Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
chodníky v Sušicích
Jan Stojaspal  |  4.6.2020 9:03:36
Dobrý den,
asi jsem dotaz špatně formuloval. Zajímá mě, proč musí být rozebírán nový chodník (předpokládám, že ne zdarma, ale za veřejné peníze),když běžný a logický postup je ten, že se položí před pokládkou chodníku také kabely.
Odpověděl: Vítězslav Škrabal - jednatel Technických služeb města Moravská Třebová, s.r.o | 8.6.2020 10:12:46
Dobrý den, akce je vyvolaná investice společnosti ČEZ, tedy placená jimi a my využíváme jejich výkopu k pokládce nových kabelů pro VO.
S pozdravem Vítězslav Škrabal
chodník v sušicích
Jan Stojaspal  |  2.6.2020 8:44:58
Dobrý den,
z jakého důvodu nebyly položeny kabely k veřejnému osvětlení v Sušicích? Děkuji
Odpověděl: Vítězslav Škrabal - jednatel Technických služeb města Moravská Třebová, s.r.o | 4.6.2020 7:38:14
Dobrý den, z dotazu není zřejmé, o jaké místo se jedná. Kabely pokládáme společně s firmou K Energo, která provádí výměnu kabelů ČEZ na místa, kde bylo požádáno, včetně nového svítidla.

S pozdravem Vítězslav Škrabal
Prázdninové sloučení MŠ
Daniela Kintrová  |  26.5.2020 21:22:23
Dobrý den, zajímalo by mě z jakého důvodu jste rozhodli o uzavření mateřských škol během prázdnin, kdy bude otevřena každý měsíc jedna školka, zajímalo by mě kolik dětí bude tuto službu využívat, jak hodlá naše město zařídit bezpečí mašich dětí, když budou všechny pod jednou střechou, vzhledem k současné vyjímečné situaci. Teď byly školky téměř 2 měsíce uzavřené, tak nechápu proč by měly být zase uzavřeny. Jako rodič si dovolím velmi nesouhlasit s tímto rozhodnutím. Jakým způsobem chcete zajistit bezpečí našich dětí a zamezit šíření viru?
Odpověděl: Mgr. Jitka Selingerová | 2.6.2020 8:32:53
Vážená paní Kintrová,

uzavření mateřských škol v době letních prázdnin probíhá standardně již několik let z důvodu umožnit pedagogům čerpat řádnou dovolenou. Jak jistě víte, učitelé v průběhu školního roku čerpají dovolenou pouze ve výjimečných případech, aby nebyl narušen chod zařízení a ohrožena bezpečnost dětí. V době epidemiologických opatření došlo k dlouho plánovaným úpravám vnitřních i vnějších prostor MŠ, na kterých se podíleli právě pedagogové a další zaměstnanci. Připomínám, že v případě II. MŠ Jiráskova bylo po celou dobu nouzového stavu otevřené oddělení pro děti zaměstnanců záchranných složek a sociálních služeb. V současné době vedení MŠ zjišťují zájem rodičů o docházku v době letních prázdnin. Zřizovatel po dohodě s ředitelkami mateřských škol zavedl úlevu ze školného v měsících červenec a srpen pro rodiny dětí, které po celou dobu letního provozu nebudou navštěvovat MŠ. Dalším krokem je zavedení platby zvýhodněného školného a stravného po týdnech. Více Vám sdělí přímo zaměstnanci jednotlivých mateřských škol. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR vydalo metodiku pro znovuotevření předškolních zařízení, kterou se řídí také provoz MŠ. Na doporučení epidemiologů se může potkat v jedné třídě až 28 dětí, bez roušek a nutné desinfekce rukou. Jediným doporučením je upřednostňovat pobyt dětí na čerstvém vzduchu a důkladné mytí rukou.
S pozdravem

