Dohoda podepsána

Čtyři města - Boskovice, Konice, Moravská Třebová a Svitavy podepsaly ve středu 5. 11. 2008 v Boskovicích Dohodu o partnerské spolupráci měst.

„Cílem Dohody je využít zkušenosti a rozvíjet přes-krajovou spolupráci na základě rovnosti a vzájemného prospěchu v oblastech: cestovního ruchu, kultury a sportu, zkvalitňování veřejné správy. Jedná se o společně deklarovanou spolupráci bez konkrétních detailů,“ informoval místostarosta města Moravská Třebová Václav Mačát.

Nápad o partnerské spolupráci vznikl u místostarosty města Boskovic Jaromíry Vítkové. „Oslovili jsme města v našem okolí a také města, která mají nějakou historickou či jinou vazbu k městu Boskovice. Např. s městem Moravská Třebová pojí Boskovice osoba významného majitele třebovského panství Ladislava z Boskovic a snaha o navýšení významu cestovního ruchu pro ekonomický život města, s městem Svitavy židovská otázka,“ řekla Jaromíra Vítková.

Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou a bude tvořit základ pro konkrétní smlouvy, které poslouží k realizaci cílů a společných aktivit partnerů v souladu s touto dohodou

Vytvořeno 6.11.2008 9:08:00 | přečteno 373x | ernest