Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Kdy mi už konečně zavoláš, starosto?
MB  |  5.2.2020 11:49:20
Stěžoval jsem si opakovaně na chování ředitelky Lenky Greplové k uživatelům knihovny i k zaměstnancům. Namísto nápravy mi udělila ústní „doživotní zákaz vstupu,“ přestože k takové věci samozřejmě nemá zákonné kompetence. Městská policie byla opakovaně zneužita k mému násilnému vyhození, resp. vynesení z knihovny, když jsem odmítl absurdní a směšný „zákaz vstupu“ akceptovat. Starostu jsem už před rokem na zneužívání MP upozornil, a žádal jsem ho, aby mi zajistil možnost služeb knihovny využívat. Slíbil, že se mi ozve.
Tak se tě ptám: Kdy mi už konečně zavoláš, starosto?
Odpověděl: Ing. Tomáš Kolkop | 5.2.2020 12:52:33
Vážený pane Bína,
jsem si vědom, že jsem Vás nekontaktoval, ale nebylo to zapříčiněno mou špatnou pamětí, nýbrž informacemi, které jsem si ve vazbě na Vás, potažmo na Vaše chování v prostorách knihovny zjistil. Opravdu si myslíte, že Vám byl vstup do knihovny znemožněn jen na základě lidského rozmaru? Dle mého zjištění nikoliv, naopak důvodem bylo porušování základních pravidel slušnosti. A v tomto případě zde nemohu být jakkoliv nápomocen.
S pozdravem Tomáš Kolkop
Instalace madel na schody
Stanislav Zemánek  |  5.2.2020 11:46:14
Dobrý den,
na základě podnětu členů Moravskotřebovské univerzity třetího věku podávám návrh na zvýšení bezpečnosti chůze po schodech z Kostelního náměstí na ul. Gorazdovu kolem III. ZŠ. Navrhované opatření spočívá v instalaci madel na zeď podél schodů.
Děkuji
Odpověděl: Ing. Tomáš Kolkop | 5.2.2020 12:50:16
Vážený pane Zemánku, děkuji za Váš podnět a za zájem o dění ve městě. Zcela jistě s Vámi souhlasím a mohu potvrdit, že absence zábradlí byla řešena cca v polovině roku 2019. Norma řešící požadavky na venkovní veřejná schodiště ukládá povinnost u schodiště s větší šířkou jak 3,0 m umístit madlo do středu schodiště a rovněž tak doplnit madla po stranách. V současnosti je řešen záměr zřízení venkovní školní učebny s možností získat dotační podporu, kde by součástí úprav zahrady byla i úprava schodiště, kde by bylo odstraněno stávající zděné oplocení a doplněna madla (zábradlí) pro osoby s omezenou schopností pohybu.
S pozdravem
Tomáš Kolkop
Chodníky na Nové ulici
Nová ulice  |  30.1.2020 14:03:56
Opětovně vznáším dotaz, třeba mi někdo už odpoví, zda v megalomanských plánech města se nezapomíná i na periférie. Na Nové ulici již 40 let není chodník, kdypak se ho dočkáme?
Odpověděl: Ing. Miloš Mička, Místostarosta | 5.2.2020 9:43:22
Dobrý den,
i když netuším, komu vlastně odpovídám, máte pravdu, že ve spodní části ul. Nová není vybudovaný chodník a není zpracovaná ani projektová dokumentace. Váš podnět bude projednán na dopravní komisi.
S pozdravem
Ing. Miloš Mička
místostarosta města
Starosta stříhá metr
Eva Blažková  |  28.1.2020 20:00:47
Dobrý den. Prosím o odpověď, zda je pravda, co se říká po celém městě, že starosta města stříhá metr. Četla jsem odpověď paní tajemnice, ale myslím si, že pravda bude jiná. Starosta na většině akcí buď stejně není přítomen (novoroční ohňostroj) anebo celou akci prospi (módní přehlídka Hedvy). A o situaci na Technických službách je lepší ani nemluvit. Proto určitě někteří občané rádi uvítají změnu. Děkuji Vám za odpověď.
