Dobrý úřad aneb Ohodnoťte si svého úředníka

Dobrý 20úřad 20(2)

Vážení občané, váš názor nás zajímá… Podělte se o svou zkušenost, pošlete nápady ke zlepšení, inspirujte… 

 Hodnocení úředníků občany probíhalo na městském úřadě již od r. 2006 zpravidla ve frekvenci 1x ročně, a to dotazníkovou formou, kdy byl klient úřadu osloven přímo po jednání na úřadě. 
„Od 1. května 2017 jsme se rozhodli hodnotit práci úředníků jeho klienty jinou formou – zapojili jsme se do projektu Dobrý úřad. Do hodnocení jsou zařazena ta pracoviště úřadu, která nejvíce přichází do kontaktu s veřejností. Hlavním cílem projektu je snaha o zlepšení komunikace mezi městem a jeho občany, o zlepšení kvality poskytovaných služeb, ale také o získání zpětné vazby od občanů města. Na rozdíl od dotazníkových šetření se jedná o průběžné hodnocení po celý rok,“ uvedla Helena Brziaková, personalistka městského úřadu. A jak konkrétně se můžou zapojit do hodnocení chodu úřadu občané? Po jednání na úřadě vám úředník nabídne kartičku ze žlutého stojánku označeného Dobrý úřad, na kterou napíšete svou e-mailovou adresu a datum návštěvy. E-mail prosím pište čitelně, nejlépe hůlkovým písmem. Vyplněný formulář vhodíte do boxu k tomu určenému, který najdete u východu z obou budov úřadu - z radnice i budovy v ulici Olomoucká. Následně pověřený zaměstnanec úřadu zaeviduje údaje do systému a během následujících dní vás provozovatel systému e-mailem požádá, abyste zhodnotili svou zkušenost s úřadem a městem. 

Konkrétní pracoviště můžete hodnotit nejvýše jednou měsíčně. Pokud jste jej v krátké době navštívili vícekrát, systém vás o hodnocení požádá pouze jednou. Své hodnocení můžete vyplnit a odeslat nejpozději 5. den od návštěvy úřadu z pohodlí domova, v čase, který vám bude vyhovovat. Hodnocení je skutečně anonymní. Úřadu systém neumožňuje sledovat, ze které e-mailové adresy hodnocení přišlo. Jakmile je e-mail pověřeným zaměstnancem zadán do systému, je mu přiděleno číslo, proto není možné zjistit, kdo hodnotil či nehodnotil. Váš e-mail má jen provozovatel systému a nebude dále předán nikomu dalšímu. Vzhledem k tomu, že je hodnocení anonymní, si vedení města myslí, že občané budou otevřenější a upřímnější než tomu bylo v minulosti, kdy byli k hodnocení vyzváni přímo na úřadě téměř bezprostředně po jednání. „Výstupy můžeme tak považovat za objektivnější s cílem neustále zvyšovat kvalitu služeb poskytovaných úředníky a spokojenost klientů úřadu. Ze statistiky obdržených e-mailů je v současné době patrno, že průměrná známka za všechna sledovaná místa je od doby zahájení projektu 4,75, přičemž nejvyšší známka je 5. Lze tedy usuzovat, že jsou občané s přístupem a kvalitou odvedené práce našich úředníků spokojeni,“ sdělila Brziaková. Za dobu šesti měsíců, co projekt běží, bylo odesláno celkem 321 žádostí o hodnocení a zpětnou vazbu poskytlo 169 občanů.
 

A co můžete po odeslání dotazníku získat? Odměnou za to, že jste nám věnovali pár minut svého času, vám může být nejen dobrý pocit z toho, že přispíváte ke zkvalitnění služeb úřadu, ale můžete získat také odměnu od provozovatele tohoto systému. Ten 1x měsíčně vylosuje z hodnoticích e-mailů majitele poukázky do supermarketu a každých 6 měsíců lze vyhrát poukaz na 3denní wellness pobyt u Znojma. Tak co myslíte, zapojíte se příště také?

Za spolupráci na projektu Dobrý úřad vám děkujeme.


Vytvořeno 14.11.2017 10:44:44 | přečteno 632x | horackova.pavlina