Dopis náměstkovi hejtmana Ing. Josefovi Janečkovi, zodpovědenému za zdravotnictví

Vážený pane náměstku, byl jsem pověřen na jednání Rady města Moravská Třebová dne 17. 3. 2008, abych Vás informoval o velké nespokojenosti veřejnosti v Moravské Třebové a v okolí se zajištěním lékařské služby v Moravské Třebové.

Před několika lety došlo u nás v Moravské Třebové ke zrušení akutní lůžkové péče. S tímto rozhodnutím se občané jen velice těžce smiřovali. S tímto rozhodnutím však souvisel i slib, že lékařská služba, jak ve formě lékařské služby první pomoci, tak ve formě rychlé zdravotnické pomoci, bude ve městě nejen zachována, ale naopak daleko více podporována, aby občané města zrušení akutní lůžkové péče přijali a lékařská služba se v moravskotře­bovském regionu nezhoršila.Bohužel v druhé polovině roku 2007 došlo i ke zrušení druhého záložního vozu RZP. Osobně jsem o tom jednal s ředitelem MUDr. Obrtelem a domluvili jsem se na společném postupu jak druhý vůz RZP v Moravské Třebové nahradit vozem, který by měl stanoviště třeba i v některé z okolních obcí. Osobně jsme na to téma jednali i s ministrem zdravotnictví MUDr. Julínkem.

Dne 21.ledna 2008 jsem spolu s místostarosty města jednal s vedením Rychlé záchranné služby Pardubického kraje za přítomnosti praktických lékařů, vykonávajících lékařskou službu první pomoci. Tématem jednání byly podmínky a ochota praktických lékařů sloužit lékařskou službu první pomoci. Bohužel k dohodě pravděpodobně nedošlo, protože LSPP slouží od počátku března 2008 lékaři vykonávající RZP, kdy nejsou na výjezdu. Toto řešení však není ani zdaleka plnohodnotnou náhradou předešlého stavu, kdy v regionu působily dva sanitní vozy RZP a také lékařská služba první pomoci. Již se ke mne dostaly první zprávy o tom, že tento vzniklý stav v zabezpečení lékařské pomoci obecně způsobuje velké problémy.

Apeluji proto na to, aby byl dodržen slib kraje a tedy zrušení akutní lůžkové péče bylo skutečně kompenzováno kvalitně prováděnou RZP nebo LSPP. Jediným možným řešením je dle mého názoru opětné zavedení dvou vozů rychlé záchranné pomoci, jak tomu bylo v minulých letech.

Je potřeba připomenout to, co jistě víte. Region Moravskotřebovska a Jevíčska zahrnuje 28 tisíc obyvatel žijících ve 33 městech a obcích. Navíc hustota zalidnění regionu je velice nízká a dostupnost lékařské péče je i z tohoto důvodu komplikovanější než jinde.

Dne 8.dubna 2008 ve 14 hodin se v zasedací místnosti Městského úřadu Moravská Třebová na ul. Olomoucké bude konat jednání valného shromáždění svazku obcí Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. Jedním z témat jednání bude i kvalitní zabezpečení zdravotní péče v regionu. Na toto jednání Vás srdečně zvu. Pozval jsem i ředitele RZP MUDr. Obrtela.

Těším se na setkání s Vámi a jsem s pozdravem

RNDr. Josef Ošťádal starosta města

PřílohaVelikost
ikona souboruDopis57.13 KB
Vytvořeno 3.4.2008 13:08:48 | přečteno 417x | ernest