Demolice dětského zastavena. Začalo řízení o prohlášení památkou

Dětské oddělení

Přípravné práce pro demolici budovy bývalého dětského oddělení nemocnice byly v těchto dnech zastaveny. Důvodem je podnět k vyhlášení za kulturní památku.

Město obdrželo dopis z ministerstva kultury, v němž se praví (cit.): Na základě ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme, že Ministerstvo kultury obdrželo podnět k prohlášení budovy býv. polikliniky č. p. 634 (včetně pozemku parc. č. 1411) se zahradou (pozemky parc. č. 1413,  1412/32, 1412/33, 1412/34, 1412/1), ul. Svitavská, k. ú. Moravská Třebová, obec Moravská Třebová, okres Svitavy, Pardubický kraj, za kulturní památku.

Ministerstvo kultury podnět vyhodnotilo, shledalo jej důvodným a zahajuje správní řízení o prohlášení věci za kulturní památku. Až do ukončení tohoto řízení o prohlášení věci za kulturní památku (...) je třeba ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., chránit věc před poškozením, zničením nebo odcizením a oznámit Ministerstvu kultury každou zamýšlenou i uskutečněnou změnu vlastnictví, správy nebo užívání.

Vytvořeno 31.8.2016 13:50:52 - aktualizováno 26.9.2016 14:01:43 | přečteno 4221x | dagmar.zouharova