Co všechno byste měli vědět o poplatku za komunální odpad

Vážení občané, dovolte nám, abychom Vás seznámili se vším podstatným, co byste měli vědět o poplatku za komunální odpad. V prvním díle Vás seznámíme s obecnými věcmi a v dalších bychom se chtěli věnovat sankcím, doručování a vracení přeplatků.

I když se poplatek za komunální odpad zavedl již v roce 2001, dle našich zkušeností stále mnoho lidí nemá dostatek informací. A proto jsme se rozhodli Vám poplatek trochu přiblížit.

Poplatek hradí každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území města Moravská Třebová ( tzn. i ta, která se zdržuje a to i celoročně na území jiného města) a fyzická osoba, která vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. Tento poplatek se hradí v Občanském informačním centru na ul. Olomoucká 2, na odboru majetku města a KH (kancelář č. 22), nebo bankovním převodem na čísla účtů 19–1929591/0100 a 19–1283386349/0800. O variabilní symbol je možné požádat telefonicky na číslech 461 353 145 nebo 461 353 138, nebo napsat e-mail: hmatyasova@mtrebova.cz, mrehurkova@mtrebova.cz.

Pokud Vám byl variabilní symbol přidělen např. pro platbu za komunální odpad v roce 2006, pak Vám tento zůstává a můžete jej použít na úhrady komunálního odpadu i v dalších letech. Poplatek je splatný vždy k 31. 3. kalendářního roku. Pokud výše poplatku přesáhne 600,– Kč, je možné si poplatek rozdělit na dvě splátky. První je nutno uhradit do 31. 3. a druhou do 30. 9. kalendářního roku.

Osvobozeno od poplatku je např. třetí nezaopatřené dítě v rodině, osoba, která se zdržuje v příslušném kalendářním roce nepřetržitě nejméně 6 měsíců mimo území České republiky, osoby, které jsou umístěny v ústavech sociální péče a v LDN, které jsou mimo území města Moravská Třebová, osoby, které jsou hlášeny na adrese ohlašovny Městského úřadu Moravská Třebová.

Dále náleží 50% úlevy pro osoby starší 80 let. Výše poplatku se každoročně mění a stanovuje se obecně závaznou vyhláškou.

Poplatek pro rok 2009 zůstává ve stejné výši jako v loňském roce tj. 492,– Kč/osoba.

Vyhláška, která stanovuje výši poplatku pro rok 2009 je OZV č.5/2008 a naleznete ji na stránkách města.

Odbor majetku města a komunálního hospodářství

Vytvořeno 15.12.2008 13:23:54 | přečteno 505x | ernest