Informace o konání mimořádného zasedání zastupitelstva

IMG E2132

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucké

Termín: Pondělí 1. 3.2021 od 16:00 hodin

Navržený program:

1. Zahájení

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

3. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

4. Podněty a připomínky občanů

5. Sociální služby města Moravská Třebová – poskytnutí návratné finanční výpomoci

V průběhu zasedání budou dodržena tato preventivní opatření:

  • odstup nejméně 2 metry mezi jednotlivými osobami z řad veřejnosti
  • použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
  • dezinfekce rukou při vstupu
Vytvořeno 22.2.2021 9:21:19 | přečteno 311x | v.dokoupil