Evropská čtverylka za padesát osm miliónů

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola v Moravské Třebové získala v letošním roce do svého rozpočtu padesát osm miliónů korun. Peníze vedení školy použije na financování čtyř projektů.

Prioritním a finančně nejnáročnějším projektem školy je Projekt zázemí sociální integrace. „Cílem projektu je vybudovat ubytování pro žáky s kombinovaným postižením. Spolu se zajištěním materiálního zázemí je naším záměrem vytvořit pro děti/klienty i kvalitní psychosociální zázemí a co nejlépe jim simulovat rodinné prostředí. S ohledem na tento náš záměr chceme doplnit prostory nového internátu o relaxační místnosti a místnosti umožňující společný pobyt malých skupinek dětí,“ vysvětluje ředitelka školy Pavlína Baslerová.

Nově vzniklé zázemí pro sociální integraci předpokládá ubytování pro 30 klientů ve věku od 3 do 26 let. Bude soustředěno v jedné lokalitě kvůli zajištění prostorové orientace zrakově postižených klientů. Přístup do ubytovny bude bezbariérový, aby zde mohli být umístěni těžce postižení žáci. Zároveň bude budova vybavena lehce dostupným hygienickým zařízením, které umožní snadnou manipulaci s klienty s omezenou hybností. Ubytovaní zde budou klienti s různým stupněm mentální retardace, často v kombinaci s různým typem a stupněm tělesného či smyslového postižení. Pro některé bude pobyt v takovém zařízení poslední možností před umístěním do výchovného zařízení ústavního typu.

„Všechny výchovné a terapeutické činnosti, které zde budou probíhat směřují k co nejkvalitnější integraci těchto děti do společnosti. Zaměřeny jsou především na sebeobsluhu, zvládání běžných denních činností a sociálních situací,“ sdělila Baslerová a dodala: „Naším záměrem je vybavit klienty takovými kompetencemi, které jim následně umožní pokud možno bezproblémové zvládání běžného života, naučí je, kam a jakou formou se v případě potřeby mohou obrátit o pomoc a radu.

Stávající ubytovací kapacity jsou v současné době naplňovány z 85 procent žáky z celého Pardubického kraje, přičemž musí být odmítáni žáci imobilní, protože prostory nejsou bezbariérové. „V Moravské Třebové ani v blízkém okolí není zařízení, které by mohlo tyto služby poskytovat. Z jiných okresů je k nám nejblíže ubytovací zařízení v Ústí nad Orlicí. Pokud by toto nové ubytování v našem městě nebylo zřízeno, byla by znemožněna účinná péče o tuto část populace,“ sdělila Pavlína Baslerová. Na tento projekt získala škola ze zdrojů Evropské unie 46 mil. korun.

Další dva projekty, na které vedení školy získalo dotaci z Evropské unie jsou vzdělávací projekty – Projekt Pomáháme a Projekt otevřená škola – naše cesta. Projekt Pomáháme je podpořen EU ve výši 5 miliónů korun a zabývá se asistenční službou pro žáky s těžkým kombinovaným postižením. „Další částí tohoto projektu je zpracovávání učebních textů pro výuku předmětu „Příprava pokrmů žáků praktické školy“. Kuchařka bude v následujících letech převedena do počítačové verze s hlasovým výstupem pro zrakově postižené,“ informovala ředitelka Baslerová.

Projekt otevřená škola – naše cesta je zaměřen na přípravu učebních textů pro výuku anglického jazyka pro žáky s lehkým mentálním postižením. V rámci tohoto projektu pracovní tým školy vytváří metodickou příručku pro výuku výtvarných činností. „Všechny učební texty budou k dispozici i ostatním žákům speciálních škol v Pardubickém kraji,“ sdělila Baslerová a dodala: „Do tohoto projektu mohou vstoupit i obyvatelé Moravské Třebové, neboť jeho součástí je i poradní a terapeutická činnost pro žáky se speciálními poruchami chování a učení, kterou u nás provádí školní psycholožka.“ Projekt získal dotaci 2, 200 mil. korun.

Posledním projektem je Projekt realizace úspor energie. Za finanční obnos téměř 5 miliónů škola provádí zateplení budovy, výměnu oken a udělá novou fasádu.

Vytvořeno 27.4.2009 9:59:44 | přečteno 332x | ernest