BILL GATES POZDRAVUJE ÚČASTNÍKY MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE POD MODROU OBLOHOU, BILL GATES POSLAL V

S myšlenkou uskutečnit výtvarnou soutěž v počítačovém programu Malování systému Windows firmy Microsoft přišla PaedDr. Hana Horská – učitelka, sama malířka a grafička. A tak spolu se svojí Základní školou Moravská Třebová – Palackého ul. ji zorganizovala.

„Pod modrou oblohou“ je název výtvarné soutěže, ve které je záměrně propojena výtvarná práce s využitím počítačové techniky. Jde o možnost vyjádření výtvarného cítění také moderní technikou. Nikdo netušil, že tato soutěž si od samotného začátku získá tak velký ohlas, který každým rokem vzrůstá.

  • V letošním roce chystáte již třetí ročník této soutěže. Očekávala jste takový úspěch?

Když jsem přišla s myšlenkou této soutěže na své základní škole a rozhodli jsme se, že do toho půjdeme – netušila jsem, jak se soutěž bude vyvíjet. Je to spousta práce, ale stojí za to. Když vám potom přijde dopis jako před několika dny mně – se slzami v očích si uvědomujete, že je to ta správná cesta. Psala mi jedna paní učitelka: „…Letos jsem měla, a ještě stále mám, obrovskou radost z toho, že se jeden žák umístil. Zvlášť proto, že chlapec měl vážné zdravotní potíže a toto vítězství jemu samotnému i jeho rodičům udělalo obrovskou radost a dalo mu další impuls do života. Byl to krásný pocit sdělovat tuto úžasnou zprávu.“ Ptáte se na úspěch…ale v čem vlastně tkví ? Ve stále se zvyšujícím zájmu o naši soutěž – nebo že naše soutěž žáky vede k ušlechtilé zálibě, rozvíjí jejich estetické cítění a vyjadřování, rozvíjí jejich počítačové dovednosti, dodává jim sebevědomí a radost z tvůrčí činnosti?.

  • Podle čeho si vybíráte témata jednotlivých ročníků?

Ve svém životě hodně spoléhám na intuici, na své prožitky, na vnímání všeho, co se v životě kolem nás všech odehrává a přihlížím i k tomu, aby téma účastníky přivádělo k zamyšlení a působilo i na jejich citový vývoj. A takto přichází i nápady na témata jednotlivých ročníků – „Krajina mých snů“, „Proměny“ a letos – „Přátelství“. Chtěla jsem připomenout tento krásný a čistý vztah, který se v dnešní době trochu vytrácí. A opět mohu citovat slova jedné paní učitelky: „Byla jsem zaskočena, když někteří žáci neměli žádnou představu o tom, co vůbec přátelství znamená. Nakonec vše dopadlo dobře, nejenže je práce bavila, ale zjistili, kolik podob může přátelství mít.“

  • Kolik škol se do soutěže přihlásilo? A odkud?

Do letošního 3. ročníku se přihlásilo 207 škol s 1 800 grafickými pracemi z naší České republiky, Polska, Slovenska, škola při velvyslanectví Ruské federace v ČR a Holandska. Na co se můžeme těšit? A kde budou vítězné práce ke zhlédnutí? Po celý měsíc květen bude možno jako již tradičně zhlédnout výtvarné práce dětí v několika výstavních prostorách, včetně počítačově zpracované prezentace celé soutěže ve výloze Informačního centra na náměstí. Ty nejlepší – vítězné práce – jsou vystaveny v muzeu.

  • Vím, že spolupracujete s významnými firmami jako je Microsoft ČR a OR-CZ? Jak se staví k této soutěži? Psala jste Billu Gatesovi?

