Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

IMG 7824
Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

Termín: pondělí 25. března 2019 od 16:00 hodin

Navržený program:

1) Zahájení

2) Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3) Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4) Podněty a připomínky občanů

5) Rozpočet města Moravská Třebová na rok 2019

6) Prodej pozemku:

prodej pozemku parc. č. 160/3

prodej pozemku parc. č. 3618/3

7) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

8) Návrh kontrolního řádu

9) Vyhodnocení MESOH

10) Různé, diskuze, závěr

Tereza Sísová, tajemnice

Vytvořeno 19.3.2019 9:45:46 | přečteno 359x | v.dokoupil