Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
Rozhledna Pastýřka - single traily
Mirek Dostál  |  14.3.2019 17:54:31
Hezký den ;) Děkuji vám za odpověď.Chtěl bych se ještě zeptat, kdy plánujete začít s výstavbou nových trailů a kudy asi povedou
Odpověděl: Ing. Miloš Mička, Místostarosta | 15.3.2019 12:44:49
Dobrý den,
pro doplnění upřesňuji, že v současné době probíhá schvalovací proces pro poskytnutí dotace na realizaci záměru vybudování singletracků. V případě úspěšnosti bude v letošní roce zpracována projektová dokumentace. Náklady na její zpracování jsou součástí návrhu rozpočtu města na letošní rok. Nákres tratí máte uveden na stránkách města:
http://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/projekty-mesta/pripravovane/na-hranici-na-hrane.html (viz. Etapa 2 - koordinační studie).
S pozdravem
Miloš Mička,místostarosta města
Dětská pískoviště
Petra K.  |  9.3.2019 14:47:43
Dobrý den,
reaguji na odpověď p.Horčíkové, která odpovídala na dotaz ohledně výměny písku ve veřejných dětských pískovištích.
V odpovědi je uvedeno konkétně, že "je samozřejmostí, že vždy po zimě dojde k výměně písku ve veřejných pískovištích".
Chtěla bych se tedy zeptat, jestli dojde k výměně písku i v pískovišti, které je umístěno mezi bytovými domy na začátku Sušic - na konci ul.Garážní? Minulý rok písek určitě vyměněn nebyl, pouze byl v létě vytrhán největší plevel, kterým pískoviště zarůstá.
Dále bych se chtěla zeptat, jestli budete dávat na žluté kontejnery nějaká označení s informacemi, že se tam může házet i kovový odpad.
Děkuji předem za odpovědi.
Odpověděl: Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 12.3.2019 13:42:50
Dobrý den, v současnosti evidujeme ve správě 14 dětských hřišť, která jsou prokazatelně ve vlastnictví města Moravská Třebová. Některá z nich mají i pískoviště. Zbývající pískoviště jsou produktem aktivit samotných obyvatel, SVJ, či bytových družstev. Za takto vzniklá pískoviště nemůžeme nést nikterak zodpovědnost. A takové je i pískoviště u bytovek v Sušicích. Nazná-li samospráva domu, že chce písek vyměnit, lze si tuto službu objednat u technických služeb.
K druhé části dotazu. Samolepky s informací o možnosti ukládání plechovek do plastového separačního kontejneru byly zadány bezprostředně po Veřejném fóru a besedě o odpadech. Nyní jsou již ve výrobě a předpokládám, že do týdne je již uvidíme na prvních kontejnerech. Děkuji za zájem a přeji pěkný den.
Gabriela Horčíková - Technické služby Moravská Třebová, s.r.o.
Rozhledna Pastýřka - single traily
Mirek Dostál  |  9.3.2019 22:51:23
Hezký den. Chtěl bych se optat, zda nezamýšlíte nějaké singletraily okolo rozhledny Pastýřky, protože starý trail udržují pouze mladí bajkeři, kteří také nemají moc peněz na údržbu a Lesy ČR jim práci vůbec neulehčují a čím dál víc přispívají k nesjízdnosti a kritickému stavu trailu tím, že naschvál kácí stromy do cesty. Chápu, že je potřeba bojovat s kůrovcem, ale není snad takový problém stromy odklidit z trailu, aby mladí bajkeři měli alespoň jedno místo okolo Moravské Třebové kde mohou trénovat, když jinde nemohou :) Popř. Neplánujete nějakou podporu Downhillu, Endura, freeridu třeba jenom částečnou údržbou starého trailu pod rozhlednou směrem k Lidlu ? Díky za odpověď ;) Dostál
Odpověděl: Ing. Miloš Mička, Místostarosta | 12.3.2019 8:38:11
Dobrý den,
zastupitelstvo města Moravská Třebová schválilo v minulém roce naše zapojení do projektu, jehož součástí je vybudování singletrackových tratí v prostoru Pastýřka a navazujících lesních porostů. Součástí projektu je rovněž vybudování pumptrackové dráhy v prostoru volnočasového areálu. V současné době probíhá hodnocení žádosti a o výsledku budeme občany města informovat opět na našich webových stránkách. Další výstavbu či údržbu současného trailu v prostoru pod Pastýřkou město neplánuje.
Více informací naleznete na níže uvedeném odkazu.
http://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/projekty-mesta/pripravovane/na-hranici-na-hrane.html