Velmi si vážíme toho, že právě takovéto firmy spolupráci s naší základní školou přijaly. Bez nich by soutěž vůbec nemohla existovat. Pomáhají především finančně a to nemalými částkami. Billu Gatesovi jsem zasílala informaci o naší soutěži. A velmi milým překvapením pro mne bylo, když jsem před několika dny našla ve schránce dopis mně adresovaný, kde je psáno, že jej velmi potěšily úspěchy, kterých žáci dosáhli v programu Malování. Účastníkům soutěže vzkázal prostou a upřímnou radu: „Získejte to nejlepší vzdělání, jaké můžete. Nezahazujte možnosti, které se vám otevřou jak na střední, tak na vysoké škole. Stále se učte, jak se učit.“ Bill Gates si myslí, že nyní žáci mají mnoho příležitostí, jak ve svůj prospěch použít technický pokrok, kterého se podařilo dosáhnout za poslední dvě desetiletí a který se neustále vyvíjí. Byl to nádherný pocit držet v ruce tento dopis a velmi si toho vážím. Určitě budu Billa Gatese informovat o dalším vývoji naší soutěže.

  • Říká se, že děti poslední dobou tráví nejvíce času u počítače hraním her. Myslíte, že tato soutěž jim může ukázat i jiný pohled na využití počítače?

Cílem soutěže je nejen rozvinout estetické a výtvarné vyjadřování pomocí této pro žáky zatím nevšední formy a umožnit tak vznik výtvarně hodnotných grafických prací, ale i získat žáky právě k této formě využití počítače jako alternativy k všeobecně v současné době vžitému využívání k často nepříliš hodnotným hrám. A to vše se u účastníků soutěže daří.

  • Co další ročníky? Budou ve stejném duchu nebo připravujete něco nového?

Něco nového již pro příští ročník naší soutěže se spolupracujícími firmami chystáme, ale ponecháme si to zatím jako překvapení.Ale jsme velice rádi, že tato zcela výjimečná, první a zatím jediná soutěž tohoto druhu má takový velký ohlas, že se nám podařilo položit základ pro tradici jejího dalšího pokračování a tím se stala i velmi účinnou propagací úrovně a progresivnosti našeho školství i našeho města a naší republiky, zatím v evropském měřítku.

  • Slavnostní vyhodnocení soutěže spojené s předáním cen a vernisáží

proběhne ve středu 30.dubna 2008 od 10,30h ve dvoraně muzea (Svitavská ul.)v Moravské Třebové. Slavnostní vyhodnocení proběhne za účasti vyhodnocených žáků, jejich učitelů či ředitelů škol a rodičů, zástupců spolupracujících firem,členky rady KZ pro školství a vedoucího školského odboru Pardubického kraje a zástupců vedení města.

Během měsíce května touto soutěží bude opět žít celé město Moravská Třebová, výtvarné práce bude možno zhlédnout v několika výstavních prostorách – nejlepší práce budou vystaveny v budově Muzea (Svitavská ul.), dále na Městském úřadu MT (ul. Olomoucká), v cukrárně Pod Věží (nám.TGM) a ve vstupním prostoru domova důchodců (ul. Svitavská), včetně počítačově zpracované prezentace celé soutěže ve výloze Informačního centra na náměstí.Počítačově zpracovaná prezentace celé soutěže bude ve výloze Turistického informačního centra na náměstí TGM.

A máme se opět na co těšit! Letošní téma bylo „Přátelství“. Výtvarně jsou obrázky dětí různorodě pojaty – od konkrétního znázornění postav či převedení do říše zvířat a nebo pojetí zcela abstraktní. Ale co je nejdůležitější – z obrázků vyzařovala vždy pozitivní energie souznění, pochopení, důvěry… Děti dokázaly spojit svůj vnitřní prožitek, své myšlení s výtvarným pohledem zpracovaném pouze v základním programu Malování operačního systému Windows. Tím prokázaly nejen výtvarné nadání, ale i svoji dovednost v práci na počítači – to je fantastické! Srdečně zveme na jedinečnou podívanou!

Vytvořeno 24.4.2008 8:51:57 | přečteno 423x | ernest