Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Suchý poldr
Tereza H.  |  11.5.2020 13:25:14
Dobrý den.
Mám dotaz týkající se plánovaného suchého poldru mezi Boršovem a Útěchovem. V jaké fázi se tento projekt nachází?
Předem děkuji za odpověď.
Odpověděl: Ing. Pavel Báča, vedoucí odboru, ochrana ZPF | 15.5.2020 8:13:46
Suchý poldr Boršov – Útěchov byl řešen v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Útěchov u Moravské Třebové a v části k. ú. Boršov u Moravské Třebové.
Komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KPÚ“) prováděl Státní pozemkový úřad, pobočka Svitavy a byly zahájeny dne 08.10.2013.
Jako stěžejní vodohospodářské opatření zde byl navržen „Suchý poldr Boršov – Útěchov“ a byl i hlavním důvodem zahájení KPÚ.
Suchý poldr byl navržen o celkové výměře 13,9276 ha s plochou stálého nadržení 4,65 ha a délkou hráze 469 m. Součástí bude i revitalizace části toku Třebůvky.
Konečně dne 11.10.2019 vydal Státní pozemkový úřad, pobočka Svitavy rozhodnutí o návrhu KPÚ v k. ú. Útěchov u Moravské Třebové a v části k. ú. Boršov u Moravské Třebové. Rozhodnutí nabylo právní moci 16.11.2019.
Uvedené rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ předal Státní pozemkový úřad, pobočka Svitavy katastrálnímu úřadu k vyznačení do katastru nemovitostí. K vyznačení dojde dnes 14.05.2020, kdy nabylo právní moci druhé rozhodnutí Státního pozemkového úřad, pobočka Svitavy o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
Pozemky pod navrženým „Suchým poldrem Boršov – Útěchov“ byly převedeny do vlastnictví státu, do správy Povodí Moravy, s.p., který bude i investorem.
S pozdravem
Ing. Báča Pavel
Ulice Nova
M  |  11.5.2020 13:56:37
Dobrý den, když byl zahájen prodej pozemku na ulici Nové, byly značné požadavky na zájemce. Např. na zachování vzrostlých stromů u silnice, jeden pozemek pro jednoho zájemce. Ani jedno není dodrženo. Takže ne vše je potřeba dodržovat?
Odpověděl: Bc. Viera Mazalová, DiS. | 12.5.2020 12:56:05
Dobrý den,

pozemky na ul. Nové byly prodávány losováním a další zájemci o jejich koupi nebyli, proto bylo vyhověno jednomu z těch, který si tam již pozemek koupil a měl zájem o jeho rozšíření. Mimo jiné takto zastupitelstvo města rozhodlo i z důvodu stabilizace důležitých profesí ve městě. Povolení kácení stromů a rozsáhlých skupin keřů je v kompetenci OŽP, který rozhodnutí vydává na podkladě žádosti vlastníka pozemku po zvážení a posouzení stavu zeleně.

Bc. Viera Mazalová vedoucí OISM
Školka
Jan  |  11.5.2020 16:20:40
Pěkný den průzkum školek o případné docházce již proběhl. A dle informací ze školek se čeká na oficiální vyjádření vedení města ( zřizovatele) kdy otevřou.
Ví politické vedení města kdy se otevřou školky?
Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Ing. Miloš Mička, Místostarosta | 12.5.2020 9:14:26
Dobrý den,
provoz mateřských škol bude obnoven současně se zahájením vyučování pro 1. stupeň základních škol a to od 25.5.2020.
S pozdravem
Ing. Miloš Mička
Oleje
Jan Dudek  |  11.5.2020 15:20:36
Mám dotaz z jakého důvodu byla odstraněna popelnice na ukládání přepáleného oleje,která byla na ulici Nové Sady.Protože jsem to dával do plastové lahve a pak když se jelo do Lidlu nakoupit tak jsem to tam uložil,Nyní popelnice není.
Odpověděl: Vítězslav Škrabal - jednatel Technických služeb města Moravská Třebová, s.r.o | 12.5.2020 9:13:26
Dobrý den, tato nádoba musela být bohužel odstraněna, jelikož opakovaně byla plná komunálního odpadu.
S pozdravem
Vítězslav Škrabal
Alzheimer centrum
František  |  11.5.2020 13:27:30
Dobrý den.
Bude v objektu bývalé MŠ na ulici Nová centrum pro lidi nemocné Alzheimrem?
Nebo jaký je plán s tímto objektem?
Odpověděl: Ing. Daniela Maixnerová | 11.5.2020 13:50:45
Dobrý den,
bývalá mateřská škola na ulici Nová mnoho let chátrala, až bylo před několika lety přistoupeno k její demolici. Volná plocha byla rozčleněna na čtyři stavební parcely, které byly v loňském roce prodány občanům na výstavbu rodinných domů.
S pozdravem Ing. Daniela Maixnerová, místostarostka města
Městská policie
6.5.2020 13:22:48
Chci upozornit na chybu v článku,kde je napsané,že u mestske policie je první žena.Tato informace je mylná.
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil | 11.5.2020 13:32:16
Dobrý den,
děkujeme za upozornění. Máte pravdu, u městské policie už v minulosti jedna žena pracovala. Strážnice, o které jsme nedávno psali, je tedy historicky druhou ženou ve službách Městské policie Moravská Třebová.
