Blíží se II. kolo volby prezidenta České republiky 2018

prezident

Státní volební komise vyhlásila výsledek volby prezidenta v prvním kole a žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů. Druhé kolo volby prezidenta České republiky se bude konat 26. a 27. ledna 2018. První den volby 26. ledna se volební místnosti otevřou ve 14:00 hodin a budou uzavřeny ve 22:00 hodin. Druhý den 27. ledna bude volba pokračovat od 8:00 do 14:00 hodin.

Na úřední desce a portálu města najdete novou Informaci voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky.

Hlasovací lístky pro II. kolo volby se voličům do domácností nedodávají, volič tyto obdrží přímo ve volební místnosti!

Volič může požádat o voličský průkaz písemně do 19. ledna 2018. O voličský průkaz lze požádat také osobně, nejpozději do 24. ledna 2018 do 16.00 hod v Občanském informačním centru v budově městského úřadu na ul. Olomoucká, v úředních hodinách Po, St 8:00-17:00 hod, Út, Čt 8:00-15:00 hod, Pá  8:00-14:00 hod, tel: 461 353 111.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné urny, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt. Svoje požadavky prosím směřujte na občanské informační centrum nebo kontaktujte paní Navrátilovou a Vaňkátovou (tel: 461 353 111, 461 353 009, 461 353 003, email: lnavratilova@mtrebova.cz)

Výsledky volby prezidenta můžete sledovat na stránkách Českého statistického úřadu (https://volby.cz/pls/prez2018/pe).

Informace na webových stránkách města: https://www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/volby-2018.html

Odkaz na mapový portál: http://gis.mtrebova.cz/Marushka/

Vytvořeno 18.1.2018 7:38:49 | přečteno 793x | v.dokoupil