61 62 63 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 152 | další >