Informace k možnosti získání dotace z rozpočtu města

dotace

První kolo příjmu žádostí o dotace určené na podporu akcí a činností neziskových organizací, právnických a fyzických osob, které působí na území města a provozují veřejně prospěšné aktivity a volnočasovou činnost probíhá od 1. do 31. ledna 2021.

Jednorázově poskytované neinvestiční dotace jsou vázané na konkrétní činnosti nebo akce, zaměřené na podporu aktivit zejména v následujících oblastech: kultura, sport a turistika, sociální služby a životní prostředí. Celkový předpokládaný roční objem finančních prostředků určených na dotace v rámci programu města činí cca 870 000 Kč. V prvním kole je rozdělováno 90 % schválené částky, tedy 783 000 Kč. Veškeré dotazy a úkony spojené s žádostmi o finanční podporu směřujte na Ivanu Kelčovou (ikelcova@mtrebova.cz, +420 461 353 162).

Vytvořeno 7.1.2021 8:52:44 | přečteno 325x | v.dokoupil