Miloš Mička, místostarosta města
A zase ty odpady
Ivana Müllerová  |  8.3.2019 10:11:12
V sekci Otázky a odpovědi jsem si přečetla příspěvek paní Blažkové a zcela s ní souhlasím. Všichni by si měli uvědomit, že netřídí pro město, starostu či technické služby, ale především pro lepší životní prostředí pro sebe a hlavně pro naše děti. Odpad třídím stále stejně, jen papír a plast nenosím do kontejnerů, ale dávám do pytlů. Popelnici jsem nechala odvézt naposledy po Vánocích a stále ji nemáme plnou. A výsledek – poplatek za osobu ve výši 180 Kč, paráda. Vždyť v sousedních Svitavách platí 660 Kč za osobu. Po městě vidím, jak přetékají popelnice a koukají z nich nesešlápnuté plasty a papírové krabice. A tito lidí nadávají na všechno a všechny. Stačí je málo – alespoň trochu třídit.
Odpověděl: Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 12.3.2019 8:35:40
Dobrý den,
vážená paní Müllerová, je to pro nás velká, opravdu velká odměna po těch všech atakujících a agresivních mailech. Radost není z toho, že to funguje, to my víme a ani na okamžik jsme o tom nezapochybovali. Vím také, že je spousta lidí, kteří separují stejným způsobem a komunální odpad takřka neprodukují. Radost máme hlavně z toho, že se našel někdo, kdo se o své pozitivní zkušenosti podělí a že konečně naše snaha nevypadá, jako laciná propaganda. Více vás takových.
Děkuji
Za kolektiv Technických služeb Gabriela Horčíková
Parkování na ul. Svitavská u fa. Atek
Jiří Kudrna  |  7.3.2019 8:13:59
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak se bude řešit parkování před fa. Atek. Parkování v protisměru, nenechání 6 metru, parkování na zeleni. Předem děkuji za odpověd. Jiří Kudrna
Odpověděl: Radovan Zobač | 12.3.2019 8:31:36
Dobrý den,
město si je problémů s parkováním v těchto místech vědomo a jedná s firmou Atek, která má zájem zde postavit kaskádové parkovací stání pro osobní vozy, ale i pro kamiony. Takže v současné době se jedná, co se týká parkování os. automobilů, o provizorní řešení.
Strážníci městské policie provádějí pravidelné kontroly vozidel zaparkovaných v průmyslové zóně, a pokud během této kontroly narazí na špatně zaparkované nákladní automobily, tak přestupky řeší s řidiči dle zákona. Co se týká osobních automobilů, tak ty jsou většinou zaparkovány tak, že překážku sil. provozu netvoří a pokud ano, je s řidiči postupováno stejně jako s řidiči kamionů.
Tímto bych Vás chtěl požádat, abyste v případě spatření Vámi popisovaného chování některých řidičů nákladních automobilů vše oznámil hlídce MP na linku 156.

S pozdravem Radovan Zobač - velitel MP Mor. Třebová
dotaz
Pavla Marvanová  |  10.3.2019 15:45:07
dobrý den,mám dotaz,jestli papírové kapesníčky patří do komunálu nebo do kompostéru?Podle seznamu na kompostérech patří do kompostéru,ale z příspěvku paní Blažkové vyplývá,že do komunálu.Nebo je biodpad a kompostér něco jiného?Marvanová
Odpověděl: Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 11.3.2019 9:08:12
Dobrý den,
odborná literatura uvádí, že kapesníčky lze dávat do kompostéru, stejně jako papírová platíčka od vajec a ruličky od toaletního papíru. Tyto výrobky jsou z opakovaně recyklovaného papíru a v papírenském průmyslu jsou již nepoužitelné. Vrátíme-li se ke kapesníčkům. Já osobně dávám do kompostéru kapesníčky pouze z "běžného" používání, ne v době, kdy mnou zmítá chřipka, či jiná infekce. Je to na Vás. Myslím, že oba přístupy jsou akceptovatelné.
Děkuji, že třídíte.

