Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři. Dotazy občanů nejsou gramaticky ani stylisticky upravovány. Prosíme občany, aby se pod každý dotaz řádně podepsali. Na anonymní dotazy nemusí být odpovězeno.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:     
dotaz - stavba nové LDN
Milan Bačik  |  22.5.2019 16:30:20
Dobrý den , v loňském roce bylo několikrát zveřejněno , že na místě bývalé dětské nemocnice bude postavena nová LDN včetně stanice záchranné sl. Započít se mělo letos na jaře - za chvíli bude léto a nic - jak to tedy se stavbou vypadá???
Odpověděl: Ing. Tomáš Kolkop | 27.5.2019 13:12:34
Dobrý den,
v současné době Pardubický kraj dokončil projektovou dokumentaci a bude zahájeno stavební řízení. Samotná realizace by měla být zahájena začátkem roku 2020.

S pozdravem Tomáš Kolkop, starosta města
Defibrilátor AED
občan  |  20.5.2019 11:54:09
Proč nemá žádná organizace ve městě uvedený přístroj?
Např. Letovice 2ks,Jevíčko 1ks atd.
Odpověděl: Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 21.5.2019 14:37:23
Dobrý den, defibrilátor město vlastní. Je k dispozici na zimním stadionu. V období září-duben a květen-srpen na Moravskotřebovském aquaparku.
S pozdravem Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o.
Kvalita stravy - jídelna Svitavská
rozzlobený rodič  |  20.5.2019 14:52:30
Dlouhodobě jsem nespokojený s provozem jídelny na ulici Svitavská. Od hygieny, špinavé tácy, příbory se zbytky včerejších jídel, v minulosti nedostatečný počet porcí, který byl řešen vydáním jiného druhu jídla, nebo miniaturním výdejem objednané stravy. Děcka mně chodí domů hladové, neboť výživová hodnota je slabá, nebo utrácejí a dokupují si jídlo jinde. V jídle nachází neidentifikovatelné příměsi, které vypadají jako zatoulaný hmyz a vzhled jídla mnohdy vypadá, že již to někdo jednou pozřel. Chápu, že dnešní děti jsou rozmazlené a mlsné, ale někde jsou hranic a tento stav je již za nimi. Poslední výstřelek michelinských umělců jsou krůtí výpečky, pánev z míchaných luštěnin z 20. 5. 2019 viz odkaz http://leteckaposta.cz/157235603
Odpověděl: Mgr. Jana Pekáriková, ředitelka ISŠ Moravská Třebová | 21.5.2019 12:31:20
Dobrý den, děkuji za upozornění. Zmiňované připomínky prověřím s vedoucí školní jídelny.
Kuchaři se řídí předpisy pro školní stravování a dodržují tzv. spotřební koš, kdy strávníci dostávají potřebné množství všech důležitých živin.
S pozdravem
Mgr. Jana Pekáriková, ředitelka ISŠ Moravská Třebová
poplatek za svoz TKO
Břeňová  |  17.5.2019 15:39:23
Dobrý den,
chtěla bych se touto cestou zeptat, zda za dítě, které se narodilo v roce 2019 se musí na rok 2019 platit poplatek za svoz TKO. Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Bc. Viera Mazalová, DiS. | 21.5.2019 8:13:33
Dobrý den,
v čl. VI. OZV č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pod písmenem f) uvedeno, že od poplatku je osvobozen poplatník dle čl. 2 písm. a) této vyhlášky narozený v příslušném kalendářním roce. Je tedy zřejmé, že za dítě narozené v roce 2019 se poplatek nehradí.
Bc. Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství
rodinné domky
josef  |  10.5.2019 7:35:52
Zdravím,neuvažuje město výstavbu rodinných domku vedle motokrosového závodiště.Josef
Odpověděl: Ing. Miroslav Netolický | 20.5.2019 12:26:10
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. V aktuálně platném územním plánu, ve znění po vydání Změny č. 3, účinné od 18.10.2018, jsou v lokalitě označené jako Z29a Podlesí pod Třebovským hradiskem plánovány rozsáhlé plochy pro individuální výstavbu rodinných domů (RD). Velikost lokality je větší než šest hektarů a navíc na ni navazuje rezervní plocha, označená jako R2, jejíž plocha činí dalších přibližně devět hektarů. Tuto lokalitu pro RD na východě města je navrženo napojit novou dvoupruhovou komunikací, která bude přibližně sledovat trasu stávající cesty. Propojení by bylo z ul. Olomoucké na ul. Lanškrounskou při využití stávajícího úrovňového železničního přejezdu. Realizace výstavby inženýrských a sítí a následné výstavby RD je podmíněna zpracováním územní studie. Rozvoj těchto ploch není mezi aktuálními prioritami radnice, připravovat se začne spíše ve střednědobém či dlouhodobém horizontu, pokud tak rozhodne zastupitelstvo města.
