Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

Mor Třebová  z Křížového vrchu 182
Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.
Místo konání: zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

Termín: pondělí 4. února 2019 od 16:00 hodin

Navržený program:

1. Zahájení

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Podněty a připomínky občanů

5. Souhrnná rozpočtová úprava č. 14/2018 rozpočtu na rok 2018

6. Vnitřní předpis č. 1/2019, Zásady pro poskytování příspěvku na úpravu zevnějšku osobám, provádějícím občanské a slavnostní obřady

7. Změna zřizovací listiny Sociálních služeb města

8. Přihláška ke spolupráci a Memorandum o spolupráci s Odborem (Agenturou) pro sociální začleňování Úřadu vlády

9. Vklad majetku města do svazku obcí Skupinový vodovod

10. Prodej pozemků:

- parc. č. 2570/1, ul. Lanškrounská

- parc. č. 3664/11, 3664/76, 3664/77 a 3618/3, Sušice

11. Bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 674/1 a 3808/24, Boršov

12. Využití předkupního práva a podání žádosti o koupi pozemků v areálu ČOV Linhartice

13. Podání žádosti o dotaci na obnovu komunikace ulice Nerudovy

14. Smlouva o podmínkách provedení stavby "Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová“ mezi Městem a Pardubickým krajem

15. Různé, diskuze, závěr

Stanislav Zemánek, tajemník

Vytvořeno 28.1.2019 10:58:26 | přečteno 538x | v.dokoupil