Domácnosti mohou žádat o dotaci na ekologické vytápění

Domácnosti mají možnost žádat o podporu výměny starých kotlů na uhlí za moderní vytápění obnovitelnými energetickými zdroji.

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) začal 25. března přijímat žádosti o investiční podporu instalace kotle na vytápění (či kogeneraci tepla a elektřiny) s využitím biomasy, solárních systému pro ohřev užitkové vody či pro přitápění, a také pro instalaci tepelných čerpadel. Žádosti bude přijímat až do 31. prosince 2008.

Na podporu ekologického vytápění Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) vyčlenilo částku 100 milionu korun. Žadatelé by se svými žádostmi neměli otálet. Čím dříve svou žádost podají, tím větší budou mít šanci finanční podporu získat. Podpora u kotlů na biomasu a solárních panelu může dosáhnout až 50 procent investičních nákladů, u tepelných čerpadel až 30 procent nákladu. Maximální výše podpory muže být 50 tisíc korun u kotlů na biomasu a solárních systému na ohřev vody, u tepelných čerpadel a solárních systému pro přitápění muže dotace dosáhnout až 60 tisíc korun. Podporu bude SFŽP poskytovat pouze na kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla včetně příslušenství, která nahrazují původní kotle na pevná fosilní paliva. Předpokladem pro přijetí žádosti je mimo jiné i fakt, že systém je již prokazatelně v trvalém provozu, maximálně však 18 měsíců. Podpora se dále vztahuje pouze na akce, jejichž realizace a financování byly zahájeny po 1. lednu 2005. Podpora na instalaci fotovoltaických článků pro domácnosti byla pro rok 2008 vyřazena. Instalace fotovoltaických článků je podporována v rámci Operačního programu Životní prostředí, a to v ose 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny. Přesná znění směrnic je zveřejněno na webových stránkách MŽP ČR a SFŽP ČR.

Pro bližší informace se můžete obracet na:

Státní fond životního prostředí ČR Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:267 994 30­0 – 367, fax: 279 236 597 www.sfzp.cz, email: kancelar@sfzp.cz

Krajská pracoviště SFŽP ČR: Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Pardubice B. Němcové 231, 530 02 Pardubice Tel.: 466 265 420, fax: e – mail: drahomir.rychecky@sfzp.cz e – mail: jitka.dosoudilova@sfzp.cz

Vytvořeno 13.5.2008 12:43:26 | přečteno 354x | ernest