Částka za odpad na rok 2017 stejná jako vloni

kukabus

Poplatek 500 Kč je splatný 31. března 2017, platbu lze provést také bezhotovostně. Podrobnosti čtěte dále v aktualitě.

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 28. 11. 2016 potvrdilo na r. 2017 stejnou výši poplatku za odpad, jako byla v loňském roce, tj. 500 Kč/osobu. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku zůstává v platnosti a pro občany se tak v roce 2017 nic nemění.

Poplatek 500 Kč je splatný 31. března 2017, a pokud výše poplatku hrazená zástupcem přesáhne částku 600 Kč, je možné si poplatek rozdělit na dvě stejné splátky s tím, že první splátku je nutné uhradit do 31. března a druhou do 30. září. Stejně jako v předchozích letech lze poplatek uhradit v hotovosti do pokladny na Odboru majetku města a komunálního hospodářství MěÚ, sídlícím v zadním traktu budovy nám. T. G. Masaryka č. o. 29 nebo v Občanském informačním centru, ul. Olomoucká č. o. 2, kde lze využít i možnost úhrady poplatku kartou. Platbu lze samozřejmě provést také bezhotovostně na účet města Moravská Třebová pod přiděleným variabilním symbolem. Pokud ještě nemáte variabilní symbol přidělený, je možné o něj požádat na telefonních číslech 461 353 138, 461 353 145 nebo e-mailem na adrese hmatyasova@mtrebova.cz nebo dpliskova@mtrebova.cz.

Odbor majetku města a komunálního hospodářství MěÚ Mor. Třebová


Vytvořeno 3.1.2017 8:13:06 | přečteno 618x | dagmar.zouharova