Mgr. Jitka Selingerová
vedoucí odboru
Odbor sociálních věcí a školství
Bleší trhy
Veronika Horáčková  |  30.5.2020 14:15:53
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda se letos budou konat Bleší trhy? Případně termín?
Děkuji za odpověď
Dobrý den, bleší trhy se budou konat v sobotu 25.07. a v sobotu 05.09. 2020.
S pozdravem
Jana Fabianová
Herbicidy
Občan  |  30.5.2020 11:32:42
Dobrý den, dne 30.5. dopoledne byl prováděn postřik herbicidy na ploše městského pozemku s číslem parcely 1850/55 (1003m2)až k jednotlivým domům. Dá se tomu pro příště předejít? Kolem patníků je minimum trávy... Vzhledem k pohybu dětí a psů? Děkuji
Odpověděl: Vítězslav Škrabal - jednatel Technických služeb města Moravská Třebová, s.r.o | 2.6.2020 8:08:55
Dobrý den, technické služby žádné postřiky v uvedeném místě neprováděly. Vzhledem k tomu, že 30. 5. 2020 byla sobota, myslím, že šlo o aktivitu někoho, kdo tam bydlí.
S pozdravem Vítězslav Škrabal
Bezpečnost na lesních cestách
Jaroslav Strouhal  |  28.5.2020 7:59:30
Od té doby, co stojí na vrchu Pastvisko rozhledna Pastýřka, často k ní chodím. Využívám cestičku, která začíná u kruhového objezdu, těsně vedle stánku s občerstvením. Vede loukou kolem kříže vzhůru k lesu a pokračuje lesní stezkou, úzkou tak, že tu mohou jít chodci jen za sebou. Je to příjemná trasa, poklidná a bezpečná. Alespoň donedávna. V posledních měsících se tu objevily stavby - rampy stlučené z prken a kůlů, evidentně pokoutně budované pro kratochvíle terénních cyklistů. Dnes odpoledne jsem začal stoupat po louce, když tu se proti mě vyřítila pětice mladíků na krosových kolech. Tak tak že jsem stačil uskočit, neboť se ti kaskadéři prohnali divokou rychlostí těsně kolem mě. To by vyděsilo každého. Přitom zde není žádná oficiální závodní trať, nejsou tu žádné zábrany ani výstražné nápisy. Tak se ptám: udělá město něco pro zajištění bezpečnosti lidí na procházkách v této lokalitě? Jaroslav Strouhal
Odpověděl: Radovan Zobač | 2.6.2020 7:55:49
Vážený pane Strouhale,
Vámi popisovaná trasa byla vybudována bez vědomí města, zřejmě pro kratochvíle terénních cyklistů. Město již v této lokalitě jednou singletrackovou trasu vybudovalo a plánují se další, které budou postaveny kolem Pastýřky i na druhou stranu směrem do Pekla. Trasy budou mít parametry, které odpovídají příslušným normám pro co nejvyšší bezpečnost uživatelů. Pro zklidnění a bezpečnost uživatelů se na těchto nových trasách plánují (a budou budovány zatáčky), které mají za úkol cyklisty zbrzdit. Na nově postavených trasách singletracků budou samozřejmě umístěny značky a upozornění pro všechny návštěvníky lesa - jak cyklisty, tak chodce. Žádná z těchto nových tras není plánována přes Vámi popisovanou louku, takže si chodci budou moci procházku v klidu užít. Předpokládáme, že městem zbudované trasy budou pro cyklisty dostatečné a nebudou nám jezdit mimo tyto (speciálně pro ně zbudované) trasy.

