Informace o konání zasedání zastupitelstva

IMG E2132

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Termín a místo konání: Pondělí 29. 3.2021 od 16:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v ul. Olomoucká

V průběhu zasedání budou dodržena tato preventivní opatření:

  • odstup nejméně 2 metry mezi jednotlivými osobami z řad veřejnosti
  • použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) – respirátor, chirurgická rouška
  • dezinfekce rukou při vstupu

Navržený program:

1. Zahájení

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Podněty a připomínky občanů

5. Rozpočet města na rok 2021

6. Poskytnutí dotací z rozpočtu města na základě individuálních žádostí

7. Poskytnutí daru Dětskému domovu Moravská Třebová

8. Prodej pozemku parc. č. 3681/1 a pozemku parc. č. 3635/18 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice

9. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 1411, parc. č. 1412/1,  parc.č. 1412/32, parc. č. 1412/33, parc.č. 1412/34 a parc. č. 1413 vše v obci a kat. území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Svitavská, z majetku města do vlastnictví Pardubického kraje

10. Bezúplatný převod a následné nabytí id. 1/2 pozemku parc. č. 2711/120, id. 1/2 pozemku parc.č. 2711/121 a id. 1/2 pozemku parc. č. 2711/123 vše  v obci Moravská Třebová a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, do majetku města

11. Pořízení změny územního plánu vážící se k pozemkům parc. číslo 2449, 2450 1751/1, 1752, 1753/1

12. Vklad majetku města do svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska

13. Cena města za rok 2020

14. Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 4/2021, o nočním klidu

15. Schválení Místního plánu inkluze

16. Zrušení usnesení č. 553/Z/080221

17. Oprava usnesení č. 502/Z/021120

Vytvořeno 23.3.2021 13:47:14 | přečteno 303x | v.dokoupil