Aktivita občanů pomáhá snižovat objem vyprodukovaného odpadu

odpady

Nejnovější statistiky ukazují, že redukce svozu komunálního odpadu z dvoutýdenního do měsíčního režimu byla krok správným směrem.

„Podařilo se nám snížit celkové množství vyprodukovaného odpadu i zaplněnost popelnic během jednotlivých svozů. Tím ale naše aktivita v oblasti odpadového hospodářství nekončí, naopak. Připravujeme doplnění míst na třídění separovaného odpadu, zaměříme se také na efektivní rozmístění odpadkových košů ve městě a provoz sběrového dvora s cílem poskytnout občanům co nejlepší komfort a zároveň snížit provozní náklady za dopravu. Na novém odboru investic a správy majetku vznikne od 1. září nová pozice odpadového hospodáře, který bude koordinovat svoz odpadu s činností technických služeb. Postupně se řadíme mezi města, která k nakládání s odpady přistupují udržitelným a zodpovědným způsobem. Děkuji všem občanům za jejich aktivitu, bez které bychom takových výsledků nedosáhli,“ uvádí starosta Tomáš Kolkop.

Snížení objemu vyprodukovaného odpadu vyplývá z údajů za měsíce duben, květen a červen letošního roku. „V uvedeném období vrostl počet poloprázdných nádob přistavených ke svozu z původních 28 % na 49 %. Zároveň se snižuje počet nádob, které jsou vyváženy zcela přeplněné. V červnu letošního roku bylo svezeno celkem 113 tun komunálního odpadu, což je o 17 tun méně, než v červnu 2018,“ komentuje Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.


Vytvořeno 22.7.2019 13:21:46 | přečteno 507x | horackova.pavlina