Budoucnost MHD

Vážení spoluobčané, v prosincovém čísle zpravodaje jsme Vás požádali o vyplnění anketního dotazníku k zavedení městské hromadné dopravy v našem městě.

Tento krok jsme udělali z důvodu Vašich častých dotazů, jak na webové stránky města, tak osobních dotazů na vedení města, kde jste se dožadovali zavedení hromadné dopravy. Anketní dotazník byl roznesen do 4.500 domácností – Moravská Třebová, Sušice a Udánky a do 250 domácností v Boršově. Odevzdáno bylo pouze padesát tři vyplněných anketních lístků.

„Děkuji občanům, kteří se aktivně podíleli na vyplnění dotazníků a za jejich podnětné návrhy. Bohužel za tohoto stavu mi připadá zavedení městské hromadné dopravy ve městě velmi problematické. Je mi osobně líto, že tím občané dali najevo svůj nezájem,“ řekl místostarosta města Miloš Izák.

Vážení občané, i přesto se na Vás, kteří jste nereagovali, obracíme s další výzvou, abyste se vyjádřili. Svůj názor nám můžete sdělit dodáním vyplněného anketního dotazníku, písemným projevem nebo na emailovou adresu: phorackova@mtrebova.cz. Vyplněné dotazníky můžete odevzdat do 28. února na podatelně Občanského informačního centra na ul. Olomoucké nebo na radnici, kde bude ve vestibulu umístěn hlasovací box. Na Vás, Vážení občané, záleží budoucnost a realizace městské hromadné dopravy v Moravské Třebové.

Vytvořeno 4.2.2009 15:36:46 | přečteno 557x | ernest