Odpověděl: Ing. Tomáš Kolkop | 4.2.2020 13:31:44
Vážená paní Blažková,
uvádíte správně, že se po městě šíří mnoho informací a jelikož jsem i já občanem města, nejsem od nich jakkoliv distancován a tudíž se dostávají i ke mě. Nedělám si mnoho iluzí o lidech, kteří jsou těmi "zpravodajci", protože jim nejde v žádném případě o obsah (pak by neměli co sdělit), ale o senzaci za každou cenu s přidanou hodnotou jednak pošpinit mou osobu, ale především systematicky ovlivňovat myšlení veřejnosti... Odpověď, proč se tak děje, je velice jednoduchá...dotyční tak činí pouze z důvodu vlastního prospěchu a doufají, že veřejnost nenapadne položit si základní otázku, co je na tom všem pravdy. Naštěstí pro toto město mezi námi žijí i lidé, kteří se neváhají zeptat a kteří i vědí, kde se zeptat, za což jim patří mé poděkování. Skutečnost je totiž taková, že stejně jako lež tak i tyto "senzace" mají krátké nohy a když to zjednoduším, jsou to jen ubohé pomluvy. Jako příklad mohu citovat Vás, protože není pravdou, že nejsem přítomen na většině akcí, byť je logické, že se neumím rozkrájet. Zrovna na ohňostroji jsem byl přítomen s celou mou rodinou a přáteli. Co se týče módní přehlídky Hedvy, ani zde své tvrzení nestavíte na pravdivých základech. Na přehlídce jsem přítomen byl a to i za okolností, kdy jsem 2 dny před samotnou akcí ležel v horečkách a v tomto stavu se dostavil i do Hedvy. Pakliže jsem na Vás působil dojmem spícího starosty, mohu Vás nyní vyvést z omylu, neboť jsem oka nezamhouřil, ale ano, necítil jsem se vůbec dobře, což bylo očividně patrné. Abych odpověděl na vše, sděluji, že "metr" rozhodně nestříhám a považuji za zodpovědné jednak neutíkat od rozdělané práce, ale především nadále vyvíjet maximální úsilí o lepší Moravskou Třebovou a život v ní.
S pozdravem Tomáš Kolkop
Zpravodaj
P. Kostelecká  |  31.1.2020 16:54:49
Dobrý den,
již několikrát za poslední dobu nám byl doručen Moravskotřebovský zpravodaj tak, že byl "ukrytý" mezi komerčními letáky. (Vždy 1 kus zastrčený mezi jednotlivé letáky) Jelikož bydlím v bytovém domě, kde jsou letáky na chodbě umisťovány ve štosech na zem, myslím si, že mnoho sousedů si takto ukrytých Zpravodajů ani nevšimne.
Chtěla bych proto požádat o důrazné upozornění těch, kteří letáky distribuují, aby toto nedělali.
Předem děkuji.
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil | 3.2.2020 13:31:06
Dobrý den,
abychom upozornění mohli předat distributorovi zpravodaje, zašlete prosím Vaše jméno a přesnou adresu na zpravodaj@mtrebova.cz
S pozdravem, Václav Dokoupil, mluvčí města
Travnaté plochy
31.1.2020 10:59:12
Dobrý den. Chválím zákaz parkování na travnatých plochách o kterém se psalo posledního Ledna na stránkách města. Ovšem je třeba také vysvětlit situaci řidičům technických služeb. Zvláště na sídlišti Západní, Jiráskova dochází k častému vjezdu na travnaté plochy a jejich ničení. Zvláště technické služby by měli jít příkladem. Alespoň vyjeté koleje zarovnat. Děkuji a přeji hezký den
Odpověděl: Petr Frajvald - jednatel Technických služeb města Moravská Třebová | 31.1.2020 12:56:07
Dobrý den, upozorníme řidiče, ale né vždy v rámci údržby je to možné.
S pozdravem
Petr Frajvald
Kompostéry
Miroslav Chvátal  |  30.1.2020 16:42:54
Za éry paní Horčíkové na TS bylo po městě rozmístěno několik desítek, ne-li stovek kompostérů. V současné době jsou staženy a nahrazeny kontejnéry.
