Hejtman Pardubického kraje vyhlásil období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Rada Pardubického kraje na svém zasedání dne 27. července 2006 schválila nařízení Pardubického kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, s účinností dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Pardubického kraje, tedy 28. července 2006. Toto nařízení je zveřejněno na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje a bude též vyvěšeno na úředních deskách obecních úřadů všech obcí Pardubického kraje. Na základě zmocnění v čl. 3 tohoto nařízení vyhlásil hejtman Pardubického kraje s účinností od 28. 7. 2006 na celém území Pardubického kraje až do odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Z obsahu zmiňovaného nařízení je nutné mimo jiné upozornit na ustanovení, které ukládá právnickým a fyzickým podnikajícím osobám provádějícím práce v období sklizně stanovit podmínky požární bezpečnosti v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (§§ 15 a 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru). V příloze se můžete seznámit s přesným textem Nařízení Pk č. 1/2006.

Vytvořeno 1.8.2006 8:24:02 | přečteno 377x | ernest