Hledá se zájemce o pronájem smuteční obřadní síně

73093078 402385950692784 7280684893523148800 n
Stávající nájemce smuteční obřadní síně na Křížovém vrchu podal výpověď. Výpovědní lhůta skončí ke dni 31. 12. 2019. Z toho důvodu hledá město zájemce o pronájem těchto prostor, respektive provozovatele pohřební služby, který by měl zájem nebytový prostor pronajmout od 1. ledna 2020.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno dohodou. Záměr pronájmu schválila rada města na svém jednání dne 14. 10. 2019. Oznámení je zveřejněno na úřední desce. Případní zájemci se mohou obracet na pracovnice odboru investic a správy majetku, které podají bližší informace týkající se výměry a stanovení nájemného. Prostory si bude možné prohlédnout po předchozí domluvě s pronajímatelem a stávajícím nájemcem. 
Andrea Drozdová Šramová, odbor investic a správy majetku
Vytvořeno 21.10.2019 10:33:33 | přečteno 1530x | v.dokoupil