Českomoravské pomezí – pět barevných světů

Stejně jako v loňském roce se zástupci turistické oblasti Českomoravské pomezí, které je zastoupeno městy Moravská Třebová, Litomyšl, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto v průběhu ledna a února zúčastnili dvou největších veletrhů cestovního ruchu u nás, kterými jsou brněnský Regiontour a pražský Holiday World.

Na obou akcích se Českomoravské pomezí prezentovalo spolu s dalšími regiony Pardubického kraje v rámci expozice Destinační společnosti Východní Čechy.

Jako první se ve dnech 14. – 17. ledna na brněnském výstavišti uskutečnil Regiontour, mezinárodní veletrh turistických možností v regionech. Hned úvodní den veletrhu byly za účasti představitelů měst Českomoravského pomezí slavnostně představeny nové tištěné propagační materiály prezentující nejvýznamnější atraktivity regionu a tradiční akce, které se zde v průběhu celého roku konají. Další materiály vznikly ve spolupráci s Destinační společností Východní Čechy. Jsou jimi jednak nové pohlednice a záložky Českomoravského pomezí a dále brožura Památky Pardubického kraje, ve které hrají turisticky atraktivní místa regionu na pomezí Čech a Moravy také velmi důležitou roli. Všechny zmíněné materiály budou již brzy dostupné v informačních centrech měst Českomoravského pomezí.

Po úspěšné prezentaci na brněnském veletrhu se turistická oblast představila také v Praze, kde se od 4. do 7. února uskutečnil již devatenáctý ročník středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World. I zde byla na první den připravena malá slavnost. Na stánku Destinační společnosti Východní Čechy byl ve čtvrtek 4. února v 13:00 hodin pokřtěn nový propagační film Českomoravského pomezí. Pět minut dlouhý snímek byl nazván „Českomoravské pomezí – pět barevných světů“ a vyrobila jej společnost KLUCIvespolek z Kolína. Film představuje nejvýznamnější památky a další zajímavá místa turistické oblasti a nezapomíná ani na osobnosti spojené s regionem a pravidelné kulturní akce. Název snímku i jeho celkové grafické ztvárnění odkazuje na pět barev obsažených v logu Českomoravského pomezí, jehož autorem je litomyšlský grafik Tomáš Pakosta. Barevné puntíky lze ostatně najít na všech materiálech, kterými se turistická oblast v současnosti prezentuje.

Výše uvedené nové produkty propagující region Českomoravského pomezí jsou výstupy právě realizovaného projektu „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami – marketingová a koordinační kampaň turistické oblasti“. Na tento projekt, který bude ukončen v srpnu letošního roku, by měl plynule navázat další projekt zaměřený na marketingovou podporu oblasti podél historické hranice mezi Čechami a Moravou. Dobrovolný svazek obcí Českomoravské pomezí předložil tento projekt a žádost o dotaci v rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTSII Severovýchod, které skončilo 29. ledna 2010. V rámci oblasti podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu bylo k tomuto datu zaregistrováno celkem 38 projektů ucházejících se o podporu z evropských fondů. Obsahem projektu Českomoravského pomezí je soubor aktivit zaměřených na další zvýšení konkurenceschop­nosti regionu v oblasti cestovního ruchu. Celkové náklady projektu jsou 4.638 tis. Kč. Pokud bude projekt podpořen, měla by dotace činit 92,5% celkových nákladů (z toho 85% EU a 7,5% Pardubický kraj).

Vytvořeno 8.2.2010 14:25:15 | přečteno 503x | ernest