Cenu města za rok 2018 získal otec Šebestián

cena mesta
V prostorách františkánského kláštera v Moravské Třebové proběhlo oficiální předání Ceny města za rok 2018. Stříbrnou plaketu a pamětní listinu z rukou starosty města převzal františkánský kněz P. Pavel Šebestián Smrčina, který byl oceněn za jeho dlouhodobou sociální a charitativní činnost ve městě.
Výběrová komise při rozhodování o laureátovi zohlednila jeho aktivitu směrem k lidem, kteří se ocitli na okraji společnosti. „Nesmírně si vážím všech, kterým nejsou lhostejné osudy lidí, ocitnuvší se v tíživé životní situaci. Sám si uvědomuji, že stačí opravdu málo a kdokoliv z nás se může během krátké chvíle potýkat s problémy, které se zdají být v té chvíli neřešitelné. Otec Šebestián je krásným příkladem člověka, který naslouchá a je ochoten udělat vše, co je v jeho možnostech, aby dodal člověku naději a pomohl mu nalézt smysl života. Velice si jej vážím a přeji mu mnoho zdaru v jeho další činnosti,“ uvedl starosta Tomáš Kolkop.
Otec Šebestián lidem na okraji společnosti poskytuje ubytování, pečuje o ně a pomáhá jim s návratem do běžného života. Městu tímto způsobem výrazně pomáhá eliminovat problematiku bezdomovectví a omezuje kriminální činnost sociálně slabých občanů. Mimo svých kněžských povinností tímto způsobem od roku 2003 pomohl více než dvěma stovkám osob. V neposlední řadě pak dává lidem v krizové životní situaci naději a pocit, že jsou přijímáni a že jejich lidská důstojnost zůstala zachována.
Václav Dokoupil, mluvčí města
Vytvořeno 13.6.2019 11:42:03 | přečteno 1809x | v.dokoupil