S pozdravem Radovan Zobač - velitel MP Mor. Třebová
Oprava zničené komunikace
Jaroslav Tříska  |  27.5.2020 17:37:01
Dobrý den.. zajímalo by mne kdy hodláte opravit cestu v Boršovĕ k která vede k domu c.59 a ostatní.. cesta hlavně po dešti připomíná spíše blátivé jezero které nelze suchou nohou přejít... A kopec z druhé strany až 15cm hluboké výmoly.. které jsou dále zvětšování traktory.. takřka nelze bez poškozování podvozku normálně projet.. vaše přislíbené řešení se stále Nekoná!!! Dekuji za odpověď
Odpověděl: Petr Frajvald | 2.6.2020 7:54:11
Dobrý den, přislíbená oprava je zahrnuta do plánu oprav pro tento rok. V jakém termínu a co vše se tam podaří udělat, se ještě neví.
S pozdravem
Petr Frajvald
Jak je to advokáty.
František Tabery  |  26.5.2020 22:08:09
Děkuji za reakci na můj dotaz. Bohužel jste odpověděli pouze nic neříkající politickou odpovědí a vylhali se ze základních otázek. Ptám se tedy znovu: Kolik peněz stála moravskotřebovské občany špatná právní služba pana Skoupého ve věci neplatné výpovědi zaměstnankyně městské knihovny? Kdy a jak byla takto způsobená škoda městu advokátní kanceláří uhrazena? Proč pan Skoupý i přes špatné právní služby zpracovává pro město podklady pro prodej budovy bývalého okresního soudu na Josefské ulici. Pokládám jasné otázky a občané chtějí jasné a přímé odpovědi, ne ten politický guláš okolo.
Děkuji.
Odpověděl: Mgr. Petra Zábranová | 2.6.2020 7:50:32
Dobrý den,

v uvedené právní věci byly náklady za poskytnuté právní služby AK Skoupý v celkové výši 134.671 Kč. Městu nevznikla žádná škoda v důsledku porušení povinnosti advokáta, protože stranou žalovanou byla městská knihovna.
Závěrem dodávám, že právní předpisy a na ně navazující judikatura se rychle mění a vyvíjí, rozhodování soudů je často nejednotné, a advokát tak převážně nemůže předvídat výsledek soudního sporu.

S pozdravem
Mgr. Petra Zábranová, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka
Dotaz
Jaroslav Holec  |  26.5.2020 21:13:58
Dobrý den.Na můj dotaz a podnět ohledně poplatku za užívání veřejného prostranství zveřejněného
ve vaší rubrice "Otázky a odpovědi"z 13.5.jste 19.5. neodpověděli.Byl k tomu nějaký důvod ????
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil | 29.5.2020 9:02:20
Dobrý den,
aplikace otázky o odpovědi na webových stránkách města umožňuje jednoduchým způsobem reagovat na základní dotazy občanů. Pokud chcete o daném tématu diskutovat více a podrobněji, neváhejte si domluvit osobní schůzku. Kontakty naleznete na webových stránkách.
S přáním hezkého zbytku dne,
Václav Dokoupil, mluvčí města
Kontejnery na BIO odpad
občan  |  26.5.2020 14:34:25
Náhradou za odstraněné kompostéry měly být kontejnery na BIO odpad, v současnosti se nic neděje.
Bio odpad se dává do popelnic a zvyšuje množství komunálního odpadu.
Budou se kontejnery na bio odpad řešit?
Odpověděl: Vítězslav Škrabal - jednatel Technických služeb města Moravská Třebová, s.r.o | 26.5.2020 9:18:29
Dobrý den, hnědé kontejnery na BIO odpad jsou rozmístěny od začátku roku a sváží se dle harmonogramu 1x týdně.
S pozdravem
Vítězslav Škrabal

Proč nejsou na všech stanovištích kde jsou plasty a papír?
Odpověděl: Vítězslav Škrabal - jednatel Technických služeb města Moravská Třebová, s.r.o | 29.5.2020 7:50:23
Dobrý den, biokontejnery byly pořízeny jako náhrada kompostérů u bytových domů a v centru města. Ostatní občané mají možnost bezplatného pořízení kompostérů.
S pozdravem Vítězslav Škrabal
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 58 59 60 61 62 63 64 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 158 | další >