Boršovským lesem provází komiksoví Honzík a Mařenka

Lesy ČR otevřely pro veřejnost v sobotu 12. 9. 2009 naučnou stezku Boršovský les, která je součástí Hřebečských naučných stezek. Tato akce s bohatým doprovodným programem se konala rámci III. ročníku akce pro veřejnost „Den s Lesy České republiky“.

Ačkoliv jsou v posledních desetiletích krásy Hřebečeského hřbetu a Moravskotřebovska objevovány čím dál větším počtem turistů, není to pro rozvoj tohoto neprávem opomíjeného regionu stále dostačující množství. Proto se Lesy ČR společně s městem Moravská Třebová smluvně zavázaly, že budou investovat finanční prostředky do popularizace přírodních a kulturněhisto­rických hodnot Hřebečského hřbetu. Cílem tohoto záměru je významně posílit rozvoj cestovního ruchu na Moravskotřebovsku. Jedním z důležitých kroků k dosažení uvedeného cíle je právě vybudování Naučné stezky Boršovský les spolu se souvisejícími souběžně realizovanými stavbami (ubytovací zařízení Boršov, vodní nádrž U hájovny, vyhlídkový srub Hřebeč).

„Je to pro nás velká čest a uznání, že spolupráce mezi městem Moravská Třebová a Lesy ČR je tak výborná. Tato lesní naučná stezka je jen jednou částí. Na Hřebči u vyhlídkového srubu na ni naváže projekt města Hřebečské důlní stezky, které budou směřovat k úzkorozchodné průmyslové dráze v Mladějově na Moravě, která patří mezi vyhledávané turistické atraktivity. Dokončeny by měly být v červnu příštího roku,“ uvedl starosta Moravské Třebové Josef Ošťádal.

Mezi prvními se po naučné stezce prošel hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. I jeho se vtipem provedly komiksové postavičky Honzík a Mařenka. Celková délka stezky je 3,7 km s převýšením 150 m. Stezka prochází údolím Stříbrného potoka a dále pak po lesní cestě a Boršovském chodníku na vyhlídku nad silničním tunelem odkud jsou za příznivého počasí vidět Jeseníky s nejvyšší horou Pradědem nebo Orlické hory. Autorem vtipně pojatých informačních panelů je moravskotřebovský rodák František Žáček. Cílem naučné stezky je seznámit širokou veřejnost, zejména děti a mládež, s hospodařením v lese, s jeho ostatními neméně důležitými funkcemi a přírodními i historickými zajímavostmi po trase.

Lesy ČR přispěly částkou 4,15 milionu Kč na vybudování naučné stezky a ubytovacího zařízení Boršov. Finanční částka ve výši 2,5 milionu určená na realizaci vodní nádrže U hájovny Boršov byla zajištěna ze zdrojů Evropské unie přidělením dotace z Operačního programu životního prostředí a výstavba vyhlídkového srubu Hřebeč byla hrazena z dotace Programu rozvoje venkova ve výši 750 tis. Kč. Na realizaci se finančně podílel rovněž Pardubický kraj.

Vytvořeno 14.9.2009 15:11:42 | přečteno 404x | ernest