Díky nové evidenci jsme s odpady známí za hranicemi

kukabus

Nový, moderní, ekologicky příznivý způsob nakládání s odpady, který zavádíme už v březnu, zajímá slovenské novináře. Přečtěte si, co jim o tématu svěřila jednatelka Technických služeb Gabriela Horčíková.

1. Odkedy presne zmeny spúšťate?

Na tvorbě systému (Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství MESOH) se pracuje intenzívně od začátku letošního roku. Od března bude aktivována nejdůležitější část MESOH a to zpřístupnění odpadových účtů samotným poplatníkům. Jedná se o internetovou aplikaci, která bude zpřístupněna pouze správci (městu Moravská Třebová) a samotnému poplatníkovi. Přihlašovací údaje obdrží občan společně s informačními materiály, kartičkou na sběrový dvůr a základní sadou čárových kódů pro jednotlivé odpady. Od aktivace účtů záleží již jen na občanech, jak si pospíší s označováním nádob a pytlů. Ostrý sběr dat pak bude probíhat od 1. 8. 2017.

2. Čo si od motivačného systému mesto sľubuje? Aké sú prvé reakcie občanov?

Město očekává razantní snížení podílu komunálního odpadu proti vytříditelným složkám, tedy i snížení nákladů na jejich odstraňování. Očekává zvýšení separovaného odpadu. přidělený čárový kód pro nalepení na sběrné nádoby je unikátní pro každého poplatníka, takže umožní sledovat odpadové portfolio konkrétní domácnosti. Uvidíme v něm četnost vývozu jeho odpadové nádoby, obsah nádoby, budeme moci sledovat objem vyseparovaného odpadu apod. Podmínkou objektivity aktivit na poli domácí odpadové produkce je naprostá disciplína poplatníka co se týče nalepování kódů. Čím víc odpadů označí čárovým kódem, tím bude mít správce více dat pro objektivní bodové ohodnocení a stanovení tolik očekávané slevy na ročním poplatku za odpad. Bodový systém a způsob hodnocení nelze popsat jednou větou.  Bude zohledňovat míru separace poplatníka, ale zároveň znevýhodňovat např. velký podíl komunálního odpadu, nebo nadprůměrnou produkci separovaného odpadu. Takže nemusíme si nutně pomoci, když si necháme načíst na svůj účet např. papírový sběr ze zaměstnání. Občanům nabízíme spravedlivější podmínky pro výběr poplatku dle principu: „Znečišťovatel platí“. A předpokládáme významné zvýšení odměn pro město od firmy EKOKOM.

3. Je nápad s čiarovými kódmi originálna idea mesta alebo ste sa inšpirovali pozitívnym príkladom z iných miest / zo zahraničia?

Moravská Třebová se inspirovala úspěchem některých moravských obcí, kde byl systém zaveden již v roce 2012. Nositelem myšlenky a autorem všech realizací je mladý nadšenec Radek Staňka z Uherčic, se kterým naše město na zavedení spolupracuje.

Rozhovor pro Odpadové hospodárstvo - spravodajský portál Odpady-portal.sk - najdete na http://www.odpady-portal.sk/default.aspx.


Vytvořeno 1.3.2017 10:03:07 | přečteno 327x | dagmar.zouharova