Cenu města Moravská Třebová získala za rok 2008 Jana Martínková

Moravskotřebovští zastupitelé na svém zasedání dne 8. 6. 2009 udělili historicky první Cenu města Moravská Třebová za rok 2008 vedoucí městského muzea PhDr. Janě Martínkové za návrh, přípravu a realizaci výstavy „Poklady Moravské Třebové“ v Lobkovickém paláci na Pražském hradě, která se konala od 30. 9. 2008 do 1. 2. 2009.

„Výstava představila historii Moravské Třebové a její pozoruhodnosti široké veřejnosti na celostátní úrovni. Byla mimořádně úspěšná a přispěla nevídanému zviditelnění městské památkové rezervace v Moravské Třebové,“ sdělil místostarosta města Miloš Izák

PhDr. Jana Martínková byla navrhnuta také za mimořádnou aktivitu v oblasti historie a propagace města. Je dlouhodobou členkou městské Komise památkové péče a prezentuje se aktuální publicistickou činností prostřednictvím Moravskotřebovského zpravodaje a Vlastivědných lis­tů.

Spolu s laureátkou byli horkými kandidáty na Cenu města i hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, který patří mezi nejvýznamnější a nejvýraznější osobnosti města. Dále vedoucí Bílkovy taneční školy Alois Bílek za vynikající úspěchy jeho tanečnic na soutěžích tzv. disco clip clubu jak na republikové, tak celonárodní úrovni. Malířka a grafička PaedDr. Hana Horská za organizaci mezinárodní výtvarné soutěže „Pod modrou oblohou“ a za ojedinělou výstavu jejích výtvarných prací vytvořených v počítačovém programu CorelDRAW. Jako poslední Gita Horčíková za zbudování a zprovoznění denního stacionáře Domeček pro mentálně postižené a duševně nemocné dospělé lidi. Dále za zpestření nabídky sociálních služeb města, zapojení širokého okruhu dobrovolníků v sociální a charitativní činnosti.

Bohužel je však nutné podotknout, že mnoho nominací, které Komise pro udělení Ceny města obdržela, neobsahovala požadované náležitosti, a proto bylo nutné je pro tato formální pochybení vyřadit. Je báječné, že se mezi námi najdou lidé, kteří dokáží ocenit práci svých spoluobčanů, dokáží na ni upozornit nás ostatní, čímž, jak nebývá u nás zvykem, proslaví je a nikoliv sebe.

Cenu města Moravská Třebová představuje výtvarné dílo, jmenovací listina a pečetidlo (jedná se o repliku původního městského pečetidla z roku 1577 ) z dílny moravskotřebovského umělce Františka Žáčka.

Vytvořeno 11.6.2009 14:48:39 | přečteno 631x | ernest