Férová škola je v Moravské Třebové

Základní škola Palackého 1351 v Moravské Třebové získala certifikát Férová škola. Slavností předání certifikátů proběhlo 6. října 2009 v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

„Označení Férová škola jsme získali za nadstandardní přístup k dětem se zdravotními problémy, a to jak po stránce materiální, tak pedagogické. Ocenění patří i pro dynamicky vedenou výuka v jednotlivých předmětech, díky čemuž jsou do vzdělávacího procesu plně zapojovány všechny žákyně a žáci školy,“ uvedl ředitel školy Petr Vágner.

Certifikát Férová škola je ocenění Ligy lidských práv. Projekt Férová škola je jednou z iniciativ této organizace. Vytvářejí standardy pro rozvíjení moderní vzdělávací instituce zajišťující vzdělávání každého dítěte v hlavním vzdělávacím proudu a přirozeném sociálním prostředí. Do projektu Férová škola se může zapojit každá základní škola, která usiluje o naplnění standardů inkluzivní školy.

Vytvořeno 8.10.2009 8:27:44 | přečteno 397x | ernest