Informace o konání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

mesto
Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

Termín: středa 23. října 2019 od 17:00 hodin

Navržený program:

  1. Zahájení

  2.   Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

  3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

  4. Podněty a připomínky občanů

  5. Schválení účasti města na kulturním projektu v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, Program Interreg V - A Česká republika - Polsko

Tereza Sísová, tajemnice městského úřadu


Vytvořeno 15.10.2019 7:54:45 | přečteno 539x | v.dokoupil