Cenu města dostane ve čtvrtek 24. dubna 2014 Marie Blažková

Marie Blažková.JPG

Marie Blažková je veřejnosti známa především jako zakladatelka a organizátorka Moravskotřebovské univerzity třetího věku. O udělení Ceny rozhodlo na svém zasedání v pondělí 14. dubna 2014 zastupitelstvo města. Slavnostní vyhlášení a předání ocenění je naplánováno na čtvrtek 24. 4. na 16 hodin do dvorany muzea.

PaedDr. Marie Blažková patří mezi známé osobnosti Moravské Třebové z oblasti veřejného života. Stála u zrodu vzdělávání seniorů, které trvá více než deset let. Vzdělávání seniorů se postupně stalo nedílnou součástí aktivit města Moravská Třebová a v roce 2013 dalo vzniknout sdružení „Moravskotřebovská univerzita třetího věku“. O tom, že se jedná o nezanedbatelnou aktivitu ve městě, svědčí velký počet zájemců, který již druhým rokem dosahuje nad 100 osob. Kromě této aktivity stála paní Marie Blažková u nastartování projektu „Zdravé město“, který v našem městě běží také déle než celou jednu dekádu a svým významem se neomezuje pouze na určitou věkovou skupinu obyvatel města, ale je otevřen všem občanům. Marie Blažková byla rovněž u zrodu Centra volného času, které nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež. V neposlední řadě je třeba zmínit její aktivní podíl na vzniku činnosti a reprezentaci města v pohybové disciplíně mažoretky. PaedDr. Marie Blažková patří mezi významné osobnosti našeho města a dle mínění komise pro udělování Ceny města si za své dlouholeté zásluhy ve všech výše zmíněných činnostech Cenu města Moravská Třebová zaslouží.

Vytvořeno 17.4.2014 9:13:35 | přečteno 665x | ernest