Dopis starosty města Moravská Třebová řediteli ŘSD pro Pardubický kraj ing. Vebrovi k dopravní situ

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych se na Vás obrátil se žádostí o co nejrychlejší řešení problémů na komunikaci I/35 v oblasti kolem Moravské Třebové.

Jistě víte, že vedení města vždy konstruktivně přistupovalo ke všem omezením, které se dopravy v okolí města týkaly. Na jedné straně jsem rád, že byly uvolněny finanční prostředky na opravu mostů v okolí města, zejména na most na východní části města na obchvatu. Určitě jste informován, že aktivita a spolupráce s městem je při této investiční akci velice dobrá a zatím i občané města chápou důvody opravy a dokáží se nárůstu dopravy ve městě přizpůsobit a tolerovat i drobné problémy a různá omezení, která jsou a ještě nějaký čas i budou ve městě zavedena. Na druhé straně ovšem, když došlo před několika lety po rychlém jarním tání sněhu k sesuvu svahu pod Hřebečským tunelem a na základě tohoto se rozhodlo o důkladné rekonstrukci staré komunikace hřebečským úbočím, nikdo nepředpokládal, že toto náhradní a vynucené řešení se stane postupem doby plnohodnotnou náhradou průjezdu tunelem, která je využívána několikrát ročně na poměrně dlouhou dobu.
I když i s tím se občané města postupně smířili. Na osobních jednáních s Vaším náměstkem jsem poukazoval na to, aby práce v tunelu nebo na mostech pod tunelem probíhaly vždy co nejrychleji. Nejde ani tak o několikaminutové zpoždění v dojezdu do Svitav a dalších měst okresu a kraje, i když i toto může hrát významnou roli v přepravě pacientů do nám nejbližší svitavské nemocnice vozy záchranné zdravotnické služby, ale zejména o to, že rychlým nástupem zimy se může tato náhradní varianta trasy nenadále rychle zkomplikovat. Tato situace nyní bohužel nastala. Chápu, že tak rychlý příchod zimy letos v polovině října nikdo nemohl čekat, ale zcela vyloučit také ne. Doba dojezdu vozidel rychlé záchranné pomoci do nejbližších nemocnic se prodloužila uzavřením trasy přes hřebečský hřbet o desítky minut, nenadálá situace zkomplikovala dopravu lidem do zaměstnání. Žádám Vás o to, aby současné práce na mostu komunikace I/35 pod hřebečským tunelem pokračovaly co nejrychleji a aby i v dalších letech pokud nastane nutnost uzavírky tunelu byla tato dopředu důkladněji plánována jak z hlediska období, kdy nastane, tak i z hlediska časové délky a náhradní komunikace přes hřebečský hřbet byla vždy považována za variantu krátkodobou a provizorní.

S pozdravem

Josef Ošťádal, starosta města

Vytvořeno 19.10.2009 14:20:19 | přečteno 356x | ernest