Dostavba zimního stadionu posílí pozici Moravské Třebové v regionu

Zimní stadion se v letošním roce dočká východní tribuny a kvalitního sociálního zázemí. Vedení moravskotřebovské radnice začalo s realizací projektu „Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové – 1.etapa.“

O projektu samotném a průběhu prací jsme si povídali s místostarostou města Václavem Mačátem.

Pane místostarosto, co vyvolalo přípravu projektu „Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové – 1. etapa.“?

Již mnoho let se v Moravské Třebové mluvilo a jednalo o uzavření zimního stadionu tribunou na východní straně. Stále se však nedařilo získat na tento záměr nějakou dotaci od státu. Teprve evropské fondy umožnily, abychom zpracovali projekt, jehož cílem je nejenom výstavba východní tribuny, ale i vytvoření odpovídajícího zázemí pro výkonnostní i rekreační sport a pro diváky. Takto vybavený sportovní areál bude sloužit, jak v zimě tak i v létě, zejména pro sportovní, ale i pro kulturní akce.

O rekonstrukci zimního stadionu jsme psali poprvé v prosinci 2008. Teď máme leden 2010 a začalo se s prvními pracemi. Byly nějaké problémy s výběrovým řízením? Proč se rekonstrukce, dá se říct o rok, opozdila?

Ze zpoždění nemáme žádnou radost, ale výběrové řízení na dodavatele se bohužel protahovalo díky obstrukcím ze strany potencionálních dodavatelů, kteří v soutěži neuspěli. Vzhledem k finančnímu objemu této investiční akce, přes 40 miliónu korun, jsme museli dodržet všechny lhůty podle zákona o veřejných zakázkách .

Kdo vyhrál výběrové řízení?

Vítězem výběrového řízení, a tím i dodavatelem stavby, se stala firma Matoušek a. s., která splnila všechny podmínky výběrového řízení a nabídla nejnižší cenu. Jsem rád, že to tak dopadlo vzhledem k tomu, že se jedná o firmu z našeho regionu, se kterou máme dobré zkušenosti.

Jaký je harmonogram prací?

Ve smlouvě, kterou Město Moravská Třebová se společností Matoušek uzavřelo, je termín dokončení stavby 31. 10. 2010. S ohledem na tento termín bylo nutné zahájit stavbu okamžitě po podpisu smlouvy na začátku letošního roku, a tím omezit pro tuto sezonu prostor pro diváky na východní straně. K omezení provozu zimního stadionu však nedojde. Na realizaci stavby je samozřejmě zpracován detailní harmonogram, podle kterého bude průběh pravidelně kontrolován. Aby nebyl v létě narušen provoz aquaparku, bylo s dodavatelem dohodnuto, že budou dvě nová parkoviště, která jsou součástí projektu dokončena do 31. 5. 2010 .

Odpovídá projekt svojí kapacitou a funkčním vybavením potřebám města a celého regionu?

Oproti původnímu záměru, který mělo město v minulosti, jsme zpracovali projekt tak, aby řešil komplexně infrastrukturu našeho krásného sportovního areálu. Jeho kapacita a vybavení odpovídá současným i budoucím potřebám města a celého našeho regionu. Realizací tohoto projektu se nepochybně posílí pozice Moravské Třebové jako významného regionálního centra.

Zlepší se zázemí pro hráče?

Vytvoření kvalitního zázemí pro sportovce, které by odpovídalo současným potřebám, bylo jedním z cílů projektu. Šatny a sociální zařízení, které jsou dnes k dispozici, jsou naprosto nevyhovující. Kromě výstavby nového zázemí by mělo dojít i k rekonstrukci starých prostor tak, aby je bylo možné rovněž nadále využívat . Vzniknou nová parkovací místa? Dnes návštěvníci sportovního areálu využívají pro parkování nevyhovující plochy vedle zimního stadionu, která je nezpevněná a nevhodná pro parkování. Projekt obsahuje řešení parkovacích míst pro celý sportovní areál, tedy pro aquapark, fotbal, hokej, tenis, volejbal, prostě pro všechny sportovní a kulturní akce, které se budou v tomto sportovním areálu odehrávat. Celkově vznikne 79 parkovacích míst na dvou parkovištích

Vytvořeno 25.2.2010 12:12:01 | přečteno 417x | ernest