Gabriela Horčíková Technické služby Moravská Třebová s.r.o.
Otázky k besedě o odpadovém hospodářství
Lenka Kyselá  |  7.3.2019 13:53:10
Dobrý den, pane Dokoupile,

dle dohody zasílám dotazy, které jsem měla na besedě, která se konala minulé úterý 26. 2. 2019 a na něž jste mi přislíbil odpověď.

Neustále slyším, jak je možné snížit poplatek za svoz odpadu a to až na 180,- Kč ročně.
Zajímalo by mne, kolik lidí za minulý rok tutu slevu získalo.
Na besedě nikdo z přítomných nezvedl ruku, že by tuto slevu získal a přitom dle TS a MěÚ je to přeci tak snadné.
Zajímalo by mne tedy, v čem je problém.

Dále by mne zajímalo, ve kterém vydání a na které straně Moravskotřebovského zpravodaje byla občanům MT sdělena informace, že je možné plechový odpad vhazovat do žlutých kontejnerů na plast.
Přijde mi, že tato informace nedoputovala ke všem občanům našeho města.
Ne každý má přístup k internetu a umí pracovat s počítači - např. moji prarodiče rozhodně ne. A takových lidí je v MT určitě více.

Co se týká informovanosti, tak právě v tom vidím velký problém - viz. například loňský rok, kdy lidé chodili platit odpad a strašně se divili, že nemají slevy. Důvodem byla špatná informovanost občasnů a následná "pomoc" ze strany pracovnic majetku města, kdy pomáhaly občanům s vyplňováním odpadových dotazníků.

Další problém vidím v samotné prezentaci systému - zatím to spíše vypadá, že systém prezentujete coby dokonalost samu, ale špatní jsou lidé, neboť VŮBEC netřídí. Schválně jsem toto slovo zdůraznila, neboť to takto od TS a od dodavatelů systému vyznívá.
Bylo by dobré se zamyslet nad tím, jak myšlenku třídění propagovat a zároveň motivovat lidi k většímu třídění.

Jen malé upozornění na závěr - co se týká jednorázově použitelných plastů - na příští besedu by bylo vhodné využít jiné než plastové kelímky (třebas opakovatelně použitelné kelímky). Nikdy na to sice neupozornil, ale nešlo si toho nevšimnout.

Děkuji za zodpovězení otázek a přeji pěkný den

S pozdravem

Ing. Lenka Kyselá
Odpověděl: Mgr. Václav Dokoupil | 8.3.2019 9:35:13
Vážená paní Kyselá, níže se pokusím odpovědět na dotazy:

1) Za uplynulý rok získalo maximální slevu ve výši 420 Kč celkem 164 poplatníků. Bohužel nikdo z nich se besedy s občany nezúčastnil. Určitě budeme rádi, když toto číslo do budoucna nadále poroste.

2) Informace o možnosti třídit plechovky do žlutého kontejneru na plast je uvedena v březnovém vydání zpravodaje na straně 3. V aktualitách na webu města byla zveřejněna dne 31. ledna. Více na http://www.moravskatrebova.cz/cs/aktuality/aktivita-obcanu-pomaha-zlepsovat-system-mesoh.html

3) Kdo se nezapojil do systému MESOH, logicky nemohl očekávat slevy. Systém záměrně podporuje ty, kteří se snaží třídit odpadky. Každý kdo měl problém nebo otázku k fungování systému, využil konzultační hodiny na odboru majetku. Ostatní byli informování prostřednictvím webových stránek, FB a zpravodaje.

4) Dokonalý je jenom Pán Bůh. Systém MESOH postupně zdokonalujeme, čímž se netajíme. Viz titulek článku na webu: „Aktivita občanů pomáhá zlepšovat systém MESOH“. Máte pravdu, že myšlenku třídění je potřeba propagovat. Ještě větší výzvou je ale předcházet samotnému vzniku odpadu. Zbytečně nekupovat balené zboží, nevyhazovat jídlo, nakupovat pečivo a ovoce do průhledných plátěných pytlíků apod.

