Evropské peníze půjdou do důlních stezek

Moravskotřebovští získali deset milionů z Evropské unie na Hřebečské důlní stezky. Celková cena projektu je přes jedenáct milionů korun. S pracemi se začne v listopadu tohoto roku.

V pondělí 30. června 2008 se konalo 10. zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod, které posvětilo schválení dotace pro projekty do oblasti rozvoje měst, venkova a cestovního ruchu.

Moravskotřebovští získali deset milionů z Evropské unie na Hřebečské důlní stezky. „Je to velmi zajímavý záměr, který přiláká turisty do regionu a zviditelní město. Okolí Moravské Třebové nabízí mnoho krásných a zajímavých míst. Oblast Hřebečského hřbetu k nim jistě patří. Realizace projektu zvýší atraktivitu geologicky významného území a bude přínosem i pro okolní obce. Zvětší se propagace Mladějovské úzkorozchodné železnice,“ sdělil starosta města Josef Ošťádal. Celková cena projektu je přes jedenáct milionů korun. Město ze svého rozpočtu přispělo osm set tisíc. S pracemi se začne v listopadu tohoto roku.

„Mrzí mě, že Pardubický kraj nepodpořil náš prioritní projekt, kterým je výstavba východní tribuny zimního stadionu. Na tento projekt, o jehož realizaci usiluje Moravská Třebová již několik let, jsme žádali dotaci 31 milionů korun. Oproti jiným projektům v Pardubickém kraji, které byly schváleny, to není žádná vysoká částka. Jsme opravdu velmi zklamáni, že jsme dotaci na stadion nezískali. Nevzdáváme se však. Uděláme maximum pro to, abychom uspěli v další výzvě, která by měla být vyhlášena ještě v letošním roce. Projekt přitom rozšíříme o parkoviště, které jsme chtěli realizovat až v další etapě. Zahájení výstavby tribuny zimního stadionu je plánováno na únor 2009, je tedy reálné dotaci získat, aniž by bylo nutné projekt odkládat,“ informuje místostarosta města Václav Mačát.

Účelem projektu je zvýšit kapacitu, komfort a atraktivitu zimního stadionu, zlepšit provozní podmínky a zajistit dostatečný počet šaten se sociálním a relaxačním zázemím pro sportovce. Celkové náklady na dostavbu a modernizaci jsou 39 milionů korun.

Vedení města dále zvažuje, zda do příští výzvy přihlásit také projekt na zatraktivnění zámku a zámeckých zahrad, jehož rozpočet je necelých 20 milionů korun. „Cílem tohoto projektu je zejména dokončení úprav zámeckého nádvoří, hradeb a zahrad tak, aby vznikla další relaxační klidová zóna v centru města. Systém zahrad by měl mít charakter veřejně přístupných parků propojených na provoz v prostorách zámku,“ sdělil Mačát. Finančně byl podpořen také svazek obcí Českomoravské pomezí, jehož členem je i město Moravská Třebová. Získané peníze budou použity na propagaci oblasti s názvem „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“.

Vytvořeno 28.7.2008 8:04:05 | přečteno 358x | ernest