Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Moravská Třebová

14 Mesto Moravska Trebova

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného dosavadním starostou města v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

Termín: Pondělí 5. listopadu 2018 od 15:00 hodin

Navržený program:

1. Zahájení

2. Složení slibu členů zastupitelstva

3. Zvolení ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise, určení zapisovatele

4. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města

5. Podněty a připomínky občanů

6. Stanovení počtu členů rady města, počtu místostarostů, určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni

7. Schválení způsobu volby starosty, místostarostů a dalších členů rady města

8. Volba starosty, místostarostů a dalších členů rady města

9. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města

10. Náhrady neuvolněným členům zastupitelstva

11. Zřízení výborů zastupitelstva města

12. Různé

Závěr
Stanislav Zemánek, tajemník
Vytvořeno 2.11.2018 | přečteno 977x | v.dokoupil