S pozdravem
Ing. Miroslav Netolický, vedoucí odboru rozvoje města
Neuklizené věci
Lenka Dastychová  |  14.5.2019 14:02:28
Dobrý den,ačkoliv mi do toho nic není,ale pro bezpečí svých dětí se musím zeptat.
Je to už přes měsíc co se na Zámku opravovaly světla na zemi,od té doby zde leží dlaždice a jakési kovové tyčky.Kdy se tohle odklidí?Dala jsem věci alespoň bokem z cesty,ale uklízet po někom???
Další věc jsou kabely od elektřiny,které tu vyčuhují.
To opravdu čekáte,až se někdo ozve nebo se něco stane?
Lidí od TSMT na Zámku vidím dost,proč nikdo nic neuklidí?
Odpověděl: Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. | 20.5.2019 8:56:58
Dobrý den, na nádvoří probíhá oprava nefunkčního zemního osvětlení, při které je nutné vyměnit mimo jiné i rozvody. Jednotlivá svítidla a jejich pouzdra byla vyjmuta a bylo povedeno kabelové propojení. Práce probíhaly postupně dle časových možností stavební skupiny, která prováděla opravu dotčených zádlažeb. Omlouváme se za komplikace s tím spojené. Dlaždice bránili riziku zranění stoupnutím do prázdné jámy osvětlovací "šachty". Viditelné kabely nebyly pod proudem. Včera byly tyto závady odstraněny. Nyní se celý projekt dokončuje.
Přeji pěkný den Gabriela Horčíková - Technické služby Moravská Třebová, s.r.o.
Školka a prázdniny
Dastychová  |  7.5.2019 12:55:54
Dobrý den, ráda bych věděla,a myslím si, že nejenom já,kdo vymyslel ,,kravinu,,že nepracující rodiče jsou povinni nechat si dítě doma po dobu velkých prázdnin?
Spousta nepracujících mají domluvené brigády či výpomoc,a teď kvůli tomuto výmyslu, musíme vše zrušit.
Kdo nám nahradí ušlé finance za přivýdělky?
Provoz mateřských škol je v měsících červenec a srpen přerušen z důvodu potřeby čerpání dovolené pedagogických pracovníků. Možnost přerušení nebo omezení provozu mateřských škol vyplývá z ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví, že provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. V letních měsících také zpravidla probíhají rozsáhlejší rekonstrukce a úpravy objektů mateřských škol ve městě. Z popsaných důvodu je dlouhodobě ve městě o prázdninách zajišťován provoz vždy společně v jedné z mateřských škol – v roce 2019 zajistí provoz v červenci I. Mateřská škola Piaristická a v srpnu II. Mateřská škola Jiráskova. Vzhledem k omezené kapacitě tříd ve školce (25 dětí/1 třída) se ředitelky školek každoročně obrací s prosbou na nepracující rodiče a matky na mateřské nebo rodičovské dovolené, aby zvážili možnost nechat si děti v době prázdnin doma, aby bylo možné upřednostnit přijetí dětí pracujících rodičů a zajistit jejich bezpečnost v omezeném prázdninovém provozu. Děkujeme za pochopení a vážíme si vstřícnosti rodičů, díky které vždy provoz ve školkách v letních měsících proběhl bez větších problému. Ředitelky mateřských škol jsou připraveny projednat individuální potřeby rodičů dětí související s prázdninovým provozem.
S pozdravem
Ing. Dana Buriánková
MP
červinek  |  7.5.2019 14:25:51
Dobrý den. Ve zpravodaji se píše o záměru změny sídla městské policie. Slyšel jsem že jedna z možností je budova úřadu práce? To těch cca 250m něco vyřeší a kde budou parkovat služební auto (na ulici farní nebo marxova) navíc budova mě připadne už plná nebo se úřad práce také přestěhuje např. do nějakých vhodných bezbariérových prostor? Nebude tato varianta plýtvání penězi? Nebo jak moc je to aktuální téma?
