Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

14 Mesto Moravska Trebova

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích, které se bude konat 16. 11. 2017 v 16:00 hod. v zasedací místnosti na ul. Olomoucké.

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4. Podněty a připomínky občanů
5. Petice proti demolici dětské nemocnice
6. Různé, diskuze
Vytvořeno 8.11.2017 8:47:09 | přečteno 535x | horackova.pavlina