Hledáme osobnosti Pardubického kraje

osobnost

Ceny Pardubického kraje jsou nejvyšším oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily o rozvoj Pardubického kraje. Do 31. prosince lze podávat nominace za rok 2017 s vyhlášením v roce 2018.

 

Nominovat osobnosti na ceny Pardubického kraje lze elektronicky na webovém formuláři nebo na e-mailovou adresu oceneni@pardubickykraj.cz nebo písemně na vyplněném formuláři poslat na adresu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice s poznámkou: Ocenění Pardubického kraje.

Ceny Pardubického kraje lze udělit také in memoriam. Cenu pak přebírají příslušní pozůstalí. Cenu nelze udělit opakovaně. O udělení cen bude rozhodovat Zastupitelstvo Pardubického kraje. Slavnostní předávání se uskuteční vždy na začátku roku. Pardubický kraj udílí ocenění Pardubického kraje jednou ročně.

Ceny se udílí ve třech kategoriích:

  •  Za zásluhy o Pardubický kraj

    Je to nejvyšší ocenění kraje a je udělováno respektovaným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které svojí mimořádnou činností přispěly k rozvoji kraje nebo se jinak mimořádně zasloužily o Pardubický kraj.

  • Cena Michala Rabase za záchranu

    Je specifickým oceněním kraje za mimořádné nebo dlouhodobé zásluhy osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily v zájmu prospěchu kraje a jeho občanů o záchranu života, zdraví nebo dalších významných hodnot. Cenu lze udělit jak za mimořádné zásluhy při dosažení pokroku ve zdravotnictví, tak i za mimořádné zásluhy při předcházení, řešení a odstraňování následků mimořádných událostí ohrožujících život, zdraví nebo jiné významné hodnoty.

  • Cena médií

    Je ocenění pro osobnosti, které si z nominovaných vyberou na základě vlastního uvážení mediální partneři Pardubického kraje.


Vytvořeno 2.10.2017 8:39:01 | přečteno 3554x | horackova.pavlina