5) Jelikož propagujeme předcházení vzniku odpadu, musíme jít sami příkladem. Proto byly na veřejném fóru i na besedě s občany použity bio kompostovatelné kelímky. Tato informace byla uvedena v pozvánce na veřejné fórum. Více na https://www.dobreobaly.cz/bio-kompostovatelny-napojovy-kelimek-0-2-l-ciry-pla-x19786

Děkujeme, že se zajímáte o veřejné dění.
Mgr. Václav Dokoupil, mluvčí města
Opět odpady, ale tentokrát VELKÉ DÍKY Technickým službám
Eva Blažková  |  7.3.2019 20:33:56
Dobrý den,

ráda bych Vám touto cestou poděkovala, že jsme díky Vašemu systému začali daleko více třídit odpad než dosud. Jsme čtyřčlenná rodina, 2 děti (19 a 16 let), bydlí s námi. Během týdne chodíme na obědy do jídelen, ale jinak samozřejmě vaříme.
Odpad jsme vždy třídili zvlášť na plasty, papír, sklo, baterie. Teď jsme k tomu přidali bioodpad, plechovky, nedojedené staré pečivo ( půjde na strouhanku), a tím pádem nemáme, kromě použitých papírových kapesníků, co odhazovat do komunálního odpadu. Ale vyplatilo se. Necháme si vyvézt plastovou popelnici po 3 měsících! Proto nechápu, co tady pořád všichni řeší.Přitom stačí tak málo, zvláště, když jsou doslova na každém rohu pro nás občany krásně připraveny kontejnery na tříděný odpad.
Odpověděl: Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 8.3.2019 9:19:25
Vážená paní Blažková, myslím, že jsem poměrně otrlá, ale po přečtení vašeho mailu se mi zcela upřímně zalily oči slzami. Je to pro nás velká, opravdu velká odměna po těch všech atakujících a agresivních mailech. Radost není z toho, že to funguje, to my víme a ani na okamžik jsme o tom nezapochybovali. Vím také, že je spousta lidí, kteří separují stejným způsobem a komunální odpad takřka neprodukují. Radost máme hlavně z toho, že se našel někdo, kdo se o své pozitivní zkušenosti podělí a že konečně naše snaha nevypadá, jako laciná propaganda. Více vás takových. Mám tak velkou radost!!
Děkuji
Za kolektiv Technických služeb Gabriela Horčíková
Dětské hřiště
Lenka Dastychová  |  6.3.2019 9:14:49
Dobrý den.Celou zimu bylo dětské hřiště na Zámku odkryté.Jak bude vyčištěno od kočičích extrementů? Kočičí moč obsahuje dost bakterií,které se snadno přenesou na děti,a že jich na písek bude chodit hodně,nemluvě o školkách.Nebo snad bude jen dosypán nový písek a zamícháte jej s tím starým???To s těmi bakteriemi nic neuděláte?Nebo čekáte až se nějaké dítko nakazí a pak písek vyměníte? Myslíte vůbec na hygienu těch nejmenších?
Odpověděl: Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 6.3.2019 13:54:01
Dobrý den,
dle dotazu to vypadá, jako by hřiště bylo již otevřeno a stalo se tak semeništěm virů a bakterií. Nutno říci, že ještě sezóna hřiště nebyla zahájena a je samozřejmostí, že vždy po zimě dojde k výměně písku ve veřejných pískovištích. Zakrývání plachtou ve večerních hodinách se neprovádí u všech, pouze u vybraných a hlavně tam, kde je to možné technicky zajistit. Riziko, že se večer, nebo i během dne do pískoviště vykálí nějaké zvíře je vždy a bohužel to můžeme jen těžko ovlivnit. Nezajišťujeme trvalý dozor u těchto hřišť. Snad vám postačí ujištění, že se snažíme, aby hřiště byla pro děti čistá a bezpečná. Mnohé mohou ovlivnit i samotní návštěvníci svým přístupem. Přeji pěkný den Gabriela Horčíková, Technické služby Moravská Třebová, s.r.o.
komposter
Jarmila Rozholdová  |  2.3.2019 12:20:30
Není dotaz spíš připomínka. Bylo by dobré napsat velkým písmem na ten papír co je u komposteru co tam patrí a o ne. Zbytky jidel jako špagety chleba a další věci tam asi nepatří. Ne každý to čte.
Odpověděl: Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 6.3.2019 13:50:12
Dobrý den, na veřejné kompostéry jsme do každého "hnízda" umístili tabulku s textem o poskytovateli kompostéru a na druhé straně každé této tabulky jsou informace o tom, co lze a nelze do kompostéru uložit. Mělo by to být dostačující.
Děkuji, že třídíte.
Gabriela Horčíková - Technické služby Moravská Třebová s.r.o.
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 77 78 79 80 81 82 83 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 148 | další >