S pozdravem, Václav Dokoupil, mluvčí města
Pasování prvňáků na čtenáře
rytíř  |  6.5.2020 18:39:24
Chci se zeptat jak to bude s pasováním čtenářů.Není škoda aby to nebylo?Myslím že to má oblibu
Odpověděl: Mgr. Lenka Greplová, ředitelka městské knihovny Ladislava z Boskovic | 11.5.2020 8:48:59
Dobrý den,
souhlasím s Vámi, určitě by byla škoda, kdybychom prvňáčky na čtenáře nepasovali. Bohužel to vzhledem k situaci nebylo možné v původním termínu. Čekali jsme, jak se situace vyvine, doufali, že bychom mohli pasovat ještě v červnu, ale protože to není reálné, celou akci přesuneme na podzim. Takže fakticky budeme sice pasovat druháčky, ale s pasováním rozhodně počítáme. Děkujeme za Váš dotaz, potěšilo nás, že se tento slavnostní akt líbí.
Lenka Greplová
dopravní situace
petr fischer  |  5.5.2020 18:09:43
dobrý den, zajímalo by mě , co udělá město s neudržitelnou situací na Třešnové aleji v době nadměrné zátěže , kdy tudy proudí davy lidí a stejné množství aut projíždí směr zahrádky, za naším domem, je neoznačená křížovatka se slepou ulicí v pravo,což podle vyhlášky je .. dej přednost z prava....ale tohle nikdo nedodržuje... auta zaparkovaná proti výjezdu z této ulice brání výhledu a zuřují výjezd na hlavní silnici, nehledě na rychlost s jakou projíždějící auta tento výjezd mijí, retarder vybudovaný mimo toto místo naprosto nevyhovuje zpomalení, projíždějících aut....až se stane nehoda, bude pozdě....děkuji
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil | 7.5.2020 12:54:38
Dobrý den,
v případě Vámi popisované křižovatky platí přednost zprava a řidiči mají povinnost toto pravidlo dodržovat. Ke zpomalení provozu slouží nedaleký retardér. Záměrem města je navíc křižovatku zvýraznit vodorovným značením. Prosíme všechny řidiče, aby byli ohleduplní a při průjezdu touto lokalitou dodržovali platné dopravní předpisy.
S pozdravem Václav Dokoupil, mluvčí města
Lanškrounská ulice, zastupitelstvo.
jiří horák  |  6.5.2020 10:34:51
Dobrý den,chtěl bych se zeptat,jak dlouho budou ještě chodníky na Lanškrounské ulici v tak katastrofálním, neschůdném stavu. Chápu,že na jedné straně jsou výkopy.Ale proč už není opravena druhá strana,kde se chodí ve štěrku!Proč jsou rozkopané najednou obě strany?
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil | 6.5.2020 13:12:29
Dobrý den,
v ulici Lanškrounská probíhá výměna nadzemního vedení kabelů vysokého i nízkého napětí. Souběžně s tím dochází v některých úsecích k přeložkám veřejného osvětlení. Jedná se o komplikovanou a náročnou akci, která má jediný cíl - stihnout dokončení veškerých výkopových prací do doby finální rekonstrukce silnice a chodníků, kterou v termínu do 17. srpna 2020 provede Pardubický kraj. Jedině tak zajistíme, aby se nová vozovka a chodníky, které díky tomu vzniknou, nemusely v dohledné době znovu rozkopávat. Věříme, že náročnou rekonstrukci všichni společně zvládneme. Děkujeme za Vaši trpělivost.
S pozdravem, Václav Dokoupil, mluvčí města
Reakce na dotaz Romana ze dne 16.4.2020 a odpověď p. Mazalové
Jaroslav Holec  |  4.5.2020 20:57:32
Podnikatelé v našem městě samozřejmě ví,že poplatek za veřejné prostranství se řídí zákonem.
Ale jak také napsala správně p.Mazalová je též v kompetenci zastupitelstva města tuto Obecně závaznou vyhlášku změnit. Tuto vyhlášku ,co se týče poplatku za veřejné prostranství, změnilo mnoho měst v naší republice, mohl bych jmenovat,ale to by se sem ani nevešlo.
V odstavci osvobození a úlevy - Od poplatku je osvobozen nájemce který má z městem nebo s jiným vlastníkem veřejného prostranství uzavřenou nájemní smlouvu.
Myslím si ,že by se zastupitelsto města mohlo obecní vyhlášku změnit a tím vyjádřit podporu podnikání v našem městě. Děkuji za odpověď
Odpověděl: Ing. Daniela Maixnerová | 6.5.2020 13:00:26
Dobrý den,
opakuji odpověď od vedoucí odboru investic a správy majetku, která vám v minulé reakci uvedla výši tohoto nájemného, které po přepočtu na měsíc vychází na 8,40 Kč/m2 v části Město, v ostatních částech města je poplatek ve výši 4,20 Kč/m2. Dosud jsme neevidovali, kromě vaší anonymní výzvy, jediný podnět nebo žádost od pronajímatelů samotných. Proto neuvažujeme o změně obecně závažné vyhlášky. Podnikatelé v provozovnách pronajatých od Města Moravská Třebová byli osvobozeni od placení nájemného po dobu tří měsíců bez ohledu na to, zda svou činnost mohli vykonávat, či nikoli. Pro ostatní podnikatele vchází v platnost podpora na úhradu nájemného od státu. O všech těchto skutečnostech průběžně informujeme na webových stránkách města.
S pozdravem Ing. Daniela Maixnerová, místostarostka města.
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 61 62 63 64 65 66 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 158 | další >