Aktuální informace z finančního odboru

náměstí malé_0.JPG

Město Moravská Třebová upozorňuje na změnu ve zdaňování příjmů členů volebních komisí, výborů zastupitelstva a komisí rady města za rok 2014. Podrobnosti dále v aktualitě.

Změna ve zdaňování příjmů členů volebních komisí, výborů zastupitelstva a komisí rady města za rok 2014

Město Moravská Třebová upozorňuje, že výše uvedené příjmy ze závislé činnosti byly v roce 2014 zdaňovány zálohovou daní. V případě, že osoba, která obdržela tento příjem v minulém roce, měla souběžné příjmy i u jiného zaměstnavatele, má povinnost vypořádání těchto příjmů prostřednictvím daňového přiznání. Zjednodušeně řečeno zaměstnanci, popř. osoby samostatné výdělečně činné, které obdržely od města v roce 2014 odměny za činnosti v rámci volebních komisí, popř. za činnost v komisích nebo výborech, jsou povinni tyto příjmy zahrnout spolu s ostatními příjmy z roku 2014 do daňového přiznání. Potvrzení o zdanitelných příjmech je připraveno k vyzvednutí na odboru finančním, popř. na základě telefonického nebo e-mailového požadavku je můžeme zaslat poštou na adresu bydliště. Kontaktujte prosím Helenu Hermanovou, tel. 461 353 113, hhermanova@mtebova.cz. Výše popsaná povinnost se netýká studentů bez dalších příjmů, kteří předložili potvrzení o studiu.

Finanční odbor Městského úřadu Moravská Třebová

Vytvořeno 16.2.2015 10:12:22 | přečteno 532x | ernest