35. ročník Dětřichovského memoriálu

Na Moravskotřebovsku se nezapomíná. K poctě obětí tábora-porodnice a k uctění památky obětí druhé světové války se 7. května v podvečer scházejí lidé z obce a okolí u dětřichovského památníku a 8. května je tradičně pořádán Dětřichovský memoriál, kterého se účastní lidé všech generací a především mládež.

Jedná se 35. ročník silničního běhu na 8,1 km z Dětřichova do Moravské Třebové. Start je v 10.00 hodin v Dětřichově. Součástí Dětřichovského memoriálu je také Malý Dětřichovský memoriál, který se koná na náměstí T.G. Masaryka v Moravské Třebové pro malé a starší děti.

Právě této generaci je v prvé řadě nutné ukazovat, co byl nacismus, aby se něco podobného už nikdy nemohlo opakovat. Poznání minulosti je nezbytné i proto, aby se mladí lidé dokázali orientovat v současnosti – ve shodě se slovy někdejšího amerického prezidenta Thomase Jeffersona: „Historie tím, že lidi zpravuje o minulosti, umožňuje jim soudit přítomnost.“

V době druhé světové války nacisté odvlekli z okupovaných území Polska a zemí bývalého Sovětského na nucené práce do Říše tisíce mladých mužů a žen. Ti byli přiděleni také německým sedlákům a živnostníkům v zabraném českém pohraničí, které bylo zákonem z 21. listopadu 1938 sloučeno s nacistickou Říší. Zákonem z 25. března 1939 pak byla vytvořena Sudetská župa se třemi vládními obvody. V rámci jednoho z nich – vládního obvodu Opava – byl vytvořen správní obvod (tzv. landrát) také v Moravské Třebové, na jehož území se nacházela malá zemědělská obec Dětřichov osídlená německým obyvatelstvem. Zde byl v roce 1943 zřízen porodní tábor pro východní dělnice (tzv. Enbindungslager), jehož působnost zahrnovala celý obvod vládního prezidia v Opavě. Mladé ženy nasazené na práci, které otěhotněly, byly před porodem odvezeny do Dětřichova. Za dobu existence tábora zde zemřelo podle dochovaných pramenů celkem 206 dětí z celkového počtu 636 narozených. Jako nejčastější příčiny úmrtí byly uváděny žaludeční a střevní katar, životní slabost, zápal plic a průjem. Kromě dětí zemřelo v táboře také 14 dospělých, zejména na tuberkulózu.

V příspěvku jsou využity prameny, které shromáždil člen historicko dokumentační komise Českého svazu bojovníků za svobodu ve Svitavách Jaroslav Gloser.

Vytvořeno 5.5.2010 12:35:25 | přečteno 625x | ernest