Nebyla to malá investice, kterou v konečném důsledku zaplatíme my všichni , a tak mne zajímá jich další osud. Třeba možnost si takový komposter odkoupit a za kolik. Děkuji za odpověď
Odpověděl: Petr Frajvald - jednatel Technických služeb města Moravská Třebová | 31.1.2020 12:55:14
Dobrý den, kompostéry byly z dotací, takže budou dále nabízeny na smlouvy občanům. Rozprodávat se v době udržitelnosti nesmí.
S pozdravem
Petr Frajvald
dotaz
Stanislava Šírová  |  20.1.2020 10:35:33
Dobrý den,chtěla bych se zeptat kam sypat popel,když se nyní vyváží popelnice 1x za 3 týdny.Dříve v zimním období 1x za týden to bylo tak akorát.Určitě dostanu radu,že si mám pořídit ještě jednu popelnici.
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil | 30.1.2020 13:08:02
Dobrý den,
omlouvám se za pozdní reakci. V minulosti probíhal posílený zimní svoz komunálního odpadu pouze v Udánkách a Boršově, a to v režimu 1x 2 týdny. Aktuální režim svozu SKO 1x 3 týdny by neměl představovat neřešitelný problém. Pořízení nové popelnice je samozřejmě také řešení. V případě nutnosti se prosím obraťte přímo na technické služby.
S pozdravem, Václav Dokoupil, mluvčí města
dotaz na popelnice
Michal Bajer  |  24.1.2020 16:09:56
Dobrý den, bydlím v bytovém domě na Dukelské ulici. Máme společný kontejner. Uvažujeme o jeho zrušení a zavedení popelnic. Prý se dají získat popelnice i na tříděný odpad bezplatně. Jaké jsou tedy možnosti?
Dále se chci zeptat,jestli uvažujete o osvětlení Knížecí louky? Pokud ano v jakém časovém horizontu?
Odpověděl: Petr Frajvald - jednatel Technických služeb města Moravská Třebová | 28.1.2020 7:34:31
Dobrý den, popelnice na tříděný odpad se zatím bezplatně poskytují v centru, kde není možnost dalšího posílení kontejnerového stání. Zbytku města jsme to nabídli jako možnost komfortu, místo pytlového svozu, do vlastních nádob polepené samolepkou s identifikačním kódem technických služeb. Momentálně se zabýváme dotacemi na nádoby plast a papír. Ale nebude to nejspíše hned a taky to nemusí vyjít. Knížecí louka v plánu osvětlení je, akorát uvidíme, jestli se jí podaří zařadit do plánu akcí na tento rok.
S pozdravem
Petr Frajvald
nemovitost
Hrbatová  |  26.1.2020 15:56:33
Dobrý den mám dotaz pokud město skupuje nemovitosti/a má na ně/ nešlo by koupit /tu hrůzu / na náměstí hotel Slavie? Vlastník s tím nic nedělá jen to hyzdí náměstí tak co s tím? Je to škoda! Zajímá to starostu? Co na to radní? Těším se na odpověd. Zdravím H
Odpověděl: Ing. Tomáš Kolkop | 27.1.2020 14:37:56
Vážená paní Hrbatová, dovolte, abych navázal na Vaše slova ...město "skupuje"... Dle mého názoru jsou tato slova zavádějící, neboť město od 5. 11. 2018 koupilo pouze objekt panského mlýna a to v dražbě za velice nízkou cenu. Ano, v současnosti se připravuje koupě bývalého areálu Hedvy na ul. Jiráskova, což je zásadní krok nejen z pohledu strategického rozvoje města, ale i z důvodu vytěsnění případné výroby či skladování v obytné zástavbě. Co se týče budovy Slávie, určitě si nemyslím, že navenek působí dojmem ohyzdnosti, ale souhlasím s Vámi, že by měla co nejdříve najít soukromého majitele, který ji začne užívat, v ideálním případě opět jako restauraci s ubytováním. Město Moravská Třebová se zcela jistě o tuto budovu ucházet nebude.
S pozdravem Tomáš Kolkop
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 57 58 59 60 61 62 63 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 148 | další >