2009 rok úsporných opatření

Ekonomická a finanční krize, která prochází celým světem, se dotkla také města Moravská Třebová. Město se nevyhnulo prudkému zvýšení míry nezaměstnanosti, která je za měsíc únor 15,4 %, v mikroregionu Moravskotřebovsko 18,7 % a na Jevíčsku 17,7 %. Dostali jsme se tak na stejné hodnoty jako na počátku roku 2006 nebo 2007.

„Na tuto nepříliš radostnou situaci musí samozřejmě reagovat i rozpočet města ve výdajové stránce v rámci příspěvku všem příspěvkovým organizacím a ostatním subjektům, které jsou na rozpočtu města více či méně závislé. Nejinak tomu je však i co se týče samotného vnitřního chodu městského úřadu,“ sdělil starosta města Josef Ošťádal a dodal: „Rozpočet vnitřní správy na rok 2010 je ve stejné výši jako v roce 2004. Opatření v roce 2009 přinesla úsporu 421 tisíc korun proti plánovanému rozpočtu na rok 2009, skutečné čerpání nákladů tak bylo o 5,6 % nižší. Rozpočet vnitřní správy na rok 2010 je ve stejné výši jako je skutečnost čerpání nákladů v roce 2009 a současně je na úrovni rozpočtu z roku 2004.“

V letošním roce dojde k úspoře 700 tis. korun ve mzdových nákladech včetně odvodů, neboť došlo ke změně organizačního řádu městského úřadu a tím ke snížení počtu pracovníků.

„Další úspory a opatření se týkají nákupu drobného hmotného majetku, kde je úspora 30 % ve srovnání s rokem 2007 a nákupu materiálu s úsporou 25 % ve srovnání s rokem 2008. Nákupy budou řešeny poptávkou více dodavatelů. Byla uzavřena rámcová smlouva s významným partnerem na mobilní telefony a IP telefonie na pevných linkách, které přinesly úspory 34 % ve srovnání s rokem 2008. Je nastaven nový systém doručování písemností a zaveden informační systém datových schránek. Meziročně bylo uspořeno 21 % nákladů na úklid snížením četnosti úklidových služeb v prostorách úřadu. Některé činnosti si zajišťují úředníci sami,“ informoval vedoucí odboru vnitřních věcí Pavel Šafařík.

Ve srovnání s 85 městy České republiky má Městský úřad Moravská Třebová výdaje na energie (teplo, elektrickou energii, plyn, vodu na m2 podlahové plochy) v roce 2009 v průměru o 16 % nižší. Výdaje na opravy a zhodnocení na m2 podlahové plochy byly v roce 2009 v průměru o 60 % nižší a celkové výdaje na m2 podlahové plochy v průměru o 40 % nižší.

V oblasti telekomunikačních služeb byly výdaje v roce 2009 na pevné linky o 30 % nižší, výdaje na mobilní telefony o 20 % a celkové náklady na telefonování na jednoho zaměstnance v průměru o 27 % nižší než srovnávaná města.

Vytvořeno 29.3.2010 14:19:13 | přečteno 400x | ernest