Informace o konání zasedání zastupitelstva

IMG E2132
Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

Termín: Pondělí 8. 2. 2021 od 16:00 hodin

V průběhu zasedání budou dodržena tato preventivní opatření:

  • odstup nejméně 2 metry mezi jednotlivými osobami z řad veřejnosti
  • použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének
  • dezinfekce rukou při vstupu

Navržený program:

1. Zahájení

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Podněty a připomínky občanů

5. Souhrnná rozpočtová úprava č. 12/2020 rozpočtu města

6. Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2021, o školských obvodech základních škol v Moravské Třebové

7. Prodej pozemku parc. č. 3568/2, v obci a katastrálním území Moravská Třebová

8. Prodej pozemku parc. č. 3600/3,  v obci a katastrálním území Moravská Třebová, Sušice

9. Prodej pozemku parc.č. 2936/124, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Svitavská

10. Podání žádosti o dotaci z prostředků programu SFDI „Cyklostezky, cyklopruhy“ na akci "Stezka pro chodce a cyklisty - Moravská Třebová - Útěchov - II. a III. etapa"

11. Změna ve vedení majetku příspěvkové organizace SSMT – převod osobního automobilu

12. Schválení místního plánu inkluze

Vytvořeno 1.2.2021 14:10:44 | přečteno 553x | v.dokoupil