Odpověděl: Ing. Tomáš Kolkop | 16.5.2019 7:40:41
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Co se týče stěhování městské policie - ano, tento záměr platí. Pravdou je, že jednou z možností je budova úřadu práce, nicméně právě s ohledem na Vámi zmiňované náklady se ještě vyhodnocuje další místo. V tuto chvíli Vám ale nemohu sdělit bližší informace a to doby, než vše projednáme v radě města. Důvodů stěhování je několik, nicméně tím hlavním je záměr nového využití areálu na Komenského a posílení bezpečnosti v centru města.
S pozdravem Ing. Tomáš Kolkop
Kino
Jarmila Rozholdová  |  9.5.2019 5:07:00
Dobrý den ráda bych se zeptala proč kino nehraje v patek nebo v sobotu? V týdnu kdy všichni chodí do práce je dost těžký chodit do kina. Pamatuju že staré kino(Dnes duku duku) hrálo i i víkendech. Myslím že je to škoda protože pokud chci o víkendu do kina musim jinam
Dekuji
Odpověděl: PaedDr. Hana Horská, ředitelka Kulturních služeb města Moravská Třebová | 14.5.2019 8:33:29
Dobrý den,

již dříve v jedné z odpovědí Kulturní služby města Moravská Třebová informovaly o situaci, že se od svého začátku potýkají s prostorem pro organizaci kultury ve městě. Každý prostor, který mají k dispozici, se tak stává vzhledem k rozmanitosti pořádaných akcí multifunkčním. Kinosál tak slouží i na ostatní kulturní akce – divadelní představení, pohádky pro děti, filmová představení pro školy, školky a družiny, přednášky, semináře atd. Je nutné také brát zřetel na akce, které jsou pořádány ve dvoraně muzea, nemohou probíhat současně s prostorem kinosálu (koncerty, vernisáže, pořady pro děti a dospělé, včetně pronájmů i další akce pořádané KS, ale i jinými subjekty města).
Kinosál v Moravské Třebové má kapacitu 100 míst – i tak byl na podzim roku 2013 plně digitalizován, s promítáním ve 2D i 3D, včetně zvukové aparatury a plátna. V roce 2016 došlo k výměně sedadel a podlahy.
I když kina v celé ČR letos zaznamenaly pokles příjmů o 20-30%, drží si naše kino standardní návštěvnost a příjmy za 5 let nám investici do digitalizace kinotechniky plně vrátily.
Vzhledem k tomu, že je větší zájem o promítání ve všední den, promítáme v pondělí a ve středu a dodržujeme jednu sobotu v měsíci pro promítání novinek pro dospělé a dětských filmů.
V sobotu 11. května jsme promítali v 15:00 Pokémon, detektiv Polachu, v 17:00 Trabantem tam a zase zpátky a v 19:00 Avengers: Erdgame
Další sobota je plánovaná na 29. června 2019.
Náhradou za letní kino, které bylo v Moravské Třebové zrušeno v 90. letech, je pro diváky letní Kinematograf, který každoročně do Moravské Třebové zajíždí ke konci srpna a promítá převážně české filmy, které jsou divácky nejvíce navštívené. V letošním roce to bude 26. - 30. srpna 2019.

Přeji příjemný den
PaedDr. Hana Horská, ředitelka Kulturních služeb města Moravská Třebová
Kácení stromů
Novák  |  6.5.2019 5:35:31
Dobrý den,
proč se skácely zdravé stromy u splavu na Třebůvce.
Stromy jsou zdravé a káceny po vegetačním klidu??
Dobrý den,
kácené stromy na soutoku Kunčinského potoka a Třebůvky rostly v ochranném pásmu vedení vysokého napětí a správcem napětí bylo rozhodnuto o odstranění. Orgán ochrany přírody a krajiny byl v této věci obeslán formou oznámení o kácení předmětných dřevin. V této věci bylo dále ze strany orgánu ochrany přírody a krajiny svoláno místní šetření se zástupci realizátora kácení, kde bylo dohodnuto ponechání jedné dřeviny (olše), ostatní kácené stromy již přímo ohrožovaly vedení vysokého napětí, bylo tedy přijato opatření tak, aby v případě vývratu nebo zlomu těchto dřevin nebylo poškozeno vedení. Realizátorovi bylo na tomto šetření svoleno k provedení prací do konce měsíce dubna.
S pozdravem
Bc. Miroslav Flášar, odbor životního prostředí
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 77 78 79 80 81 82 83 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 152 | další >