Cena města za rok 2017

cena města

Do středy 28. února můžete odevzdávat své návrhy na laureáty Ceny města. Toto ocenění obdrží osobnosti, které si podle vás za své aktivity zaslouží významné uznání.

Nominaci lze odevzdat elektronicky, písemně i osobně. Elektronické podání je možné na adrese: cenamesta@mtrebova.cz. V písemné podobě lze návrhy zaslat poštou na adresu: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová (obálku označte „Cena města“). Osobní předání je možné v Občanském informačním centru v budově městského úřadu v Olomoucké ulici č. o. 2.

Návrh na udělení ceny města může předložit každá fyzická nebo právnická osoba s trvalým bydlištěm nebo sídlem v Moravské Třebové.

Návrh musí obsahovat:

1) Jméno, příjmení a bydliště navržené osobnosti

2) Oblast její činnosti

3) Konkrétní dílo nebo aktivitu, pro kterou je osobnost navrhována

4) Charakteristiku přínosu a významu díla nebo aktivity navrhované osobnosti pro město Moravská Třebová

5) Kontaktní údaje navrhovatele (jméno, příjmení/název právnické osoby, adresa, podpis)


Vytvořeno 5.1.2018 8:03:09 | přečteno 863x | v.dokoupil