Czech POINT - Rejstřík trestů v Občanském informačním centru

Zaměstnanci Občanského informačního centra (OIC) v Moravské Třebové spustili novou službu pro občany. Od 1. ledna 2008 vydávají výpis z evidence Rejstříku trestů prostřednictvím projektu Czech POINT na počkání. Výpis je hotový do šesti minut.

Výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat jen osobě, které se výpis týká, a pouze na základě písemné žádosti. Prozatím není možné od nového roku na pracovištích Czech POINT vydávat výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci, vysvětluje vedoucí odboru vnitřních věcí Pavel Šafařík. Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého občanského nebo cestovního dokladu, který se kontroluje v databázi neplatných dokladů. Pokud je platný, vyplní pracovník OIC formulář se žádostí o výpis.Podepsaná žádost se pomocí elektronické žádosti odešle do informačního systému rejstříku trestů. Ta okamžitě odpoví předáním elektronického výpisu, který se vytiskne, doplní ověřovací doložkou a zkompletuje podobně jako u stávajících výpisů. Žadatel na výpisu svým podpisem potvrdí převzetí a zaplatí za celý výpis správní poplatek ve výši 50 Kč, říká Šafařík. Občan má díky této nové elektronické službě výpis do šesti minut hotový. V případě, že žádost nemůže být vyřízena elektronicky a je manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat formou papírové žádosti. Doba vyřízení takovéto žádosti je do třech týdnů. V současné době poskytujeme kromě výpisu z Rejstříku trestů v OIC, také ověřené výpisy ze tří centrálních registrů – z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku, sděluje úřednice OIC Jana Zřídkaveselá. Služby Czech POINT mohou využít i firmy. Občané na Czech POINT v budoucnu získají veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech.

Vytvořeno 4.1.2008 8:21:37 | přečteno 632x | ernest